Proč liberecká radnice nakupuje drahou techniku, když druhým dechem hlásá, jak musí šetřit?

18. 12. 2020 | 5:00

Kupuje-li se na radnici v době vyhlášených všeobecných úspor například nové auto nebo technika pro mediální výstupy za více než 150 tisíc, vždycky to svádí k veřejnému divení se. Proč právě teď, když nejsou peníze, když se musí šetřit na všech frontách a kvůli tomu je nezbytné finančně přiškrtit/uškrtit to či ono. Nejsnadnější je napsat sžíravou glosu, jak radnice v těžkých dobách nešetří, a neřešit, proč se tak děje.

LBtopliberec radnice mad
archiví foto Mad

V Registru smluv zveřejněná smlouva na nákup fotoaparátu za 68.711 CZK bez daně, (83.140 s DPH) a počítače MacBook Pro 16 in za 59.699 CZK bez DPH, 72.236 s daní, (částka, kterou SML zaplatí celou, neboť není plátcem DPH a daň si nemůže uplatnit) pro Statutární město Liberec se snadno kritizují, protože každý má pocit, že by mediální výstupy zvládlo mobilem a na PC s přednastaveným Wordem.

Když to zvládne on na svém facebooku, musí to stačit i radnici. Proto se do nákupu fotoaparátu a MacBooku (značky Apple, která je vždycky o něco dražší než běžný PC) tak dobře trefuje. Je to snadné, protože populistické, a mediálně vděčné.

Z médiím rozeslané "zaručené hlášky" o nákupu drahé techniky jsem sžíravou glosu nenapsala, byť ten žánr vcelku ovládám. Bez znalosti argumentů druhé strany mi to přišlo laciné. Zeptala jsem se ale na radnici, proč takovou techniku nakupuje, když druhým dechem hlásá, jak musí šetřit. Otázky jsem adresovala přímo primátorovi, přestože je pod smlouvami podepsán vedoucí odboru vnitřních věcí MML. Ten by mi totiž stejně nemohl odpovědět (komunikace s médii má i na radnici svoje pravidla) a odkázal by mě jinam.

Odpověď vzápětí přišla od vedoucího tiskového oddělení a vnějších vztahů odboru Kanceláře primátora Tomáše Tesaře. Bude to jím řízené oddělení, které má techniku k tvorbě mediálního obsahu primárně používat.

Nutno ještě předeslat, že o nákupu výše specifikované techniky 36 hlasy rozhodlo už listopadové zastupitelstvo krajského města v bodě 18, které 26.listopadu drtivou většinou schválilo nejen toto, ale i další rozpočtová opatření – změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci ZSML v celkovém objemu cca 12,7 milionu.

Pro hlasovala i část opozice, která dnes "radniční nákup" veřejně kritizuje. Pro nemohl hlasovat J. Baxa z LOL, který celou věc mediálně rozehrál, protože na jednání nebyl. Zdržela se jeho partajní kolegyně Z. Kocumová a nehrdinně nehlasoval změnař J. Šedlbauer. Soudím ale, že hlasovali tak, jak hlasovali, kvůli úplně jiné položce, již materiál obsahoval… Všichni ostatní opoziční zastupitelé ze ZPL hlasovali pro, čímž nákup dnes kritizované techniky posvětili. Pokud jim to v záplavě jiných položek uniklo, jejich problém a jejich vizitka.

Fotí i točí. SONY A7 III + objektiv, ilustrační foto

Vraťme se ale podstatnému: Nač radnice tak drahý fotoaparát, který je ale zároveň i kamerou, a MacBook za celkem 155 375 CZK (cena s DPH) potřebuje? Odpovědi v korespondenčním rozhovoru:

Mohl byste, prosím, nákup této konkrétní techniky nějak zdůvodnit?

Tomáš Tesař, tiskové oddělení a vnějších vztahů odboru Kanceláře primátora: Ano, SML objednalo na žádost tiskového oddělení a vnějších vztahů nový fotoaparát Sony A7 III s objektivem a také počítač značky Apple za částky, které odkazem na smlouvy prezentujete. Nákupu předcházela velmi pečlivá analýza a hledání kompromisů. Tedy, velmi detailně jsme zvažovali poměr použití x výkon x cena.

Fotoaparát jsme pořizovali proto, že současná fototechnika, kterou je oddělení vybavené, je zastaralá a zčásti bohužel už nepoužitelná pro standardní práci. Dodám jen, že stáří 6-8 let stávající techniky, která se při běžném režimu a provozu oddělení používá prakticky každý (nejen) pracovní den, je "na hraně". A tudíž je to znát i na obrazových výstupech a četnosti závad i poruchovosti.

Pracovat s takto starým a nespolehlivým zařízením – fotografovat s ním některé typy aktivit a akcí, zkrátka nejde. O natáčení videa ani nemluvě. Záměr nakoupit fotoaparát SONY A7 III + objektiv vycházel totiž mimo jiné i z předpokladu, že SML začne intenzivněji používat při prezentaci svých aktivit nejen texty a fotografie, ale i video a grafiku. Nákup nikdy nebyl myšlen tak, že půjde pouze o přístroj na pořizování fotografií, ale právě i na tvorbu videí. Žádnou takovou technikou (kromě mobilních telefonů) až doposud naše oddělení, ani magistrát, nedisponuje. Navíc, úřad ani oddělení nevybíraly zmíněný model fotoaparátu přímo. Ale na základě předložení několika nabídek od několika různých značek a výrobců. A nakonec jsme v rámci zmíněného posouzení poměru: použití x výkon x cena, zvolili tu nejlevnější variantu.

Současně je třeba zmínit, že parametry fotoaparátu jsme volili na základě toho, jaké chceme používat výstupy. Tedy v jaké kvalitě a pro jaké účely. A ty bychom nákupem například levnější verze tohoto přístroje nebo lacinějším kompaktem ve všech možných situacích a v prostředích, kde pracovníci tiskového oddělení fotografie a videa zaznamenávají nebo budou zaznamenávat, zkrátka nedocílili. Výstupy (zejména videoformáty) navíc do budoucna chceme používat i v rámci servisu pro média, zejména pro některé TV a další el. média. Zároveň jsme nechtěli kupovat kameru a fotoaparát zvlášť. V nastavených parametrech, které potřebujeme, by to bylo dražší.

Co ten počítač… 

Tomáš Tesař: K tomu "jablečnému počítači": Ano, upřednostnili jsme nákup značky Apple oproti PC jiných značek (například Dell či HP), a to zejména proto, že tento výkonný počítač bude primárně používán pro grafické práce - například zlom radničního zpravodaje, ročenku, přípravu grafických prvků a schémat pro prezentaci SML, a tak dále a tak podobně. A zároveň i pro střih a úpravu videí. Protože město na podobném „stroji“ tyto práce už vytváří, a tudíž má k dispozici veškeré licence k programům a aplikacím (včetně těch od značky Apple), které již dříve postupně získalo, rozhodli jsme se platformu neměnit.

Zároveň jsme vsadili na spolehlivý stroj za téměř cca 80 tis. včetně DPH s výhledem, že dalších 8-10 let nebude potřeba v tomto směru vydávat další investice. Mimochodem, stávající počítač - rovněž značky Apple, na kterém se veškeré grafické práce, včetně přípravy zpravodaje dělají, sloužil magistrátu rovněž přes 10 let. A za tu dobu se do něj na servisu a opravách neinvestovala ani koruna. Zkušenosti s podobně výkonnými PC stroji jsou obecně takové, že sice vyjdou při stejné či podobné konfiguraci levněji, avšak jejich „životnost“ je tak 5-6 let. Takže ekonomicky výhodnější je podle nás vsadit na zařízení o něco dražší, které ale vydrží déle bez nutnosti dalších investic.

Kdo bude zařízení používat?

Tomáš Tesař: Fotoaparát budou primárně používat všichni 3 pracovníci tiskového oddělení a vnějších vztahů, nárazově pak i další odbory a oddělení magistrátu. A ano, občas s ním něco vyfotím i já jako vedoucí oddělení, ale ne, opravdu to není „hračka“ pro šéfa tiskového a vnějších vztahů.

Počítač je přidělený primárně jednomu konkrétnímu zaměstnanci SML, který se věnuje přípravě a zlomu radničního zpravodaje, ročence i řadě dalších grafických prací, které zpracovává na základě požadavků oddělení či odborů. Mimochodem, v budoucnu jich bude přibývat a rozhodně neplánujeme je zadávat externě a platit za ně.

Tedy ani v tomto případě nejde o počítač pro šéfa oddělení. Ten se konkrétně tohoto počítače paradoxně ani nedotkne, pouze o něj požádal a podepsal jeho převzetí. Mimochodem, vedoucí používá standardní PC značky DELL tak, jako všichni ostatní kolegové magistrátu.

Jak se nové technické vybavení promítne do kvality mediálních výstupů?

Tomáš Tesař: Zmiňuji to částečně už v předchozí odpovědi. Primárně se chceme začít více věnovat kromě běžného záznamu fotografií také video výstupům. A to v lepší kvalitě, než „jen z mobilu“. Zároveň bychom v příštím roce chtěli připravit několik nových formátů, prostřednictvím kterých může město lépe komunikovat s veřejností a médii. Zjednodušeně řečeno, chceme posílit a představit některé nové foto + video formáty, což souvisí s tím, že chystáme úpravu celkové mediální koncepce SML. Ještě dodám, že díky novému vybavení v odpovídající technické kvalitě SML už do budoucna nebude a nechce využívat externí foto a video služby, které doposud – byť ne tak často – používalo a pochopitelně za ně i platilo.

Znamená to, že pro příští rok SML sníží platby za tvorbu externích mediálních výstupů, čímž se částka za pořízenou techniku velmi rychle vrátí? Sníží se například platby za prezentaci v místní televizi, jejíž signál, protože nevysílá z Ještědu, nepřijímají ani všechny liberecké domácnosti? Pokud ano, o kolik?

Tomáš Tesař: V první řadě to znamená, že cílem našeho oddělení bude od příštího roku prostřednictvím nových nápadů a formátů více a efektivněji komunikovat obsah, který jednotlivé odbory a oddělení úřadu zpracovávají. Věřím, že SML díky tomu postupně ušetří a sníží i celkové náklady na mediální prezentaci například za placenou inzerci v některých regionálních či celostátních médiích. V jakém rozsahu, musí rozhodnout vedení magistrátu, radní, případně zastupitelé.

Za sebe každopádně na rok 2021 navrhuji, aby se naše oddělení právě kvůli tomu, že přichází čas úsporných opatření, více soustředilo hlavně na vlastní „promo kanály“. A to především na sociální sítě, web Liberec.cz a tištěný zpravodaj. A ano, nevylučuji ani to, že do budoucna SML bude muset přehodnotit dosavadní spolupráci s některými médii, kde si na základě smluvního vztahu platí za komerční obsah. Na druhou stranu nejsem zastáncem toho, aby se za každou cenu šetřilo jen „na efekt“.

Alena Roubalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace