Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Betonovou kostru jabloneckého muzejního krystalu na podzim konečně obalí sklo

12. 08. 2019 | 0:00

Dosavadní průběh přístavby Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připomíná slavnou Cimrmanovu metodu frustrační kompozice operetních předeher, kdy Cimrman "...vytváří zvláštní atmosféru plnou svérázného napětí, které je neustále stupňováno pravidelným střídání dvou prvků: prvku očekávání a prvku zklamání." (Citace: Seminář k představení Hospoda na mítince.) Nyní se zdá, že dílo konečně směřuje ke zdárnému konci. 
 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (MSB) již před lety prakticky vyčerpalo své výstavní kapacity a mělo-li se dál rozvíjet jako moderní a respektovaná instituce, nutně potřebovalo přístavbu. Když ji Ministerstvo kultury jako zřizovatel muzea odsouhlasilo, proběhla vyzvaná architektonická soutěž dle regulí České komory architektů, přičemž budoucí podoba přístavby byla definována jako trojpodlažní budova s horním patrem navazujícím na současný vestibul muzea. Zde by měl být víceúčelový prostor pro krátkodobé výstavy současných producentů, přednášky, koncerty a kavárnu. Odsud by se vcházelo do stálé expozice vánočních ozdob, umístěné o patro níže. Muzeum totiž vlastní největší sbírku vánočních ozdob, která je se svými patnácti tisíci položkami největší na světě a dosud se z ní tvořily jen tématické vánoční výstavy. Ve spodním patře je plánováno technické zázemí muzea (garáže, sklad...). Koncem roku 2013 se sešlo šest návrhů vzešlých z architektonických hutí místních (jablonecký Atelier 4, Projektový atelier David, STUDIO ARTIKL a Atakarchitekti z Liberce) i pražských (CUBOID ARCHITEKTI a Hlaváček-architekti). Čtyři účastníci poslali do soutěže zjednodušeně řečeno kostky s různě pojatou fasádou.Návrh studia CUBOID ARCHITEKTI, který postoupil do užšího výběru (CUBOID ARCHITEKTI (http://cuboid.cz/cs/projekty/souteze/muzeum-skla-a-bizuterie/) Pražské návrhy byly tvarově jiné, lépe respektující mateřskou historickou budovu a koncepčně si poměrně blízké, přičemž návrh ateliéru Hlaváček-architekti byl vyloženě futuristický. Mimochodem, Hlaváček-architekti stojí například i za přestavbou muzea F. Porscheho ve Vratislavicích n. Nisou a za právě probíhající rekonstrukcí Severočeského muzea v Liberci. Vítězný návrh ateliéru Hlaváček-architekti.K budoucí podobě jižní strany muzejní budovy a přilehlého prostoru se mohla vyjádřit i veřejnost, protože muzeum všech šest vizí vystavilo. Největší emoce (kladné i záporné) vyvolala již zmíněná futuristická koncepce, která nakonec zvítězila i při hlasování komise a to navzdory určitým rizikům jak realizačním, tak provozním. Důvod byl prostý, tisková zpráva MSB v Jablonci uvádí: "Podoba skleněného broušeného kamene od společnosti Hlaváček-architekti nejlépe splňovala zadání spojit moderní architekturu se stávajícím památkově chráněným objektem a jako bonus navíc dokonale symbolizuje svůj vnitřní obsah."Vítězný návrh ateliéru Hlaváček-architekti.S tím nelze než souhlasit, zvolené řešení určitě není tuctové a budova muzea, obohacená o obří šaton, se stane novou dominantou města při pohledu od nábřeží Nisy. Projekt kromě toho počítá i s revitalizací parku pod muzeem, kde by časem měly být umístěny skleněné plastiky projektu Zahrada evropského skla. Park by měl být koncepčně propojený s plánovaným novým dopravním terminálem a lávkou spojený s vlakovým nádražím (viz například celkový pohled na vítězný návrh nového terminálu, vzešlý z architektonické kanceláře DOMYJINAK architekti).Celkový pohled na vítězný návrh nového terminálu, vzešlý z architektonické kanceláře DOMYJINAK.Následovalo téměř tříleté období prací na projektu a shánění všech možných povolení, potvrzení a tak dále. Návrh interiéru budoucího krystalu byl zadán českému designérovi Jakubu Berdychovi mladšímu.Vize interiéru podle Jakuba Berdycha mladšího.V březnu 2017 Ministerstvo kultury rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci. Celková suma činila 60 milionů korun s tím, že v ní byla zahrnuta nejen stavba jako taková, ale i expozice a revitalizace parku. Někteří pozorovatelé již tehdy tvrdili, že to je vzhledem k povaze projektu poněkud málo. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele a obavy se potvrdily, do soutěže se nikdo nepřihlásil, takže padl první termín pro zahájení stavby, kterým mělo být září 2017.Přístavba krystalu, stav k 8. srpnu 2018.Po navýšení předpokládaných nákladů o 20% se do druhého kola výběrového řízení přihlásil jediný zhotovitel, Energie stavební a báňská a.s. s nabídkou necelých 53 milionů korun včetně DPH za stavbu. Na začátku prosince byla tato stavební společnost vybrána. V lednu 2018 bylo dohodnuto, že staveniště zhotovitel převezme 20. března, aby stihl provést nezbytné kácení dřevin ještě v době vegetačního klidu, a při předpokládané době výstavby 14 měsíců bylo stále reálné, že otevření by se mohlo stihnout v rámci oslav 115. výročí existence muzea. Opuštěné staveniště (září 2018).Jenomže čas běžel a smlouva o dílo stále nebyla uzavřena, a to z důvodů na straně zhotovitele. Začalo hrozit, že veřejná zakázka bude muset být zrušena a bude vyhlášeno již třetí výběrové řízení. Nakonec byla smlouva podepsána a práce začaly na konci března 2018. Betonová konstrukce byla v podstatě hotová na podzim. Tehdy se mělo začít s propojováním se stávajícím muzeem a stavba měla dostat ocelový skelet, na který by měly být uchycené skleněné desky krystalu.Opuštěná stavba, konec prosince 2018.Jenomže jádro bylo hotovo a staveniště osiřelo v podstatě až do začátku léta. Milada Valečková, ředitelka muzea, vysvětluje, proč: "K poslednímu půlročnímu zdržení došlo kvůli složitosti ocelové konstrukce, z jejíž realizace vycouval subdodavatel. Nový dodavatel potřeboval čas na vytvoření detailního 3D modelu, aby mohl potřebné díly vyrobit s požadovanou přesností na CNC strojích a na místě je přímo smontovat a svařit." Ocelová kostra je téměř hotová (stav k 1. srpnu 2019).Termín stavební části je prodloužený do konce tohoto roku (2019). V současné době dobíhá soutěž na zhotovitele expozice. Ředitelka Valečková s mírným optimismem uzavírá: "Pokud vše dobře půjde a stavební část bude hotova v prosinci, tak bychom expozici mohli začít stavět v lednu příštího roku a v květnu bychom mohli otevřít."Přístava MSB, stav počátkem srpna 2019-Nyní kolem krystalu panuje čilý ruch, probíhají úpravy parku. Ty ale nelze finalizovat, dokud nebudou usazena skla, protože k tomu bude zapotřebí těžká technika. Tato vizuálně určitě zajímavá podívaná snad přijde na řadu koncem září a lze důvodně předpokládat, že přiláká davy. Tak se již těšíme, snad cimrmanovská předehra konečně skončila a začne finále v provedení forte! 
 

Text a foto Mad, vizualizace pocházejí z archívu MSB a příslušných architektonických hutí.