Petr Židek (ODS): Základní premisou je, že se smlouvy uzavřené v právním státě i před dvaceti lety mají plnit

30. 06. 2020 | 5:28

Na čtvrtečním jednání libereckých zastupitelů došlo k posunu v kauze převodu podílů, které má Liberec na družstevních bytech postavených před dvaceti lety s dotací státu. Zastupitelé odsouhlasili návrh vedení města, že se podíly převedou rovnou uživatelům bytů za cenu, která se vypočítá z výše dotace na jednotku, a bude uplatněna série dalších slev tak, aby byla výsledná cena pro družstevníky co nejpříznivější.

DS8 6050úprava
Petr Židek (ODS).

Navržené řešení rovněž ošetřuje daňové povinnosti budoucích nabyvatelů podílů. Zastupitelé odhlasovali řešení, s nímž přišli SLK a ANO. Druhý návrh, který předložila ODS společně s opozicí, neprošel. Člena rady města a zastupitele za ODS Petra Židka se ptáme:

Jak vlastně příběh převodu městských podílů na družstva nebo družstevníky, z vašeho úhlu pohledu, minulý čtvrtek dopadl? Návrh ODS neprošel, většinu získal ten „konkurenční“, koaliční?

Petr Židek: To zásadní, co se podařilo je, že nastal ostrý obrat v jednání pana primátora Zámečníka (SLK), co se týká pohledu na danou problematiku. Už to není požadavek na zaplacení běžné ceny za podíl města, což bylo v řádech statisíců. Nebojím se říci, že v některých případech mohla být částka i vyšší než milion korun. Už se mluví o ceně, která bude zohledňovat skutečnou částku, která byla vložena z Fondu rozvoje bydlení prostřednictvím města, tedy 320 resp. 400 tisíc korun. S ohledem na stáří nemovitostí má být tato částka snížena na polovinu a ještě z ní mají být odečteny různé slevy, takže výsledná cena podílu za jednu bytovou jednotku by měla být v řádech nízkých desítek tisíců. Což je samozřejmě super, jen říkám, je škoda, že se nechtělo kolegům z SLK a ANO jít touto cestou už před rokem, když jsem byl proti tomu, jak se vyvíjela jednání, a kam nás naváděli najatí právníci.

Byli jste aktéry premiéry, kdy jste se kvůli prosazení svého stanoviska spojili s opoziční Změnou a LOL. Byla to jednorázovka, nebo to snad je nový trend?

PŽ: Je potřeba říci, že v tomto případě šlo o spolupráci při prosazení usnesení a postupu, který jsme jako ODS považovali za správný, a pro členy družstev spravedlivý. Raději bych tento postup prosazoval s koaličními partnery, ale bohužel měli jiný názor, a ještě před měsícem preferovali variantu, která byla pro ODS naprosto nepřijatelná. Vždy jsem říkal, že jsou subjekty, s kterými z určitých důvodů nikdy nemohu jít do koalice. Nicméně, nikdy jsem neřekl, že bych odmítal spolupracovat s opozicí v zastupitelstvu na prosazování bodů, které považuji za správné nebo důležité pro obyvatele Liberce. A pokud se ptáte, zda je to nový trend, tak to si nemyslím. Spíš to ukazuje na to, že se dá výjimečně shodnout na věcech i s těmi, kteří jsou nám ideologicky vzdáleni.

Jaké byly zásadní rozdíly mezi návrhem koaličním a tím, který spolu s opozicí předkládala ODS?

PŽ: Nejdříve to bylo o naprosto rozdílném pohledu na to, za jakou cenu by měly být podíly převedeny. To se, a předpokládám i díky tlaku, který jsme vyvinuli my i představitelé družstev, posunulo z řádů mnoha set tisíc do úrovně nízkých desítek tisíc korun. Zároveň mám úplně jiný pohled na to, jak se vyrovnat se smlouvami, které byly uzavřeny před dvaceti lety. Zatímco kolegové považují smlouvy za absolutně neplatné, tak já jsem celou dobu nabádal k hledání řešení, jak smluvní vztah napravit a s ohledem na legitimní očekávání legálně stav zhojit, například uzavřením nových smluv. Důležitým prvkem našeho návrhu bylo i to, že umožňuje převod variantně. To znamená dává družstvům a družstevníkům na výběr. Chceme, aby měli sami možnost zvolit, jestli se má podíl převést na družstvo, na družstevníky, nebo část na družstvo a část na družstevníky. Vycházeli jsme z toho, že ne všichni družstevníci jsou na tom tak dobře, že mohou ze dne na den zaplatit, byť třeba dvacet nebo třicet tisíc. Pro ně by bylo lepší, kdyby se podíl převedl na družstvo, které by si na zaplacení vzalo úvěr, a ten by poté družstevník postupně splatil prostřednictvím zvýšeného nájmu. Každý družstevník by si mohl dobu i výši splácené částky s družstvem nadefinovat podle vlastních finančních možností individuálně.

Schválením návrhu SLK a ANO se stalo co? Co se vyřešilo a co bude následovat?

PŽ: No, vyřešilo se to, že už město chce vycházet pouze z hodnoty původní dotace, to je pozitivní. nevyřešila se pracovní skupina, kde měly být zastoupeny všechny kluby v zastupitelstvu. Teď je skupina čítající jednoho člena, což nepovažuji za dobré. Teď je celá problematika rozhodnutím SLK a ANO svěřena do rukou jediného člověka, který má něco připravit a následně probrat s družstvy. Bude to návrh neprodiskutovaný se zastupiteli ani jejich představiteli, který buď družstva schválí, nebo ne. Je to poměrně křehké řešení. Přesto jsme všichni vyslechli slib pana Michala Hrona, že materiál bude připraven do první zářijové Rady města a následně předložen ke schválení ve druhém zářijovém Zastupitelstvu města. To samozřejmě předpokládá, že to nejprve během prázdnin odsouhlasí družstva, jinak by to ztrácelo smysl.

Podle mého soudu byl zásadní problém v tom, že se smluvní dokumentace označila za absolutně právně neplatnou, což vygenerovalo paletu následných problémů. Jak se stalo, že to najednou nevadí a že se vlastně řešilo hlavně to, jak z převodu podílu neplatit daně?

PŽ: Za poslední měsíc, dva, nastalo hodně různých obratů. A musím říci, že jsem opravdu rád, že ty obraty jsou pozitivní směrem k družstvům a družstevníkům. Město tady není od toho, aby hledalo cestičky, jak upřít dříve zasmluvněná práva svých obyvatel, ale od toho, jak případné procesní chyby, které v historii při uzavírání smluv možná nastaly, zhojit. Před dvaceti lety nikdo nemohl tušit, jaké budou daňové zákony dnes. Je fajn, že budeme hledat daňově optimální cestu, aby to lidi stálo co nejméně.

Můžete nějak „polopatisticky“ vysvětlit, jak to s těmi daněmi vlastně je?

PŽ: V případě převodu za 1 korunu nebo bezplatně je jistota platby daně z příjmu takřka stoprocentní. To znamená z odhadní ceny daného podílu. V případě stanovení ceny, která bude obhajitelná před finančním úřadem, nebude tato daň vyměřena. A to je to, co obsahovala druhá část našeho návrhu, že pokud bude nalezeno výhodnější řešení, má být toto projednáno s družstvy. Jednoduše, že si mají družstva vybrat, jestli chtějí převod na základě původní smlouvy, nebo za nějakou předem stanovenou cenu, která může být i s ohledem na platbu daní výhodnější než převod za korunu či bezplatně.

Jakými motivy byla v kauze vedena ODS a jaké motivy připisujete ostatním stranám zastoupeným v libereckém zastupitelstvu?

PŽ: Základní premisou je, že se smlouvy uzavřené v právním státě mají plnit. Obzvláště to platí u těchto smluv, které po dobu dvaceti let nikdo nezpochybnil a byly průběžně plněny. To je pro ODS kruciální záležitost. Nechci řešit, jaké motivy měli nebo mají ostatní zastupitelé. Co ale jasné je, že většině chyběly relevantní informace. Věřím, že většinově chtějí zastupitelé pomoci k bezproblémovému převodu, ale logicky mají obavy z případné trestně právní odpovědnosti za své rozhodnutí, kterou byli poměrně masivně strašeni.

Chvílemi to vypadalo, že se zastupitelé o problému dozvídali až v jednacím sále. Je to tak, nebo to byl jen můj dojem?

PŽ: V Radě města se problém řeší více než rok. Já minimálně souhrnně o celé věci své kolegy z ODS informuji, nicméně je až s podivem, jak je možné, že se některé informace zastupitelé jiných klubů dozvěděli až v emailech od rozhořčených družstevníků, z médií nebo na jednání zastupitelstva. Je to o tom, jak mají jednotlivé kluby nastaven tok informací, co je jim sdělováno. Nechci to soudit, je to jejich věc, ale myslím, že už teď někteří vědí, že něco nefunguje správně, a že minimálně nedostávají všechny informace. Že je tam filtr na to, co se hodí a co ne.

Máte představu o termínech, co a kdy se stane?

PŽ: Termíny, jak už jsem zmínil, zazněly jasně. Do zářijové rady má být předložen materiál ke schválení a následně i ke schválení v druhém zářijovém jednání zastupitelstva města.

Druhou větví problému jsou byty Interma-Byty. Ty se budou řešit jak?

PŽ: Já osobně se domnívám, že je to naprosto stejný problém. Stejné peníze jako podíl na výstavbě, stejné problémy se smlouvou. Jediný rozdíl je v tom, že se jedná o nájemní byty a společnost je akciovka patřící pár lidem. S těmi se holt jedná jinak, než s tisíci družstevníků. Trošku si připadám jak v letech minulých, když slyším výkřiky některých zastupitelů o tom, že ty byty si prostě musíme nechat, že se tam nakapsovali na nájemném. Ale už nikdo z nich neříká, že nájemné bylo regulované, což dnes znamená, že vybírají z metru nějakých 94 korun, ale přitom normální tržní cena je 190 Kč. Nikdo neříká, že všechny náklady jdou za Intermou. Nikdo nezmiňuje, že kdyby tenkrát nebyla shoda na podmínkách, tak by Interma tu smlouvu nepodepsala. Pro mě je nepřijatelné, že jim měříme takovým tím způsobem, že máme moc. Říkáme, že podmínky tenkrát nebyly, z dnešního pohledu, nastaveny výhodně pro město. No možná nebyly, ale byly takové, na kterých byla shoda. A díky nim ty byty byly postaveny a městem dvacet let obsazovány. Já osobně jsem několikrát na radě města ještě před tím, než bylo kolegy rozhodnuto o podání žaloby na Intermu, plédoval za to, abychom využili jejich nabídky, která  dávala možnost řešení na dalších deset let, a bez soudního sporu. Doufám, že se město vrátí k jednacímu stolu a ještě se pokusí najít jinou cestu, než soudní.

Tady je rovněž souznění s opozičními partajemi?

PŽ: Myslím, že jen částečné, ale jak jsem to navnímal, tak je to hlavně proto, že nemají dostatek informací. I když musím říci, že po diskuzích s některými kolegy vím, že jejich názor je stejný jako můj. A paradoxně jde většinově právě o opoziční zastupitele. Bohužel, ale jednoduchá zkratka, že by nějaká firma najednou měla získat zadarmo byty, tak ta na některé funguje. Pro mě bylo velkým překvapením, že někteří zastupitelé, původem z vyloženě pravicových stran, nemají vůbec žádný problém s nedodržením smluv jenom proto, že se teď jeví méně výhodné, než před dvaceti lety.

Alena Roubalová
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace