Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Vylepšené mokřady a tůně usnadňují život kuňkám i čolkům. Kraj na to dal 113 tisíc, zbytek se platil z dotace

04. 10. 2019 | 12:21

Blatnice skvrnitá, skokan skřehotavý, kuňka ohnivá i evropsky chráněný čolek velký. To jsou obojživelníci, jimž Liberecký kraj ve dvou přírodních památkách na Českolipsku zlepšil úpravami a vybudováním nových vodních děl podmínky pro život a rozmnožování. Projekt, který je právě dokončen, se uskutečnil na Cihelenských a Manušických rybnících.

kunkaobecnaBarva
archivní foto kuňky

Šlo o vybudování tůní, kácení desítek náletových stromů a keřů a kosení rákosí a podmáčených ploch v bezprostředním okolí rybníků a nových tůní.

„Není to projekt, jehož výsledky by byly na první pohled jasně viditelné, jako tomu je třeba u dopravních staveb. Ale přesto jde o velmi užitečnou akci, významnou pro ochranu přírody, jíž jsme i my lidé součástí,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, radní kraje pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

„Tyto plochy pomáhají nejen živočichům, ale jsou důležité i pro tolik potřebné udržení vody v krajině,“ prohlásil radní Jiří Löffelmann, pověřený řízením rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. „V současné době Liberecký kraj připravuje podobný projekt na Stružnických rybnících a v nivě Ploučnice za Českou Lípou.“

Čolek velký, foto: Rybářský rozcestník

Kuňky nejsou v Libereckém kraji plošně rozšířeny, jako například ropuchy obecné nebo skokani hnědí. Žijí jen na několika místech v Českém ráji, v tůních v nivě Ploučnice a Šporky a právě na rybničních soustavách na Českolipsku. Jsou totiž dost náročné na podobu vodních ploch, které jsou „ochotné“ osídlit.

Jsou to výhradně mělké a zarostlé stojaté vody, které musí být také dobře osluněné. To však v současné době splňuje málokterý rybník, a tak jsou pro kuňky významným stanovištěm i tůně. Ty zajistí příznivé prostředí pro kuňky, i když jim podmínky v rybnících nebudou nakloněny (vypuštění, přerybnění, zastínění a podobně).

Celkové výdaje tohoto projektu činily 2.523.000 korun. „Libereckému kraji se podařilo uspět v Operačním programu Životní prostředí, a proto byla na projekt poskytnuta dotace ve výši 2.410.000 korun. Liberecký kraj tak hradí pouze neuznatelné náklady projektu ve výši 113 tisíc korun,“ sdělila Radka Loučková Kotasová.

Foto: LK

Manušické rybníky jsou kromě toho, že poskytují domov mnoha živočichům, oblíbeným místem pro výlety. „Okolí rybníků je skutečně krásné, a tak tu lze často potkat lidi na procházce,“ doplnila radní. Nedaleko navíc vede cyklostezka Varhany, jež vede po tělese zrušeného úseku železniční trati z České Kamenice do České Lípy mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem.

LK/Jan Mikulička