Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

O dvacet dětí víc bude moci navštěvovat mateřskou školu Motýlek na Broumovské ulici po rekonstrukci

16. 09. 2019 | 9:21

Mateřská škola Motýlek na Broumovské se navýší o jedno oddělení, tedy o dvacet míst, z toho 16 pro děti ve věku 2-3 let. Město Liberec podá v září žádost o dotaci na projekt s názvem Navýšení kapacit MŠ Motýlek, jehož součástí jsou stavební práce.

školka-kindergarten-2204239 960 720
Ilustrační foto

Konkrétně jde o nástavbu 2. nadzemního podlaží, vybavení nového oddělení a úpravu zahrady a doplnění herních prvků. Předpokládaný termín stavebních prací na nástavbě je říjen 2019 až květen 2020. Zahájení úpravy zahrady, včetně doplnění herních prvků, je plánováno od měsíce června až do listopadu roku 2020. Předpokládaný termín ukončení celého projektu je pak stanoven na 28. 2. 2021.

Celkové náklady projektu jsou 21 milionů korun, vč. DPH, z toho 16 mil. Kč jsou způsobilé výdaje a 5 mil. Kč nezpůsobilé výdaje. Žádost o dotaci je v rámci výzvy IPRÚ č. 26 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III s vazbou na výzvu č. 59 IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ.

MML/Jana Kodymová