Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Místní referendum k Větrnému parku Řasnice cílí proti konkrétní firmě, ne proti elektrárnám obecně, varuje starosta

13. 01. 2023 | 17:15

AKTUALIZOVÁNO, PŘIDÁNY REAKCE PROTISTRANY A INVESTORA: Souběžně s prvním kolem prezidentských voleb budou občané Horní Řasnice na Frýdlantsku hlasovat o připravované stavbě Větrného parku Řasnice. Místní referendum v obci prosadila skupinka odpůrců výstavby. Řada místních přitom netuší, že otázka v referendu je postavena tak, že nezamezí výstavbě elektráren obecně, ale naopak otevírá cestu konkurenci.

vetrakILustr
ilustrační foto

Zástupci obce a investora budou občany také informovat o výhodnější finanční nabídce, kterou umožnily změny cen energií v posledním roce.

Podle sdělení starosty Horní Řasnice Radka Halouna proběhnou v obci informační návštěvy jednotlivých domácností, a to ve dnech 10. a 11. ledna. Aby se informace dostaly i k lidem, kteří budou zrovna v práci, bude ve čtvrtek 12. ledna na úřadě otevřený i informační stánek, který mohou zájemci navštívit.

„Považuji za nutné, aby lidé v obci měli před hlasováním o projektu a všech souvislostech aktuální a přesné informace. V průběhu léta a podzimu odpůrci obcházeli domy a sbírali podpisy pod petici za vyhlášení referenda, někdy však manipulativními dotazy. Díky změnám cen energií nabídl nedávno investor další odměny a bonusy jak pro obce tak i přímo pro obyvatele. Proto teď obyvatele navštíví zástupci investora, aby občany informovali o změnách a zodpověděli jejich otázky,“ vysvětluje Haloun.

Rozhodnutí vypsat místní referendum o větrném parku v Horní Řasnici neiniciovala obec ani její zastupitelstvo. Návrh vzešel od skupiny odpůrců projektu, a protože byl v souladu se zákonem, zastupitelstvo ho schválilo a vyhlásilo konání referenda.

„Zástupci odpůrců zároveň trvali na znění otázky, tak jak ji navrhli, což jsme respektovali. Pochopil bych, kdyby brojili obecně proti výstavbě větrných elektráren, rozumím, že ne všichni této technologii fandí. Zaráží mě ale, proč chtějí odpůrci přerušit spolupráci konkrétně s firmou W.E.B Větrná energie, přitom ale nechat otevřenou cestu konkurenci,“ dodává Haloun. Starosta zároveň potvrzuje, že obec dostala nabídku i od konkurenční společnosti, hodnotí ji však jako úsměvnou, zejména pro nerealisticky vysoké odměny.

Na území Horní Řasnice přitom už jedna větrná elektrárna funguje. Od roku 2012 ji provozuje společnost W.E.B, která je zároveň investorem připravovaného větrného parku. V plánu je výstavba celkem devíti dalších elektráren na území obcí Horní Řasnice, Dolní Řasnice a Krásný Les. Obyvatelé všech tří obcí přitom už o výstavbě hlasovali v letech 2019 a 2020, kdy se pro stavbu parku vyslovily více než dvě třetiny hlasujících. Obce na základě této ankety uzavřely s investorem potřebné smlouvy, kterými se cítí být vázány.

Radek Haloun, starosta obce

Takto zní otázka pro referendum

Zásadně se ohrazujeme vůči výše uveřejněnému textu, ve kterém se starosta Radek Haloun vyjadřuje k okolnostem místního referenda. Stejný text publikoval dne 9.1. 2023 na webu obce, a to bez souhlasu a vědomí zastupitelů. Minimálně 4 zastupitelé se proti tomuto článku okamžitě ohradili, neboť na mnohých veřejných setkáních se  zástupci občanské iniciativy a přípravného výboru ke konáním místního referenda pochopili, že naše úmysly jsou legitimní a nezávadné. Text byl na jejich žádost dne 10.1. 2023 odstraněn. Neměl totiž nic společného s prohlášením za obec.  

Pokud má pan starosta potřebu i nadále rozšiřovat tyto lživé informace, měli byste nám umožnit se k dané věci také vyjádřit (což zveřejněním tohoto textu činíme - pozn. redakce). Jedná se o velmi závažný zásah do krajiny i života místních lidí.

Návrh přípravného výboru na uspořádání místního referenda na otázku: „Souhlasíte s tím, aby obecní zastupitelstvo Horní Řasnice neprodleně zastavilo všechny kroky k výstavbě větrných elektráren s firmou WEB Větrná Energie s.r.o., IČ 26282895, se sídlem Ríšova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno na území obce a odmítlo takto navrhovanou úpravu územního plánu?"

ANO/NE

byl Usnesením zastupitelstva obce Horní Řasnice přijat dne 14.11. 2022. Místní referendum se bude konat 13.-14.1.2023 v Horní Řasnici souběžně  s volbami prezidenta ČR.

Proč je otázka takto položená?

Otázkou v referendu  v Horní Řasnici  se nesnažíme prioritně zvýhodnit jiný projekt. Ale zastavit projekt (viz www.mzp.cz/eia, kód záměru MZP509), který podle nás není pro zdejší prostředí a místní obyvatele přijatelný. A dát lidem čas na to, aby si skutečně získali potřebné objektivní informace. Aby si řekli své priority, adekvátní požadavky a spolupracovali více se svými zastupiteli.  Změny v ÚP by mohly vést k dalším realizacím průmyslové a výrobní infrastruktury. Daný koncept dle navrhovatelů referenda neodpovídá vládní linii stavby obnovitelných zdrojů s maximální účinností a minimálními negativními dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.

Bylo by dobré se vyvarovat chyb, které by nás tu pak mohly dalších 30 let nenávratně trápit. Občanská iniciativa v Horní Řasnici není proti větrným elektrárnám apriori. Zároveň však nebude podporovat jakýkoli jiný projekt, který by svou realizací ohrožoval veřejné zdraví či měl negativní vliv na zdejší životní prostředí. Přípravný výbor je přesvědčen, že výstavba elektráren podle záměru Větrný park Řasnice (o tak masivním výkonu a počtu jednotek) by znamenala přechod klidové zóny krajiny na exploatační území průmyslového charakteru, a to i v kontextu dalších již stávajících větrných elektráren a podniků v okolí.

Rozhodnou-li lidé v referendu o zastavení projektu, nakonec i Obec se může více zorientovat v prioritách svých občanů (i těch bez trvalého bydliště) a může tak následně efektivněji pracovat s jejich připomínkami, neboť již nebude vázána Smlouvou o spolupráci. Může se rozhodnout pro změnu v projektu či realizaci jiného záměru např. v komunitním režimu, či pro zcela jiný způsob příjmu, který bude životnímu prostředí i místním lidem více nakloněn. V konečném důsledku tedy Obec může získat více, než by příp. získala díky realizaci současného záměru Větrný park Řasnice.

Proč bylo nutné vyhlásit referendum…

Obec HŘ se Smlouvou uzavřenou s WEB Větrná energie s.r.o. z 31.1. 2020 např. zavazuje, „že nebude činit žádné právní ani faktické kroky, které by mohly tuto realizaci projektu ztížit či dokonce znemožnit.“ Hledáme tedy, jako třetí strana, vhodnější cestu např. přes vyhlášení referenda.  

Přípravný výbor konstatuje, že je přesvědčen, že o záměru Větrný park Řasnice a o jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví je třeba přemýšlet v souvislostech, v rámci jednoho celku. Anketa - pořádaná obcí Horní Řasnice v roce 2019 - se dotazovala svých občanů na souhlas či nesouhlas s 2-3 větrnými elektrárnami na území obce Horní Řasnice a to s  výkonem (do 4MW), nyní v záměru je výkon  4,2 – 6,2 MW; nezohledňovala názory občanů s přechodným bydlištěm v obci, majitelů pozemků a rekreačních nemovitostí (bez trvalého bydliště v obci), kteří též by případně podléhali vlivům plynoucím ze stavby a provozu větrných elektráren. Anketní otázka ani nezohledňovala celkový počet elektráren v rámci celého větrného parku, a tím také jeho kumulativní dopad a vliv na zdejší krajinu a životy místních lidí. Tento projekt je však posuzován i v rámci vlivů na životní prostředí (v systému EIA) jako celek. Investor nyní argumentuje tím, že plánuje „pouze 9 větrných elektráren“. Ve svém aktuálním záměru registrovaným na MŽP, zahrnuje Větrný park Řasnice ale skutečně 11 větrných elektráren (a 2 náhradní).

Dle Zprávy z zjišťovacího řízení MŽP z 6.1.2023 se musí podrobit záměr Větrný park Řasnice podrobnějšímu zkoumání a  přípravě, protože byl potvrzen významný vliv na životní prostředí. Připomínky občanské iniciativy byly vzaty v potaz,byly  legitimní, jakožto i další připomínky dotčené veřejnosti a jiných subjektů.

Domníváme se, že podpisem Smlouvy o spolupráci s WEB Větrná Energie s.r.o.  (z 31.1. 2020) na sebe obec Horní Řasnice převzala nepřiměřené závazky, kterými se předem vyloučila z možností projekt dále jakkoli více ovlivnit a efektivně a konstruktivně pracovat s případnými dalšími připomínkami např. ze stran občanů.

Proč až nyní se lidé ozývají a jsou proti záměru?

Až v pol. roku 2022 se dozvídají lidé z veřejně dostupného zdroje na MŽP více podrobností o záměru i o doprovodných studií k záměru – zoologických, hlukových apod. Přitom obce podepsaly své závazné smlouvy s investorem již v r. 2020. Záměr má podle nás mnoho nedostatků a rizik a je třeba o nich otevřeně mluvit. Obyčejní lidé, kteří tu žijí, pracují a vychovávají své děti a mají pozitivní vztah ke zdejší krajině, začali  více přemýšlet a ptát se: Potřebujeme zde opravdu tolik větrných elektráren? Nebo jich tu můžeme mít méně a za lepších podmínek? Musíme změnit Územní plán a z orné půdy udělat zastavitelné území, kde záhy do základů každé jedné elektrárny přibyde 1000m3 betonu a cca 100 tun armovacího železa, a naopak objem skrývek ornice z celého projektu bude činit cca 10 000m3? Co udělá projekt s jeřáby popelavými a jejich zdejším hnízdištěm? Proč nejsou zmíněni v zoologické studii? A co to udělá se zdravím lidí, krajinou, vodou, počasím atd., když takto vysoké větrné elektrárny doposud v ČR nikde nebyly realizovány? Někteří lidé se až nyní v kontextu zveřejněných informací o Větrném parku Řasnice postupně více zorientovávají v názorech jiných odborníků, vyhledávají si nové aktuální nezávislé a mezinárodní studie o provozu větrných elektráren.  Momentální garance komfortu, bezpečí a přímého benefitu pro občany nejsou pro nás dostačující.

Zformovalo se zde několik skupin lidí, kteří začali psát na MŽP své připomínky k tomuto záměru. Občanská iniciativa z Horní Řasnice je jen jednou z nich. A právě v Horní Řasnici se podařilo prosadit místní referendum. Je zde velké procento lidí, které je přesvědčeno, že návrh lze udělat lépe, např. v komunitní režimu, s nižším počtem elektráren , s větším ohledem na životní prostředí,  život lidí, s vyšším přímým benefitem pro místní občany. Nezanedbatelná část obyvatel nechce další elektrárny vůbec.  Neboť i ty stávající v okolí podle nich přinášejí mnoho problémů.  

Postrádáme tu jakousi seriózní garanci, koncept na vyšší úrovni, vládní či krajské, o zodpovědném vývoji takových staveb s ohledem na životní prostředí i komfort bydlení.  Nyní tu již máme desítky větrných elektráren a další desítky jsou v záměru. A lidé přitom nemají dostatek objektivních informací.

Náhlá změna investora v přístupu finančních odměn…?!

Obáváme se, že investor přichází se svou aktualizovanou formou finanční nabídky pár týdnů před referendem  (viz jejich nová TZ) s cílem především ovlivnit výsledky referenda. Je otázka, jak by postupoval bez vyhlášení referenda v Horní Řasnici. Obce by však měly nejdříve zrevidovat samotnou smlouvu se zadavatelem projektu, než jakoukoli další nabídku uzavřou. Dle našeho názoru i názoru několika námi oslovených nezávislých právníků, není smlouva pro obec výhodná.

Za přípravný výbor konání místního referenda Jolana Bláhová a Monika Levá

Vyjádření společnosti W.E.B Větrná energie

Rádi bychom se vyjádřili ke sdělením na této stránce.

Není reálné, aby investor detailně konzultoval svůj záměr v každém kroku projektu. Vliv na něj mají nejrůznější aspekty, jako jsou dohody s vlastníky pozemků, ceny technologií, možnosti napojení na distribuční soustavu a celá řada dalších aspektů.

Argument, že v lokalitě plánovaného Větrného parku Řasnice může být elektráren méně a mohou být menší, je nesmyslný mimo jiné z ekonomického hlediska. Projekt se bude připojovat do Větrova a musí se pro něj postavit rozvodna, což jsou investice v řádech stovek milionů korun. Aby se tato náklady v době životnosti elektráren zaplatily, musí ty elektrárny vygenerovat co nejvíce energie za co nejmenšího dopadu na životní prostředí. To v praxi znamená, že musí být v malém počtu co největší, anebo mohou být menší, ale tím pádem i méně výkonné – důsledkem je, že menších stožárů s větrníky by na místě muselo stát a vyrábět elektřinu mnohem víc. Jiné řešení není.

Právě proto, aby byl větrný park šetrný k životnímu prostředí, řeší posuzování vlivů na životní prostředí zvané EIA, a občané mají plné právo se k EIA vyjádřit. Proč tedy paní Bláhová tvrdí, že chce zastavit projekt, aby se občané mohli vyjádřit. Nic takového není potřeba a jsme ochotní celou věc vysvětlovat.

Dále je tu výhrada, že v době, kdy jsme podepisovali smlouvu s obcí, tak nebylo veřejnosti dostupné takové množství informací, které nabízíme teď, mimo jiné prostřednictvím dokumentace k EIA. Ano, nebyly, a je to zcela logické. Taková informace se shromažďují postupně a za nemalé náklady. Žádný zodpovědný investor nebude investovat do EIA a zajišťování pozemků, když si nezajistí podporu obce. Jinými slovy, spolupráce s obcí je úplný začátek projektu, v jehož průběhu se toho logicky hodně změní. Jen za poslední rok jsme zažili mnoho změn v cenách energií, stavebních prací, technologií a podobně.

Co ale zůstává konstantní je celkový nejvyšší možný počet větrných elektráren - od počátku jsme mluvili o maximálně 11 větrnících a jejich velikost byla také v letáčku, který jsme tehdy rozdávali. Otevřeně jsme komunikovali výšku stožáru i průměr rotoru. Znění letáku zle dohledat na webu www.vetrnyparkrasnice.cz a srovnat si ho s informacemi, které podáváme dnes.

Že v anketní otázce, kterou připravovala obec, byl jiný výkon, nás mrzí, ale výkon nemá pro občany na nic vliv – velikost větrníků zůstává stejná. Trvám na tom, že informace z naší strany jsou po celou dobu konstantní a kromě snížení počtu větrných elektráren se nic nezměnilo.

Otazníky vznáší zástupkyně přípravného výboru referenda i ohledně cenové nabídky. Hned z počátku jsme obcím nabízeli i formu podílu na obratu. Tuto variantu obec odmítla a chtěla raději jistotu pevně stanovené ceny. Podotýkám, že to bylo v zcela jiné době, kdy ceny energií byly na naprosto jiných úrovních než dnes. Plnění, které jsme tehdy nabídli, bylo více než štědré.

Samozřejmě po dramatické změně na trhu s energiemi jsme hned v létě s obcemi začali jednat o zlepšení podmínek. Dříve to nebylo možné.

Komunitní projekt se všemi jeho přínosy, ale i riziky, je hudba budoucnosti. Je to koncept, který se teprve připravuje, a zatím není jasné, jak to bude fungovat. To je jeden z důvodů, proč jej zatím nenabízíme. Jednat o tom samozřejmě můžeme, vymyslet se dá leccos a stávající smlouva není dogma. Jako investor ale potřebujeme mít základní míru jistoty, že investice, které provádíme, nebudou zmařeny. K tomu slouží i smlouva o spolupráci.

Za firmu W.E.B Větrná energie Michaela Lužová, jednatelka společnosti