Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Krajské peníze půjdou na tzv.  zeleno-modrá opatření. Je třeba, aby dešťová voda neodtékala do kanalizace, ale vsákla se do půdy

02. 10. 2019 | 13:03

Krajští radní odsouhlasili poskytnutí dotací z programu na podporu retence vody v krajině. Celkem 6 milionů korun si rozdělí 11 žadatelů. Kraj nezapomíná ani na prevenci proti škodám způsobených zvěří a hmyzími škůdci a na opatření ke zlepšování stavu lesních porostů. Z lesnického fondu na ně dá necelých 800.000 korun.

zelenStrom
ilustrační foto

„Snažíme se podporovat menší přírodě blízká opatření, která pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody pro život v krajině. Jedná se například o vybudování či obnovu tůní, malých vodních nádrží, revitalizaci drobných vodních toků, přerušení odvodňovacích meliorací či výsadbu remízků,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Kraj podporuje i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích a městech tak, aby dešťová voda neodtékala rychle do kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila dostatek vláhy pro městskou zeleň.

I menší revitalizační opatření v krajině se velmi často pohybují v řádech milionů. Cílem Libereckého kraje je proto také podpora čerpání dotací z mnohem větších národních a evropských zdrojů, kdy kraj pomůže žadatelům se spolufinancováním nákladnějších investičních projektů. Díky této šestimilionové podpoře kraje se zavedou retenční opatření v celkové hodnotě 19 milionů korun. V roce 2019 stát v Operačním programu životní prostředí na posílení přirozené funkce krajiny vyčlenil 352 milionů korun. Tyto prostředky nejsou dlouhodobě plně využívány.

Návrhy opatření a přípravu žádostí o dotaci mohli zájemci konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu. Podrobnější poradenství, včetně terénního šetření či projektové přípravy, poskytla Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberecký kraj hradil náklady spojené s těmito službami v rozsahu 5 hodin na žadatele.

Již v lednu letošního roku Liberecký kraj vyhlásil program na podporu prevence proti škodám na lesních porostech. Celkem posuzoval 35 žádostí o dotaci v celkové výši 789.980 korun. „Z programu podpoří kraj zejména pokládání a asanaci lapáků, pořízení a instalaci feromonových odparníků. Chceme také ochránit porosty oplocením či nátěry. Reagujeme tak na současnou situaci v lesnictví, kdy se nejen v našem regionu šíří kůrovcová kalamita,“ dodal radní Löffelmann.

Podpora proto směřuje na obranná opatření proti kůrovci a na ochranu nově založených listnatých a jedlových porostů proti škodám způsobených zvěří. Přestože kůrovcová kalamita není v našem kraji dosud tak masivní, jako např. na Moravě či Vysočině, došlo v letošním roce k dalšímu významnému zhoršení. Nejohroženější jsou nyní lesy v západní části kraje, zejména smrkové porosty nižších poloh na Českolipsku a oblast navazující na Národní park České Švýcarsko.

LK/Filip Trdla