Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberec rozšířil bezdoplatkovou zónu ve Vojanově ulici o další dvě budovy 

15. 07. 2019 | 16:05

Bezdoplatková zóna v liberecké Vojanově ulici je od poloviny července rozšířena o další dvě budovy. K objektu č. p. 138, dnes již zcela uzavřenému, nově přibyly objekty č. p. 132 a č. p. 133. Všechny tři budovy přitom spolu přímo sousedí a jsou dlouhodobě považovány za významně sociálně vyloučené.

liberec RadniceNocDam menší
Foto: Mad

„Jsem rád, že naší žádosti o vyhlášení zóny bylo správním orgánem už podruhé vyhověno. Důvody kvůli zvýšenému výskytu rizikových jevů a častému narušování veřejného pořádku byly zjevné a řádně podložené intenzitou výjezdů republikové i městské policie. Od rozšíření zóny si slibuji alespoň mírné zlepšení velmi nepříznivého stavu ve Vojanově ulici, kterou považuji dlouhodobě za nejvíce sociálně zatíženou oblast ve městě a sousedsky trvale neudržitelnou,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Rozšíření zóny v praxi znamená, že novým nájemníkům zmíněných budov už úřad práce nemůže v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi přiznat doplatek na bydlení. Zóna se ale nijak nevztahuje na současné obyvatele všech tří domů, resp. na obyvatele s platnou nájemní smlouvou, byť s přiznaným doplatkem na bydlení, stejně jako na obyvatele s jinou dávkou státní sociální podpory či hmotné nouze, tj. třeba příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí či přídavek na děti. Dopad vyhlášení zóny je tedy vždy omezený. „Samozřejmě platí – stejně jako v případě první zóny, že budeme s klienty Vojanovy ulice pracovat v rámci některého z režimů sociálního bydlení, pokud ale oni sami budou aktivně spolupracovat. Není v žádném případě naším cílem zvyšovat počet lidí bez střechy nad hlavou nebo v bytové nouzi. Vyhlášení zóny je pro nás začátkem další práce, nikoli jejím ukončením,“ uvedl náměstek Ivan Langr.

Pro město je vyhlášení bezdoplatkové zóny vedle sociální práce a sociálního začleňování jediným nástrojem, který může ze zákona uplatnit. „Kombinujeme je třeba s našimi projekty asistentů prevence kriminality či terénních sociálních pracovníků, kteří jsou mj. součástí tzv. bezpečnostních mikrotýmů v oblasti Vesce a Doubí, resp. nově Františkova a Hanychova. Pokud jde o další rozšiřování bezdoplatkové zóny, velmi bedlivě sledujeme situaci především na Ještědské ulici v blízkosti zdejší ubytovny, kde je soužití s ostatními obyvateli velmi složité. Vzhledem k tomu, že majitel počítá s rekonstrukcí ubytovny, však zatím vyčkáváme,“ dodal náměstek Ivan Langr.

MML/Jana Kodymová