Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Loď na dětském hřišti v Parku Prokopa Holého byla zrepasovaná

09. 11. 2019 | 17:56

Odbor ekologie a veřejného prostoru nechal v roce 2019 repasovat jeden z nejnavštěvovanějších herních prvků „Loď“ na dětském hřišti v parku Prokopa Holého.

Loď byla do parku nainstalována v roce 2011, a to v rámci projektu „Parky Lidové sady“. Vzhledem k vysoké návštěvnosti parku byla již v havarijním stavu, kdy skluzavka a tobogán byla opotřebena až na výstuž ze skelného vlákna, dřevěné prvky byly napadeny hnilobou a značně rozpraskané. Statutární město Liberec tak bylo postaveno před rozhodnutí, zda pořídit prvek nový, nebo stávající loď opravit. Nové zařízení by bez instalace stálo 580 619 tis vč. DPH. Proto rada města na své schůzi schválila opravu herního prvku výrobcem, společností PALIS Plzeň s.r.o., a to za cenu cca 301 290 tis vč. DPH.

V rámci opravy byla provedena kompletní výměna celé podlahy, včetně některých nosných trámů, kompletní výměna zábradlí, žebříku, skluzavky, tobogánu, madel, kormidla, některých nosných  sloupů a veškerých lanových prvků. Celá Loď byla výrobcem kompletně přebroušena, vytmelena a opatřena dvojnásobným ochranným nátěrem. Po dokončení opravy provedli pracovníci TSML a.s. v rámci údržby hřišť výměnu písku v dopadové ploše okolo tohoto herního prvku.

Oprava herního prvku byla provedena mimo hlavní herní sezónu (říjen), kdy již nejsou dětská hřiště tolik navštěvovaná, přesto se zde pracovníci obou zhotovitelů potýkali s neukázněnými návštěvníky.

Tímto upozorňujeme všechny návštěvníky hřišť, aby dodržovali návštěvní řád a v případě, že se některý z prvků opravuje, nenechali své děti opravované herní zařízení používat.

MML