Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Odsouzení z liberecké vazební věznice se od dubna do listopadu podíleli na úpravě městské zeleně

19. 11. 2019 | 10:11

V letošním roce se odsouzení z místní Vazební věznice Liberec výrazně podíleli na úpravě veřejného prostoru, kdy se od dubna do listopadu někteří z nich účastnili 15 celodenní akcí, kdy v menších i větších skupinách prováděli různé ruční údržbové práce převážně v městské zeleni.

vězni práce 2 20190330 090740
Foto: MML

Na jaře tak mohla prokouknout oblast Příkrého vrchu, kde bylo vyřezáno větší množství náletových dřevin a odstraněn drobný odpad. Velkou akcí pak bylo odstraňování původní betonové dlažby a betonových základů po starých sušácích, které odbor ekologie a veřejného prostoru nechal v minulosti odstranit díky jejich špatnému technickému stavu a nevyužitelnosti, v lokalitě sídliště Jáchymovská, kde se tímto stylem postupně získávají další metry volné zeleně, na kterou je v rámci všeobecné výstavby neustálý tlak. Odsouzení pomocí ručního nářadí dokázali odstranit na 350 m2 betonových ploch. V dalším roce by se s touto akcí mělo pokračovat postupně na dalších místech sídliště. Poslední akcí je pak pomoc při postupné revitalizaci lesoparku ve Fibichově ulici, který se stává průchodnějším a čistším místem.Foto: MMLDesítky odsouzených, kteří se do těchto prací zapojují nad rámec svého pracovního zařazení, nejsou finančně honorováni. V rámci akcí jsou doprovázení odbornými zaměstnanci, přičemž tyto práce slouží nejen jako určité zpestření, ale také jako nástroj budoucího zapojení do běžného života. Spolupráce je pro město výhodná zejména po finanční stránce. Širší veřejností jsou pak tyto akce všeobecně kladně vnímány.

Foto: MMLwww.liberec.cz