Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Úvěr ještě zdaleka splacen není – Interma BYTY ho má "na krku" až do roku 2032

15. 05. 2020 | 17:26

V tomto týdnu se v médiích objevily informace o kauze týkající se převodu spoluvlastnických podílů na bytech postavených ve spolupráci města a bytových družstev před cca 20 lety v Liberci. Jedná o relativně komplikovaný problém a my zveřejňujeme stanoviska tak, jak do redakce chodí. Jediné, co je zatím téměř jisté je to, že se schyluje k rozstržce v koalici, protože SLK se chtějí o byty soudit a ODS to odmítá.

IntermaBD ZU BETA Seniorů 1210 (3)
jeden z bytových domů.

Stanovisko společnosti Interma BYTY k některým zavádějícím tvrzením primátora města Liberce:

V tomto týdnu se v médiích objevily informace o významné kauze týkající se převodu spoluvlastnických podílů na bytech postavených před cca 20 lety v Liberci. Protože se jedná o relativně komplikovaný problém, došlo k tomu, že zejména ze strany libereckého primátora pana Jaroslava Zámečníka zaznívají také argumenty, které jsou nepravdivé nebo minimálně krajně zavádějící. Proto bychom na tyto chtěli reagovat následujícím upřesněním.

Na prvním místě chceme zdůraznit, že společnost Interma BYTY po celou dobu postupovala v naprosté shodě s plnohodnotnými a platnými smlouvami se statutárním městem Liberec. Na základě těchto smluv nejenom čerpala nájemné, ale platila z něj veškeré provozní náklady, náklady na údržbu, podíl města na pojištění budov, investice apod. A to po celou dobu, tedy dnes je to více než 22 let. Tyto smlouvy byly průběžně aktualizovány a upřesňovány pomocí dodatků. Například Dodatek číslo 2 z roku 2010 (tedy 14 let po uzavření původních smluv) byl řádně zveřejněn a schválen všemi příslušnými orgány města. Je tedy zřejmé, že v roce 2010 město Liberec považovalo všechny smlouvy zcela jednoznačně za platné.

Primátor také tvrdí, že Interma BYTY z výběru nájemného už splatila svůj úvěr a ještě "vybrala značný obnos navíc". To není pravda. Úvěr ještě zdaleka splacen není – Interma BYTY ho bude splácet až do roku 2032. Z výběru nájemného tedy Interma BYTY od počátku splácí úvěr, kterým byla výstavba bytových domů financována, a další část vybraného nájemného investuje zpět do domů.

Není pravda, že by pan primátor nebyl o celé věci v době vzniku projektu informován. V té době sám byl zastupitelem města Liberec za ODS. A jako takový obdržel například dne 29. 8. 1995 velmi podrobnou zprávu o přípravách projektu určenou všem zastupitelům. Její převzetí stvrdil i svým podpisem. Je tedy nepochybné, že pan primátor byl v inkriminované době plně informován o realizaci projektu, všech jeho detailech a z nich vyplývajících závazků města do budoucnosti. Je proto minimálně spoluzodpovědný za hypotetické právní vady, o kterých nyní hovoří. A uvádí je jako argument pro škody, které se chystá bytovým družstvům i společnosti Interma BYTY způsobit.

Pro upřesnění: není pravda, že by město Liberec vložilo do projektu 82 milionů korun. Reálně město Liberec investovalo z vlastních prostředků 256 tisíc korun. Rozdíl mezi těmito částkami do projektu vložil – stejně jako v řadě dalších obcí – stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Za Interma BYTY, mediální zástupce Aleš Langr