Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj si za statisíce pořídil "Velkého bratra" na monitoring turistů a kampaň zacílenou na orientaci v sociálních službách 

11. 12. 2019 | 6:13

Dvě pozoruhodné smlouvy, které o statisíce ulehčí krajskému rozpočtu, obsahuje veřejný registr smluv. První se týká monitoringu návštěvníků, kteří zavítají do turistických destinací kraje. Druhá smluvně zakotvuje informační kampaň cílící na orientaci v sociálních službách poskytovaných krajem. Zde jsou fakta:

turistikaNewIlustr
Zatímco se fotíte telefonem, jsou o vás sbírána data, aniž to tušíte. Ilustrační foto

"Velký bratr", resp. bráška neškodně slídící v datech z mobilních telefonů návštěvníků Libereckého kraje, vyjde rozpočet LK na více než čtyřikrát sto tisíc s DPH.

Na monitorovací aplikaci kraj uzavřel smouvu s CE-Traffic, a.s. Praha. Podle ní se zhotovitel zavazuje zpracovat analýzu chování návštěvníků - turistů v Libereckém kraji a jejich rozprostření v místě a čase na základě geolokačních dat/signalizačních dat– tzn. dat, která vysílá mobilní telefon do mobilní sítě. Předmětem odevzdaného díla je příprava, realizace a interpretace analýzy návštěvnosti Libereckého kraje a jeho turistických oblastí – Českého ráje, Jizerských hor, Krkonoš, Máchova kraje a Lužických hor. Dílo bude realizováno ve dvou na sebe navazujících etapách, kdy se bude zpracovávat metodika výzkumu a následně se budou sbírat, vyhodnocovat a interpretovat podkladová data. Na tuto činnost naváže zpracování závěrečné zprávy s vyhotovením analýzy pohybu návštěvníků.

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši  358 000 Kč bez DPH,  tj. 433 180 Kč včetně 21% DPH.

Kraj jako plátce a zadavatel má nejspíše dost dobře zdůvodněno, nač data z mobilních telefonů návštěvníků potřebuje a na co patřičně zanalyzované a předpokládejme, že zanonymizované údaje použije. Já jako laik nad tou poznanou "šmírovací" iniciativou nijak nejásám, byť vím, že všudypřítomný Velký bratr slídí všude i bez přičinění kraje. Tak by se mohl o již jednou získaná data podělit s regiony.

ilustrační foto Pavel Charousek

Cenné peníze na sociální služby se utratí za kampaň

Druhou pozoruhodnou smlouvu kraj uzavřel s firmou DERS s. r. o. z Hradce Králové. Pozoruhodnou proto, že se týká oblasti sociálních služeb, v níž neustále chybějí peníze a za dramatických okolností se do ní dosypávají z krajského i státního rozpočtu. Laik by proto očekával, že se tu musí obracet každá koruna... A přesto kraj zaplatí dost peněz za šíření informací. Nehodnotím, konstatuji.

Zhotovitel se ve smlouvě mj. zavázal, cit.: že zpracuje návrh informační kampaně pro veřejnost na podporu zvýšení povědomí o sociálních službách v Libereckém kraji prostřednictvím prezentace Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje a definovaných sociálních oblastí. Návrh kampaně dodá v elektronické editovatelné podobě zaměřené na návštěvu stránek a stažení aplikace. Dále zpracuje podklady pro mediální kampaň zacílenou na širokou veřejnost včetně formy mediálního sdělení pro propagaci "Katalogu sociálních služeb". Součástí je vyhodnocení, optimalizace a naplánování kampaně pro příští roky.

Zpracovatel kampaně dále navrhne koncept, strategii a komunikační styl včetně grafického manuálu pro další použití. Jde o vytvoření podkladů pro publikování v offline pro tisk inzerce a nosičů v MHD. Ve smlouvě se sjednává i realizace propagace na tramvajových a autobusových linkách v Liberci, Semilech, Turnově a České Lípě...

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 380 000 Kč tj. 459 800 včetně DPH.

K druhé jmenované aktivitě Liberecký kraj před časem vydal Tiskovou zprávu v tomto znění:

Pomoc máte vždy na dosah, tak po ní sáhněte. A stáhněte!

Prvním stupněm pomoci je rada, tu nyní sociální rezort Libereckého kraje nabízí prostřednictvím svého elektronického Katalogu sociálních služeb včetně nové mobilní aplikace. Sociální resort od prosince 2019 spustil zcela nový webový portál, který chce nabídnout k využití co nejširší veřejnosti. Spuštění elektronického katalogu bude provázet kampaň „Pomoc máte vždy na dosah. Tak po ní sáhněte“. S touto kampaní se budou lidé setkávat v městské hromadné dopravě ve vybraných městech i na sociálních sítích po celý prosinec 2019.

Svět není růžový. Každého z nás dříve či později zasáhne nějaká komplikovaná událost, například prudce se zhoršující nesoběstačnost stárnoucích rodičů nebo trvalé zdravotní postižení někoho z rodiny. V takovou chvíli bývá dobrá rada, kam se obrátit s prosbou o pomoc, nad zlato. Pomáhat orientovat se v nabídce sociálních služeb umožní lidem, kteří se ocitnou ve složité situaci, Katalog sociálních služeb.

„Pro toho, kdo dosud žádnou sociální službu nepotřeboval, by právě náš katalog a mobilní aplikace měly představovat první pomoc. První nasměrování do služby, která je dané osobě nejblíže. Třeba v situaci, kdy se rodina již nemůže sama postarat o svého seniora či zdravotně postiženého, anebo při ztrátě bydlení, v případech domácího násilí, hrozící exekuce, při hledání půjčovny kompenzačních pomůcek a podobně. Katalog je navržen tak, aby hledajícího dokázal co nejjednodušeji nasměrovat na vhodnou pomoc a co nejblíže k jeho bydlišti,“ vysvětlil Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast.

Katalog sociálních služeb ve své webové podobě nabízí vyhledávání podle toho, co daná osoba potřebuje řešit nebo v jaké životní situaci se daný člověk nachází. Může si vybrat, zda chce sociální službu využívat doma nebo za službou dojíždět, nebo zda potřebuje vyhledat službu pobytovou, např. domov pro seniory. Mobilní verze by měla sloužit i odborné veřejnosti, zejména sociálním pracovníkům při kontaktu s klienty v terénu a sociálním pracovníkům na obcích v rámci poradenství. Mobilní aplikace je dostupná pro mobilní telefony využívající android (Google Play) i telefony s platformou pro iPhone (Apple Store). Webová platforma dostupná na www.socialnisluzbylk.cz.

„Startující kampaň bude cílit na všechny věkové skupiny - mladé, střední i starší generaci. Důležité je, aby se o Katalogu vědělo a mobilní aplikace přešla do povědomí. Informační letáky budou vylepeny v MHD v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Turnově. V blízkém čase je chceme dostat i například do ordinací praktických lékařů, do čekáren nemocnic a knihoven. Zkrátka všude tam, kde budeme moci oslovit co nejvíc obyvatel našeho kraje,“ nastínil Pavel Svoboda další plány.  

Katalog vznikl v rámci projektu Libereckého kraje - „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ a byl z něj financován. Celý projekt vyšel na zhruba 9 milionů korun, a většina z něj byla hrazena Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost. Liberecký kraj měl spoluúčast 5 procent z celé částky, na projekt přispěl i stát. Náklady pro samotnou mobilní aplikaci se pohybují kolem 400 tisíc korun.

„Katalog s mobilní aplikací jsou takovou třešničkou na dortu, která tento projekt uzavírá. Cílem celého projektu byla podpora kraje pří řízení Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a obsahoval mnohem více aktivit, zaměřených ovšem dovnitř krajského úřadu,“ dodal Jiří Tůma ze sociálního odboru.

LK/Filip Trdla, TZ z 4.12. 2019

Obě výše zmíněné smlouvy jsou přílohou tohoto článku, staženo z https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani. Odkaz na aplikaci socialnisluzbylk.cz výše.

Alena Roubalová

Sml. soc.portalSml. soc.portal

Sml. monitoringSml. monitoring