Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Zástupci obcí z Českolipska získali informace přímo od zdroje, velkou diskuzi rozvířilo téma vody a její zadržování v krajině

04. 11. 2019 | 10:24

Zadržování vody v krajině, zemědělství, myslivost, kůrovcová kalamita, dotační programy, rekodifikace stavebního práva nebo nezaměstnanost v okrese Česká Lípa se staly hlavními tématy setkání padesátky starostek a starostů z Českolipska a Novoborska.

vodailustrak
ilustrační foto

Diskutovali například s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO), ředitelem SFŽP, zástupci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva zemědělství  nebo složek integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Akci pro představitele obcí s rozšířenou působností zorganizovala města Česká Lípa v čele se starostkou Jitkou Volfovou (ANO).

„Sama jako starostka vím, jak je někdy těžké se dostat k relevantním a aktuálním informacím. Ve čtvrtek jsme je měli přímo od zdroje a na jednom místě. Například jsme se dozvěděli, že Ministerstvo životního prostředí počítá s podporou opatření vody v krajině, což je v současné době velmi rezonující téma. Další pozitivní zprávou, která na setkání zazněla je, že ministerstvo pro místní rozvoj podpoří realizaci všech projektů školek, které má v zásobníku. V tom spatřuji zásadní význam setkání, která se konají pravidelně dvakrát do roka a v jejich pořádání se střídají Česká Lípa a Nový Bor, tentokrát byla pořádajícím městem Česká Lípa,“ informuje starostka České Lípy Jitka Volfová.

Význam akce potvrzuje i ministr životního prostředí Richard Brabec: „Bylo zajímavé slyšet přímo od starostů, že náš dotační program na domovní čistírny odpadních vod vítají. Jsou totiž stovky menších obcí, kterým se z ekonomických důvodů stavba centrálních čistíren odpadních vod nevyplatí, protože jsou investičně i provozně drahé.“ A dodává: „Domovní čistírny odpadních jsou provozovány jednotlivými občany, ale pod dohledem obce. Těchto projektů je v celé České republice již okolo padesáti a je o ně velký zájem.“

Kromě ministra životního prostředí a ředitele SFŽP, na setkání vystoupili představitelé ministerstva zemědělství, Úřadu práce ČR, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, náměstek hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanost Petr Tulpa nebo zástupci ministerstva pro místní rozvoj.

Velkou diskuzi vyvolalo téma vody a její zadržování v krajině. Starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO) uvedl, že má dobré zkušenosti jak s ministerstvem životního prostředí, tak se Státním fondem životního prostředí, který poskytl obci Ralsko dotaci na odbahnění rybníků. Někteří starostové však hovořili o tom, že se často dostávají do začarovaného kruhu a některé problémy se jim řešit nedaří. Ministr Brabec v této souvislosti opět zdůraznil důležitost takového setkání a náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík přislíbil pomoc v jednání s příslušnými povodími.

„Vážím si toho, že si na nás udělali čas i zástupci ministerstev a osobně nám přijeli vysvětlit některá témata. Je tak vidět, že jim dění v regionech není lhostejné. Zároveň mě těší velká účast ze strany obcí, které se chtějí rozvíjet a dělat maximum dobrého pro své obyvatele. Vyměnili jsme si vzájemně zkušenosti a můžeme se také lépe připravovat na budoucí výzvy a projekty,“ dodává starostka České Lípy Jitka Volfová.

TZ ANO/Jana Hajná

K výše popsanému se na facebooku ve svém týdenním hlášení vyjádřil Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana pro dopravu a starosta Prysku (odtud jeho FB profil Jan Prysk): Setkání ORP Česká Lípa a Nový Bor je pravidelným setkání starostů bývalého okresu Česká Lípa s řadou aktuálních a důležitých témat. Tentokrát akce proběhla za účasti zástupců ministerstev životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje. Bylo mi při projednávání připravených témat trochu smutno. Stále razím názor, že bez předchozí politické praxe a dlouholeté práce přímo v území prostě není možno kvalitně zastávat vyšší politické funkce a projevy zástupců ministerstev mě v tomto názoru jen utvrdily. Obecné teze, předčítání ministerských podkladů pro přidělování dotací a lítého boje se suchem, mokrem a kůrovcem ve spojení s absolutní neznalostí praktických potřeb obcí a měst.
Situace, kdy starosta obce s pěti sty obyvateli školí ministra v otázkách praktického fungování zemědělství na venkově, hovoří za vše….