Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Křišťálová stezka, projekt bytostně svázaný s naším regionem, do své interaktivní hry vtáhne i vás! IQLANDIA a PRECIOSA jím zahájily novou éru spolupráce

26. 07. 2021 | 0:00

Spolupráce s institucemi a firmami Libereckého kraje je součástí filozofie libereckého science centra IQLANDIA od počátku jeho existence. Křišťálová stezka je ale prvním počinem, který seznamuje návštěvníky s fenoménem bytostně svázaným s naším regionem, a to s genezí skla a křišťálu v jedinečné rozmanitosti forem. Od surovin až po využití hotových produktů.

Abyste Molekulu rozsvítili, potřebujete vyluštit heslo.
Abyste Molekulu rozsvítili, potřebujete vyluštit heslo.

Vklady regionálních subjektů do expozic libereckého science centra jsou v některých případech zřejmé, jako například TULaborka, výsledek dlouhodobé spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Jiní sponzoři zůstávají v pozadí. Jedním z nich byla dosud skupina PRECIOSA, která přitom s IQLandií spolupracuje již od doby, kdy se rodila v plánech na papíře.

Otevření Křišťálové stezky. Z leva: Martin Prokeš, senior designer  PRECIOSA Lighting, Lucie Karlová, ředitelka PRECIOSA Lighting, Andrea Kroupová, ředitelka Nadace PRECIOSA, David Pastva, manažer Křišťálového údolí, Pavel Coufal, řed. spol. IQLANDIA. Nadace PRECIOSA za dvacet sedm let své činnosti věnovala regionu dvě stě sedmdesát milionů korun. Do projektu Křišťálové stezky v IQLandii zatím vložila přes milion korun a nově i další přidanou hodnotu. „Nyní jsme poprvé přispěli nejen penězi, ale něčím konkrétním. Jednak prvky do Křišťálové stezky a hlavně krásným designovým objektem, svítidlem představujícím křišťálovou molekulu a prvky,“ charakterizuje novou éru spolupráce Andrea Kroupová, ředitelka Nadace PRECIOSA.

Molekula ve zhasnutém stavu. Až se rozsvítí, bílé koule budou měnit barvy.

Oním hlavním produktem nové éry partnerství Preciosy a IQLandie je objekt Molekula, který nahradil objekt Atom, dlouhá léta korunující šroubovici centrálního schodiště. Demontáž starého symbolu IQLandie a montáž nového nebyla vůbec jednoduchá, provedli ji horolezci, specialisté na výškové práce.

Když molekula svítí, umí reagovat i na hudbu doprovázející vodní show.

Molekula je 9,5 m vysoký, čtvrt tuny vážící designový lustr, složený ze 167 ručně foukaných koulí volně zavěšených do prostoru a měnících barvy podle hudebního doprovodu světla. Nutno říci, že i při své velikosti nejde zdaleka o největší dílo Preciosy (viz www.preciosalighting.com), ani o dílo zcela originální koncepce. Světelných objektů pracujících na podobném principu hry barev světelných koulí bylo již vymyšleno více a k vidění byly například i během některých ročníků pražského Signal Festivalu. Ale o lámání rekordů nejde. Molekula do prostředí IQLandie perfektně sedne a hlavně, dává mu nový emocionální rozměr.

První zastavení Křišťálové stezky najdete v podzemí IQLandie v sekci GEO. Křemičitý písek, základní surovina pro výrobu skla, se totiž usadil na dně druhohorních moří.

„Barvy jednotlivých ručně foukaných komponent odkazují na suroviny, které zde máme. Modré koule symbolizují vodu, ambrově žluté sklářský písek, zelená odkazuje na lesy, bez kterých by zde nemohlo sklářství vzniknout. A konečně bílé koule, které když svítí, mění barvy, symbolizují molekuly, základní stavební prvek všeho,“ vysvětluje ideu díla Martin Prokeš, senior designer divize PRECIOSA Lighting, která objekt zhotovila. 

Druhé zastavení Křišťálové stezky je umístěno do Geolabu. Zde se seznámíte se surovinami vstupujícími do výroby skla a místy, kde se u nás těží.

Lucie Karlová, ředitelka firmy PRECIOSA Lighting, vidí v Molekule a v celému projektu hlubší význam: „Tady to je ta naše přidaná hodnota, že vnímáme křišťál od suroviny až po emoce, které jako hotový produkt vyvolává. Ta komplexnost je pro nás velmi zajímavá a důležitá. V Preciose opravdu probíhá výroba od sklářského písku až po různé finální produkty. Takže tento projekt je o vzdělávání, o dlouhodobé práci, kdy se snažíme děti vychovávat k tomu, co sklo regionu přináší, co region nabízí.“

Třetí zastavení Křišťálové stezky hostí expozice Živly, protože na výrobě skla se podílejí prakticky všechny čtyři živly.

Molekula je zároveň sedmým, zatím posledním a nejvýše položeným zastavením Křišťálové stezky, která prochází velkou částí expozice a návštěvníky seznamuje s fenoménem sklo a křišťál. První zastavení, nazvané Sklo a moře, autoři naopak umístili do podzemí, do expozice Geolab. Naše sklářské písky přece vznikly jako usazeniny na dně druhohorních moří, v dobách, kdy kolem Ještědu byly nádherné prosluněné pláže!

Čtvrté zastavení Křišťálové stezky. Jedna ze sekcí TULaboratoře se zabývá použitím skla ve vědě.

Křišťálová stezka ale prochází i expozicemi, které byste s výrobou skla možná nespojovali. Například předposlední zastavení, nazvané provokativně Barva neexistuje, naleznete v sekci Smysly. Je to logické, protože barvy jsou jen interpretací různých vlnových délek světla v našem mozku.

Páté zastavení Křišťálové stezky je rovněž v TULaboratoři, podle mého soudu je nejzajímavější a ukazuje roli skla v optice včetně principu korekce krátkozrakosti a dalekozrakosti čočkami různých vlastností.

Jestli se domníváte, že název okruhu Křišťálová stezka vznikl ve vazbě na pojmenování krajského projektu Křišťálové údolí, máte pravdu jen částečně. Pavel Coufal, ředitel společnosti IQLANDIA, upřesňuje: „Inspirovala nás k tomu slavná Hedvábná stezka. A křišťálová logicky proto, že chceme návštěvníkům ukázat, co to je křišťál, co to je sklo a jak vzniká.“

Šesté zastavení Křišťálové stezky vás tak trochu oslím můstkem převede v expozici Smysly do sféry vnímání barev. Dozvíte se, že barvy vlastně neexistují.

A jak stezka funguje? Chcete-li se pokusit rozsvítit molekulu, navštivte https://iqlandia.cz/kristalova-stezka , kde naleznete pokyny, nebo si rovnou otevřete apku na https://stezka.kristalovastezka.cz/cs. Ta vás provede celou stezkou a do ní budete zadávat odpovědi na otázky k jednotlivým zastavením, za které získáte části hesla pro rozsvícení Molekuly. Nemusíte používat vlastní mobil, v IQLandii vám případně zapůjčí tablet. A teoreticky vzato se můžete kvíz pokusit vyřešit doma a heslo si pak přinést :-)

Petr Desenský představuje webovou aplikaci, která vás provede stezkou až k získání hesla pro rozsvícení křišťálové Molekuly. 

Křišťálová stezka se bude časem rozšiřovat. Petr Desenský, manažer IQLandie pro vědu a vzdělávání, naznačuje jak: „Byli jsme na exkurzích ve všech závodech Preciosy v Libereckém kraji. Oni nám ukazovali technologie a co vyrábějí a my hledali ten průnik do vědy, kterou prezentujeme my a co je z našeho pohledu dobré lidem ukázat. Takže nápadů máme již připraveno mnohem víc. Konkrétně v příštím roce bychom se rádi více zaměřili na témata optických vlastností skla, například na testy polarizovaným světlem a na index lomu různých skel. Jedno z témat se také bude věnovat udržitelnosti.“

Provoz Křišťálové stezky slavnostně zahájila Leona Vacková z ČTK, která jako první správně odpověděla na otázky a získala kód k rozsvícení Molekuly.

IQLANDIA plánuje i větší zapojení do aktivit Křišťálového údolí (viz https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/kristalova-stezka). Nejbližší akcí bude Víkend Křišťálového údolí 2. a 3. října, do kterého science centrum přispěje speciálním programem.
Jediným problémem součinnosti s projektem Křišťálového údolí je vazba na vstupenku do Křišťálového údolí, která umožňuje návštěvu řady firem a muzeí. David Pastva, manažer Křišťálového údolí, připouští: „Model pro společnou vstupenku zatím vymyšlený nemáme, protože přiznejme si, že vstupné do samotné IQLandie je srovnatelné se vstupným do celého Křišťálového údolí. Jako nejschůdnější se ale nabízí nějaká forma slevy pro majitele vstupenky do Křišťálového údolí.“

Text a foto Mad