Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Před libereckou radnicí dnes vzpomenou na tzv. sokolský holocaust elity národa. Bude se  hromadně cvičit

08. 10. 2019 | 6:25

Česko si dnes připomíná Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5000 sokolů.

Sokolkroje-mszupa
Sokolský kroj je jedním ze znaků příslušnosti ke spolku. Oprávněni nosit kroj jsou jen řádní členové organizace (podobně jako uniformy bezpečnostních sborů). Má slavnostní charakter. Foto: Sokol

Mezi památné dny České republiky byl 8. říjen zařazen vládním usnesením a byl zaznamenán do kalendáře Významných dnů, tedy dnů, které ovlivnily život v republice. Významným je pro Sokol. Oficiální oslava — nebo spíš vzpomínka na ty, kteří se nedožili, se bude konat na náměstí Dr. Edvarda Beneše v úterý 8. října v 16 hodin. Zúčastní se jí zástupci jednot Sokolské župy Ještědské.

Proč zrovna toto datum? Není to datum založení Sokola, ani datum některého památného sletu nebo výročí narození některého ze zakladatelů spolku, který v únoru oslavil 156 let svojí existence. 8. října 1941 byla z rozkazu Reinharda Heydricha rozpuštěna Československá obec sokolská jako organizace vrcholně nebezpečná Velkoněmecké říši, její majetek byl zabaven a ještě v noci začala probíhat tzv. „akce Sokol“, kde podle předem připravených seznamů byli zatčeni sokolští činovníci z ústředí, žup i jednot.

Tady u nás na Liberecku to byli především tito význační činovníci: bratři Alois Vaňura — župní starosta, učitelé Josef Jireš z Chotyně, jednatel župy Ještědské, a Josef Škoda, župní náčelník a starosta Sokola Proseč pod Ještědem, a dr. Josef Eisner, starosta Sokola Horní Růžodol.

Podle zprávy Reinharda Heydricha o „akci Sokol“ zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo zatčeno asi pět tisíc sokolů. V Čechách pouze muži, na Moravě i ženy. V roce 1945 se jich vrátilo 46, statisticky řečeno 0,92 %. Všichni byli uvězněni bez soudu, bez jakéhokoliv obvinění. Stačilo, že byli činnými členy Sokola. Byla to dobře připravená likvidace, doslova sokolský holocaust elity národa.

V Norimberském procesu s válečnými zločinci vypověděl von Neurath, že pro Němce představoval Sokol největší nebezpečí, neboť byl dobře organizován, byl fyzicky zdatný a měl vysokou bojovou morálku — proto bylo nutno proti sokolské organizaci tvrdě zakročit.

Sokolská vlajka už vlaje na budově Libereckého kraje. Foto z FB hejtmana M. Půty

V letošním roce je 8. říjen připomínán oficiálně prvně mezi významnými památnými dny národa. Sokolská organizace si to plně zaslouží nejen pro své zásluhy v prvním i druhém odboji, nejenom proto, že to byli sokolové, kteří vytvořili legie, elitní armádu státu, který vlastně ještě neexistoval, ale i pro svou systematickou práci při výchově žactva i dospělých v dobách míru. Sokolu šlo vždy o povznesení a výchovu těla i ducha národa, stal se silou, která za sebou zanechávala důležitou stopu v životě obyvatel.

Dnešní slavostní vzpomínky se zúčastní zástupci jednot Sokolské župy Ještědské a zveme srdečně i libereckou veřejnost. Součástí vzpomínkové slavnosti bude i přednáška o Sokole v Podještědí v aule liberecké radnice v 17.30. Před libereckou radnicí bude pro veřejnost připraveno 5 cvičebních stanovišť, které si může vyzkoušet kdokoliv včetně těch nejmenších i nejstarších. V podvečer bude zapálení sokolských světel — za každou sokolskou duši, která nepřežila jedno zapálené světélko.

TZ

Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno. Sokol vadil i komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989.

Sokol i nyní patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku, má zhruba 160.000 členů a přes tisícovku jednot po celé republice.

čtk