Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Z ministerstva vypadlo ujištění, že převedení bytů na družstva za sníženou cenu nebo bezúplatně není porušením povinnosti řádného hospodáře

11. 11. 2020 | 16:16

AKTUALIZOVÁNO PO TK KRAJE: Dopis, který začátkem listopadu dostal od Ministerstva pro místní rozvoj ČR František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, udělal radost uživatelům družstevních bytů, kteří se v nejrůznějších koutech republiky domáhají převodu městských podílů v družstevních bytech na bytová družstva a posléze na sebe.

bytyproblemF
archivní foto

Statisíce lidí po celé ČR chtějí získat do vlastnictví byty, které z podstatné části zaplatili. A měli s městy, která od ministerstva pro místní rozvoj na přelomu tisíciletí inkasovala dotace na sdruženou bytovou výstavbu, smluvně ujednáno, že jim po dvaceti letech podíly bezúplatně převedou, čímž budou bydlet ve vlastním.

Vznikl ale megaproblém, protože řada měst tak dosud neučinila s odůvodněním, že se musí chovat jako řádný hospodář a nelze (v součtu za celou ČR) miliardový majetek jen tak převádět. Problém se týká i Liberce, kde celá takto pojatá bytová výstavba koncem 90. let minulého století s velkou slávou a za účasti nejvyšších představitelů státu, odstartovala. Díky vzniku řady bytových družstev se tu postavily tisíce nových a kvalitních bytů a realizován tak byl největší porevoluční bytový projekt.

Uběhlo dvacet let…

Uživatelé bytů, kteří své podíly řádně splatili, přišli po uplynutí dvaceti let na radnici s tím, že „už je čas“. A nastal problém, s nímž nepočítali ani v nejhorším snu. Vedení města si nechalo zpracovat právní posudek, aby si vytvořilo „alibi“ pro velkou majetkovou transakci. Vznikl ale posudek, který tvrdil, že převádět byty na družstevníky odporuje zákonu. Město se logicky začalo „cukat“, neboť nikdo z odpovědných nechce trávit zbytek života po soudech.

Radnice doteď „věc řeší“, dosud bez výraznějšího efektu. Peripetie jsme popisovali v řadě článků a rozhovorů, jež jsme na toto téma uveřejnili. Do problému se vložil i kraj se zákonodárnou iniciativou (té ale vláda naproti nešla s odůvodněním, že nynější zákony bezplatný převod umožňují), radniční opozice si z toho udělala téma kampaně před krajskými volbami, radniční koalice se lehce rozklížila, neboť její součást ODS chce umíněně, ale oprávněně,  dodržet platné smlouvy, a zbytek radniční vlády chce raději vyčkávat...

Vznikla pracovní skupina, prověřuje se několk metodik bezproblémového převodu podílů souběžně, světlo světa spatřují stohy dalších posudků podle vzoru „co právník, to názor“ a tisíce uživatelů těchto bytů stále tápou v nejistotě, zda se ryze vlastního bydlení vůbec dožijí. Nevypořádané spoluvlastnictví činí tyto nemovitosti neprodejnými a rychle ztrácejí na hodnotě.

Aktivní družstevníci mj. založili facebookovou skupinu Spravedlnost pro bytová družstva a tam včera zveřejnili dokument z MMR ČR. Jeho obsah potvrzuje, že, cit.: Ministerstvo pro místní rozvoj se společně s  Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí problematikou převodu dotovaných bytů zabývá a pracuje na společném stanovisku, ve kterém bude sdělen společný právní názor, tedy že převedení bytů na nájemce za sníženou cenu nebo bezúplatně není porušením povinnosti řádného hospodáře stanovené v zákoně o obcích, pokud je snížená kupní cena nebo bezúplatný převod odůvodněn tím, že se nájemce finančně podílel na výstavbě bytu. Konec citace.

Dokument podepsaný Janou Hanzlíkovou, náměstkyní MMR pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování, jednoznačně sděluje, že zastupitelé, kteří budu pro převody městských podílů na bytová družstva hlasovat, neporuší povinnosti správného hospodáře. Hanzlíková také vnesla jasno ve věci údajného pochybení, jehož se podle nynějších výkladů mělo dopustit tehdejší vedení města, když věc nenechalo odhlasovat zastupitelstvem.

Vše podstatné je v dokumentu níže:

MMR_BDMMR_BD

Roli už začíná hrát čas. Po parlamentních volbách, jež se konají v příštím roce, může dojít k personální výměně na ministerstvech, a anabáze může začít nanovo...

V Liberci je problematická sdružená výstavba bytů z let 1997 až 2007, pro něž družstva prostřednictvím města získala dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Týká se to 1150 bytů v deseti družstvech, město v nich má podíly 25 až 30 procent díky vložení státní dotace. Město se v uzavřených smlouvách zavázalo, že 20 let po kolaudaci domů převede svůj podíl bezúplatně na družstva. Podle právníků ale smlouvy neplatí. Pokud by město našlo možnost, jak byty převést, družstevníci by museli zaplatit daň z příjmu, která může podle města dosáhnout v průměru 200.000 korun na byt.

Stejný problém trápí i další města v Česku. Podle odhadů se v celé zemi týká 23.000 bytů, jejichž výstavbu podpořil v letech 2000 až 2007 stát ze Státního fondu rozvoje bydlení zhruba osmi miliardami korun.

Alena Roubalová, čtk

Krajské návrhy na změnu čtyř zákonů vláda zamítla

Vláda České republiky na svém jednání v pondělí 9. listopadu 2020 zamítla návrh Libereckého kraje o změně čtyř právních předpisů, které by řešily převody podílů měst a obcí v bytových domech a odvody daně z příjmu.

Členové rady schválili začátkem září tohoto roku zákonodárnou iniciativu Libereckého kraje ve věci převodu podílů měst a obcí v bytových domech. Ty byly na základě dotačních podmínek stanovených státem pořízeny z dotací Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Návrh měl umožnit bezúplatný převod nemovitého majetku a zároveň přinést důležitou úpravu ve věci odvodu daně z příjmu. Návrh novely také podpořilo na svém zářijovém jednání krajské zastupitelstvo.

S předkládanou novelou nesouhlasila všechna připomínková místa, tj. ministerstvo financí, ministerstvo vnitra, ministerstvo pro místní rozvoj, ale i  Hospodářská komora České republiky a nesouhlas vyjádřila také Legislativní rada vlády. 

„Desítky tisíc lidí v celé zemi stále čekají na řešení problému, který se jich osobně týká. Když před dvaceti lety vstupovali do projektů výstavby družstevního bydlení, bylo jim slibováno, že po uplynutí dvacetileté lhůty na ně budou jejich byty bezúplatně převedeny. Desítky obcí a měst v České republice se nyní ocitly v situaci, kdy pro tento převod hledají zákonnou cestu, která bude bezpečná jak pro družstevníky a bytová družstva, tak pro obecní a městská zastupitelstva z pohledu povinnosti při správě svěřeného majetku. Zákon o obcích se za uplynulých dvacet let změnil více než padesátkrát a bezúplatný převod může být považován za zdanitelný příjem,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj chtěl novelami zákonů o Státním fondu podpory investic, o obcích, o hlavním městě Praze a o daních z příjmů pomoci občanům a městům, kteří se ocitli ve svízelné situaci. S krajem na rekodifikaci spolupracovalo statutární město Liberec, Svaz měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv České republiky.

„Náš návrh měl omezit právní rizika a z převáděného majetku navrhoval sejmout daňovou povinnost. Bohužel, vláda občanům, kterým před dvaceti lety státem určené dotační podmínky způsobily tyto nepříjemnosti, nyní nechce pomoci a náš návrh zamítla,“ řekl Půta.  

Mezi důvody, které vedly vládu k tomuto rozhodnutí, je mimo jiné zmiňováno, že návrh je nadbytečný, není obecný, a proto je v rozporu se zásadami při tvorbě právních předpisů, není v něm dostatečně podložena výjimečnost celé situace, nebo že převod za cenu nižší než je cena tržní může znamenat veřejnou podporu.

„Jsme rádi, že vůbec začal tento legislativní proces a počkáme, jak se bude dále vyvíjet. Ministerstvo financí, ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj avizovaly, že připraví a brzy představí právní předpis, který bude řešit bezúplatné převody,“ uzavřel hejtman Martin Půta.

LK/Andrea Fulková