Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Horská služba trénovala na SimManovi, univerzálním pacientovi, který zvládne paletu urgentních stavů. Dýchá, nedýchá, mrká, mluví i sípe

18. 11. 2022 | 9:30

Prostory Technické univerzity v Liberci hostily začátkem týdne nové školení určené jizerskohorským členům Horské služby. Celý projekt si klade za cíl zdokonalit členy HS v rozpoznání náhlé srdeční zástavy a následném zahájení neodkladné resuscitace.

HStulB
Ne, nebožtíka bychom na titulní fotografii nedali. Toto je SimMan, umělý univerzální pacient. Foto: FB Horská služba ČR

Školení mělo jak teoretickou, tak praktickou část. V té si dvanáct horoslužebníků rozdělených do dvoučlenných hlídek mohlo vše vyzkoušet na nejnovějším simulačním modelu SimMan 3G, který pro tyto účely poskytla univerzita.

SimMan v péči záchranářů. Foto z FB Horská služba ČR

SimMana si můžete představit jako univerzálního pacienta, který umí simulovat celou paletu urgentních stavů. Umí příkladně dýchat i nedýchat, mrkat, mluvit, sípat. K SimManovi je také monitor a řídí se pomocí tabletu. Simulátor tak dává záchranářům při tréninku a zejména po něm perfektní zpětnou vazbu, kdy si záchranáři detailně prohlédnou, jak si vedli.

Díky tomu jde o názornou a velmi funkční cvičební pomůcku. Výcvik probíhal pod metodickým dohledem lékaře a záchranářů zdravotnické záchranné služby. Účastníci školení měli možnost vyzkoušet si reálné výjezdy a přesvědčit se, jak důležitou roli hraje Horská služba v záchraně životů v horských oblastech. Cílem do budoucna je proškolit tímto způsobem všechny členy HS Jizerské hory, tedy profíky i dobrovolníky.

Odborným garantem projektu je MUDr. Lucie Langová z liberecké záchranky, která je zároveň členkou metodické komise lékařů HS. Školiteli byli liberecká záchranářka Bc. Lucie Boková a také náš kolega Jarda Petrák, jizerskohorský profík, který je rovněž vystudovaný záchranář.

Prvotním hybatelem a hlavním organizátorem celého projektu je Honza Vanc, vystudovaný záchranář z TUL, který pracuje u liberecké záchranky a zároveň je čekatelem Horské služby a do budoucna plánuje být plnohodnotným dobrovolným členem HS. Všem zapojeným patří obrovský dík za perfektně připravené školení. Podobné projekty neprší z nebe, vždy za nimi najdeme něčí nadšení a spoustu zdánlivě neviditelné práce. Děkujeme a přejeme projektu zdárnou budoucnost.

TZ Horská služba ČR