Obě strany problému s podíly na družstevních bytech tlačí čas. Už chodí žádosti o převod, Liberec musí konat

11. 12. 2020 | 8:00

Hezčí Vánoce udělali uživatelům družstevních bytů, ale i sobě, liberečtí zastupitelé, když na posledním letošním jednání  jednomyslně schválili usnesení, že berou na vědomí navržený postup, jímž se bude řídit převod spoluvlastnických podílů města na bytová družstva a jednotlivé družstevníky.

BytyDružstva Vlnařská
archivní foto

V Liberci je problematická sdružená výstavba bytů z let 1997 až 2007, pro něž družstva prostřednictvím města získala dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Týká se to 1150 bytů v deseti družstvech, město v nich má podíly 25 až 30 procent díky vložení státní dotace. Město se v uzavřených smlouvách zavázalo, že 20 let po kolaudaci domů převede svůj podíl bezúplatně na družstva.

Stejný problém trápí i další města v Česku. Podle odhadů se v celé zemi týká 23.000 bytů, jejichž výstavbu podpořil v letech 2000 až 2007 stát ze Státního fondu rozvoje bydlení zhruba osmi miliardami korun.

Agendu nově dostala na starost náměstkyně primátora pro rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová (ANO), která spolu s navrhovatelem postupu - radním za ODS Petrem Židkem, připraví oboustranně akceptovatelnou metodiku s cílem bezúplatně převést tisícům lidí byty, v nichž bydlí a které podle smlouvy s městem řádně zaplatili.

Alespoň na chvíli ze všech spadl stres, který složitá problematika kolem dosud nevyjasněného vlastnictví družstevních bytů přináší. Zatímco družstevníci se oprávněně obávali, že za byty postavené před více než dvaceti lety sdruženým financováním a se státní dotací zaplatí podruhé, zastupitelé měli strach, aby hlasováním v jejich prospěch neporušili pravidla hospodaření se svěřeným majetkem a neskončili v péči justice. Po čtvrtku je jasněji, protože v zastupitelstvu panuje shoda, že družstevníkům mají být jejich byty převedeny, nejlépe bezúplatně či max. za korunu.

K takovému názoru přispěly i centrální orgány, které začaly problematiku bytů postavených se státní dotací na přelomu tisícíletí po celé republice řešit a slibují, že k problematice vydají právně neprůstřelná stanoviska. O ně se následně budou moci samosprávy opřít. Ministerstva financí, vnitra a pro místní rozvoj mají jednoznačně uvést, jak městské podíly převést bezúplatně, a jak to bude se zdaněním, aby bylo právu učiněno zadost. Uživatelé bytů jako jejich budoucí majitelé, ale ani zastupitelé, kteří jim to odhlasovali, nemohou být v budoucnu vystaveni žádnému riziku kvůli nesprávnému úřednímu postupu.

Bod o potřebě pohnout vleklým problémem kupředu do jednání zastupitelů předkládal radní za ODS Petr Židek, který přišel s tzv. Libereckou variantou převodu, inspirovanou tzv. Kralupskou metodou. "Předkládaná Liberecká varianta počítá s tím, že na základě vyrovnání pohledávek dojde k odprodeji družstevního podílu města jednotlivým družstvům. Což v konečné podobě znamená nulovou zátěž jak pro město, tak i pro jednotlivá družstva. Většina smluv, které družstva, družstevníci i já osobně považujeme za platné, jasně hovoří o převodu družstevních podílů z města na družstva po 20 letech. Pokud tady většina z nás hovoří o tom, že hlavním cílem je převod těchto podílů, a to formou, která co nejméně, respektive vůbec nezatíží družstevníky, je Liberecká varianta přesně ta, která nám to umožňuje," odůvodnil svůj postup Židek.

"Osobně jsem přesvědčen, a právníci i auditor, s kterými jsem o tom hovořil mi to potvrzují, že tato varianta je z pohledu zákonů České republiky legální a legislativně realizovatelná. To je pro mne, a věřím, že i pro vás ostatní, ten základní parametr," konstatoval předkladatel.

"Této problematice se tady věnujeme poměrně dlouho a poměrně intenzivně. Mezi tím přišly dvě žádosti o převod podílu, a to od BD Alfa a BD Beta. Jelikož jim uplynula vázací doba, nemají vlastně jinou možnost než o tento převod požádat. Pro nás to není novinkou, jelikož se zástupci těchto družstev v posledním roce a půl už několik jednání proběhlo," uvedl Petr Židek.

Liberecká varianta se započtením vzájemných pohledávek je podle Židka použitelná a bezpečná. "Běží nám čas, a to velmi rychle. Tím, že družstva Alfa a Beta vyzvala vedení města k převodu, začal běžet čas promlčecí doby. To znamená, že pokud okamžitě nezačneme aplikovat nějaký způsob řešení, je zcela jasné, že budeme mít jako město problém. Pokud toto nebude vyřešeno nejpozději v průběhu jara, znamená to ve finále, že bytová družstva budou nucena podat na město žalobu. Ne proto, že by chtěla, ale proto, že jim nic jiného nezbyde, jelikož by došlo k promlčení," argumentoval radní s tím, že není ochoten nastartovat další soudní spor města s vlastními občany jenom proto, že zastupitelstvo jako nejvyšší orgán města bude problematiku neustále odsouvat a čekat na zázrak. "Myslím, že to by nemělo být naším cílem, zázrak se nedostaví," konstatoval.

Námitku, že by zastupitelé měli počkat, až bude připravena metodika z MMR k převodům, Židek akceptuje, ale: "To jsou věci, které mohou běžet paralelně vedle sebe a není třeba čekat, až bude metodika k dispozici. Bude totiž potřeba až následně. Až ve chvíli, kdy budeme mít na stole v zastupitelstvu už připravenou smlouvu k převodu, a budeme potřebovat mít kvalitní a správné zdůvodnění převodu jako takového," podotkl.

Následně vyzval kolegy v zastupitelstvu, aby Libereckou variantu podpořili, čímž se odstartuje faktická práce na převodech na jednotlivá družstva. "Není čas ztrácet čas, než se stačíme rozkoukat začnou postupně chodit další a další žádosti," vyzval Petr Židek s tím, že je potřeba nadále pracovat i s dalšími variantami postupu, které povedou ke společnému cíli.

Zastupitelé nakonec navržené usnesení změkčili a návrh doporučili vzít pouze na vědomí, avšak s úkolem, že další postup koordinovaný náměstkyní Loučkovou Kotasovou a Petrem Židkem bude projednán na lednovém jednání a během jara musí být jasně sděleno, jakým způsobem se budou městské podíly na družstevních bytech převádět.

aro s využitím podkladového materiálu Petra Židka (ODS)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace