Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Petr Židek: Podle toho, kolik chodilo dotazů a od kolika zájemců, si troufnu říci, že se o zakázku na bazén firmy poperou

17. 01. 2024 | 12:00

Kompletní rekonstrukce libereckého bazénu nebude žádná selanka. Komplikuje se už tendr, kvůli kterému se posouvá start realizace, radniční opozice na projektu nenechá niť suchou a nyní se ukazuje, že ve veřejné soutěži zřejmě nebude žádná tlačenice, která by předpokládanou cenu kolem miliardy korun dokázala snížit. Dost důvodů pro rozhovor s Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem libereckého primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu.

židekNew
Mgr. Petr Židek, MPA, náměstek libereckého primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Není to obvyklé, ale pokusím se vás zeptat na průběh miliardového tendru na přestavbu libereckého bazénu. Jak vypadá situace více než dva týdny před dedline této veřejné soutěže, tuším, že co do objemu vynaložených veřejných financí rekordní v dějinách Liberce? Termín byl několikrát posouván a je nyní stanoven na 6. února. Už je konečný? Kolik firem se přihlásilo, pokud vůbec nějaké...

Petr Židek, náměstek libereckého primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu: Ten dedline je přesně 6. února ve 12:00 hod. Jde skutečně o největší stavební zakázku v novodobé historii města. Termín byl několikrát posunut, a to především proto, že jsme reagovali na dotazy a námitku ze strany potenciálních uchazečů. Věřím, že už je stanovený termín konečný, ale je to věc, kterou nemůžeme ovlivnit. Ze zákona musíme adekvátně reagovat nejen na dotazy, ale i námitky, a to s sebou nese případnou povinnost posunout lhůtu. Zatím nemám a ani nemohu mít informace o tom, zda někdo nabídku podal, či nikoli. Praxe je taková, že ze zákona se podávají nabídky elektronicky a firmy jsou zvyklé podávat své nabídky na poslední chvíli. Navíc, informace o počtu nabídek stejně jako nabídkové ceny jednotlivých uchazečů budou k dispozici až po skončení lhůty pro podání nabídek.

Vizualizace budoucího bazénu.

Stejně tak se upravovaly i podmínky tendru. Tu podle mínění členů Komise pro veřejné zakázky, tu kvůli drobným výhradám Transparency International, s níž jste zadání veřejné zakázky konzultovali, abyste se vyhnuli očekávatelnému a tradičnímu opozičnímu třeštění a politikaření. V jakých hlavních bodech se podmínky změnily? Nebylo to ke škodě soutěže?

PŽ: To souvisí s výše zmíněným. Nicméně je potřeba se vrátit trochu v čase, aby všichni pochopili co se v průběhu přípravy této zásadní zakázky dělo. V minulém volebním období bylo rozhodnuto o rekonstrukci plaveckého bazénu i o zvoleném rozsahu, jaký má tato rekonstrukce zahrnovat. V té době měl na starosti přípravu projektu kolega Karban (ANO), rada města tehdy rozhodla, že cílem vedení města je komplexní oprava, která zajistí takovou rekonstrukci, jež zajistí bezproblémové fungování bazénu na dalších minimálně 30 let, včetně zachování architektonicky cenného vzhledu této stavby. Následně byla vysoutěžena projektová kancelář, která v tomto duchu připravila projektovou dokumentaci a předala ji ještě minulému vedení města zpracovanou, včetně stavebního povolení a prováděcí dokumentace.

A tím se dostáváme do okamžiku, kdy jsem danou problematiku „podědil“, a mým úkolem bylo připravit zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Na přípravě pracovali lidé z odboru majetkové správy a sportu společně s právní kanceláří. Ti připravili velmi podrobný podklad, který byl předložen do komise pro veřejné zakázky ke schválení. Cílem navržené zadávací dokumentace bylo, aby stavbu prováděl někdo, kdo k tomu má předpoklady, rozumějte někdo, kdo má s podobnou výstavbou zkušenost.

Musím říci, že tohle máme z mého pohledu na liberecké radnici nastaveno velmi dobře. Myslím tím to, že máme tuhle komisi. Komise je sestavena ze zástupců všech politických subjektů, které jsou zastoupeny v libereckém zastupitelstvu. Možná se vám to bude zdát podivné, ale podle mne je to fakt dobré zrcadlo, a ten pohled může pomoci dopilovat parametry a pomoci vyvarovat se nejasnostem. Takto to bylo i v případě této zakázky, kdy jsem bez problémů a ochotně akceptoval logické úpravy, které požadoval především kolega Felcman (LOL), přestože on to potom prezentoval jako něco, čím zabránil možným nekalostem.

Mé ego tím neutrpělo a jsem rád, že byla možnost podrobit zadávací podmínky této diskuzi a efektivně je upravit. Přesto si dovolím trochu se pousmát nad tím, že ačkoli byly komisí akceptovány všechny připomínky opozičního zastupitele pana Felcmana, stejně byl proti schválení zadávacích podmínek. Myslím, že tam bylo vidět, že se úplně nedokáže podívat nezávisle na to, jestli je dokumentace procesně v pořádku a stále je tam ten jeho politický pohled, že vlastně tu rekonstrukci nechce.

Ještě před jednáním zastupitelstva, na kterém se schvaloval další postup, tedy zda vyhlásit veřejnou zakázku (VZ) či nikoli, požádal jsem nezávislou společnost Transparency International, jež má velké zkušenosti s veřejnými zakázkami, o posouzení parametrů připravené zadávací dokumentace. Její stanovisko je takové, že je připravena dobře a nenese prvky, které by mohly být považovány nebo mohly vést ke korupčnímu jednání.

Následně po schválení v zastupitelstvu města byla zakázka zveřejněna. Zadávací lhůta pro podání nabídek je ze zákona stanovena na minimálně 30 dní. My, abychom dali dostatek prostoru všem, kteří by mohli mít o zakázku zájem, jsme lhůtu stanovili dvojnásobnou, tedy 60 dní. To s sebou na druhou stranu nese tu nevýhodu, že pokud z nějakého důvodu dojde ke změně v zadávací dokumentaci, musí být lhůta prodloužena o nikoli zákonnou lhůtu 30 dní, ale o celou lhůtu, kterou jsme zvolili na začátku, v našem případě o 60 dní.

V průběhu soutěže nám bylo doručeno okolo dvou set dotazů. Může se to zdát jako vysoké číslo, ale u miliardové zakázky to není nic neobvyklého. Před koncem roku byla doručena námitka, která se týkala obsazení týmu techniků, které požadujeme v rámci zadávací dokumentace (ZD). Rozhodli jsme se námitce vyhovět a v zadávací dokumentaci jsme to upravili. Tím jsme museli prodloužit i lhůtu, která je nyní, jak už jsem zmínil, do 6. února. Z mého pohledu, je lepší udělat změnu, která po úpravě neohrozí požadovanou kvalitu, než se následně s někým dlouhé měsíce handrkovat přes Úřad na ochranu hospodářské soutěže - ÚOHS.

Vizualizace budoucího bazénu.

Neptám se proto, že bych očekávala, že se dozvím, kdo se přihlásil a s jakou cenou. Jednak to ze zákona nejde a též se domnívám, že se nabídky stejně scházejí až v den D a krátce před hodinou H. My ale už dnes víme, kdo se veřejné soutěže nezúčastní...

PŽ: Máte na mysli oznámení stavební společnosti SYNER, že do miliardové přestavby bazénu nejde, jak to zaznělo v úterý večer v České televizi? Tak to pro mě překvapení není.

Ptám se proto, že ani největší stavební firma v kraji podmínky tendru nesplnila, čímž pro ni akce skončila. Zřejmě by musela jít do realizace ve sdružení, aby splnila všechny kvalifikační předpoklady. Trochu jsem zapátrala a zjistila, že firma například nemá tým bazénových techniků, což požadovaly podmínky tendru...

PŽ: Každý, kdo se bude chtít do tendru přihlásit, musí splnit požadavky. Těch variant je několik. Může jít do sdružení s někým, kdo takovou profesí disponuje. Může si takového technika zasmluvnit. Může ho zaměstnat. Nicméně toto je rozhodnutí dané firmy a mě ho nepřísluší komentovat.

Od kdy víte, že se Syner soutěže nezúčastní? Je to pro vás, jako gesčního náměstka pro sportovní infrastrukturu, překvapení? A na stranu druhou: Odpadly vám předvídatelné, především mediální a komunikační potíže s opozicí, která už od léta vykládá, jak je soutěž Syneru ušita na míru...?

PŽ: Vím to od léta, a postoj a spekulace opozice ani mě, a počítám ani nikoho v Liberci nepřekvapuje, i když pan Felcman, pokud se nepletu, mluví veřejně hlavně o tom, že je to šité na míru Metrostavu. Ačkoli je mi rozhodnutí Syneru líto, a to z pohledu toho, že se jedná o regionální firmu, která zaměstnává lidi z Liberce, tak musím přiznat, že mi toto jejich rozhodnutí politicky poměrně pomáhá.

Všeobecně se ví, že Petr Syrovátko, jeden z majitelů Syneru, je stejně jako já, člen ODS Liberec. Jsme přátelé a potkáváme se poměrně často a nikdy jsem se tím netajil. Navíc jsem náměstek pro sport a představa, že bych se měl vyhýbat majiteli libereckého hokejového klubu, i kdybychom přátelé nebyli, mi přijde jako úplně absurdní.

Počkejte, vy se nemůžete, ani společensky, potkat s někým, kdo se uchází nebo teprve hodlá ucházet o radniční či krajskou veřejnou zakázku?

PŽ: Je to tak, že vám samozřejmě nikdo nezakáže se s někým potkávat, ale je mnoho těch, kteří budou poukazovat na to, že když se s někým potkáváte, tak to určitě děláte proto, abyste kuli nějaké pikle. Já to vidím tak, že tihle lidé se řídí pravidlem, podle sebe soudím tebe.

Jak se dá taková věc zařídit v podmínkách bývalého okresního města, kde se každý zná s každým?

PŽ: Přesně, to je dobrá otázka. Já tvrdím, že dobrý politik by se měl potkávat se všemi lidmi, kteří nějakým způsobem ovlivňují život v regionu. A to se taky děje, nebo aspoň já se o to snažím. A pokud vím, dělají to všichni politici. Není přeci možné chtít, aby město fungovalo a nekomunikovat se zástupci významných firem, institucí, spolků nebo sportovních klubů. Všechno má jenom svá pravidla a klidně ať mi někdo do očí řekne, že někomu vycházím vstříc víc, než je obvyklé nebo přijatelné, toho se opravdu snažím vyvarovat. A nejen já, to by vlastně nemohl nikdo z vedení města zajít na fotbal, hokej, volejbal, nebo kamkoli, kde by hrozilo, že potká někoho z místních podnikatelů.

A na hokeji se to dělá jak? Jak se náměstek pro sportovní infrastrukturu nepotká s hlavním sponzorem sportovního klubu?

PŽ: No právě, to je přece nesmysl. Já se s ním potkávám a nevidím na tom nic špatného, a navíc jsme přátelé, jak jsem už zmínil. Všichni to vědí. Asi nikdo nečekal, že budu kandidovat do voleb za ODS a pak řeknu, že teď se nebudu s nikým z přátel a s nikým z ODS stýkat. Blbost, co?

Ono je to takové úsměvné, já si teda ani nepamatuji, kdy nějakou zakázku pro město Syner dělal. Za poslední deset let žádnou. Já sedím na radnici pátým rokem, takže za mě nic. Pokud to chcete vyjmenovat. Jediná věc, která se v těch pěti letech udála je to, že jsme si od společnosti z jejich holdingu pronajali prostory v budově Stoweru. Důvodem je to, že rekonstruujeme budovu Uranu a nemáme kam poskládat úředníky.

Úplně teď slyším opozici, jak připomíná, že jsem prosazoval, aby si město budovu Stoweru koupilo. Jo, i dneska si myslím, a jsem přesvědčen, že by bylo bývalo lepší si před pár lety tu budovu koupit a sestěhovat tam většinu úředníků města, než opravovat budovu Uranu. Mělo to z mého pohledu mnoho výhod, sousedství úřadu práce, místně přímo u terminálu MHD, všechny odbory tady a na radnici a ne rozseté všude možně po městě. Většinové rozhodnutí však bylo jiné a já ho plně respektuji. Bylo rozhodnuto o rekonstrukci Uranu a nyní musíme udělat vše proto, aby byla rekonstrukce Uranu provedena co nejdříve a v odpovídající kvalitě. A propos, jestli se nepletu, tak ani do této rekonstrukce se Syner nehlásil. Popravdě, já se jim vlastně nedivím, že se do městských zakázek nehlásí, on kdyby v Liberci Syner nebyl, tak si ho bude muset opozice vymyslet.

Jinými slovy: V Liberci skupina lokáních politiků sedících v městském zastupitelstvu vcelku obstojně pracuje už několikáté volební období se šířením dezinformací až kriminalizováním firem a osob. Tím se jí podařilo městu Liberec přidělit cejch, kde je vše špatně a raději se mu vyhnout...

PŽ: Přesně tak to je. A docela bych se divil, kdyby už na mě nebo na někoho z kolegů ve vedení města jen tak ze cviku nějaké to T.O. nepodal. Otázkou je, nakolik jim jde o blaho města a nakolik jsou poháněni jen nenávistí a pocitem, že čím bude hůř, tak tím pro ně líp. Ale nebabrejme se v tom. Jak se to říká, čím víc se v lejně šťouráš, tím víc smrdí. Vraťme se k zakázce na bazén...

Vizualizace budoucího bazénu.

Teoreticky: Co se bude dít, když se do soutěže o bazén nikdo nepřihlásí? Kdo na to doplatí a kdo tím získá?

PŽ: Doplatí na to všichni návštěvníci bazénu a nevydělá ne tom nikdo. Takhle, ono se dá těžko predikovat, kolik firem se přihlásí. Přesto, pokud se budu orientovat podle toho, kolik nám chodilo dotazů a od kolika firem, tak já si troufnu říci, že se o tuhle zakázku firmy poperou. Co mě vede k takovým úvahám? Za prvé, kdo trochu sleduje stavební trh tak ví, že dochází k určitému stydnutí tohoto segmentu. To znamená, že mnoho investorů zastavilo řadu projektů, protože není takový zájem, ani tržní síla jako byla před covidem a válkou na Ukrajině. Jednoduše řečeno, na trhu je hodně stavebních kapacit, ale méně práce.

To paradoxně vede k tomu, že i prodlužování lhůt v rámci zakázky na bazén vlastně může vést k tomu, že nabídková cena na její realizaci bude mnohem nižší, než by byla třeba před rokem. Osobně jsem přesvědčen, že vysoutěžená cena bude nižší v řádech minimálně o desítky milionů, než jaká je její předpokládaná hodnota stanovená podle ceníků před jejím vyhlášením.

Popište, co se bude dít za dva roky od startu přestavby bazénu, pokud se jí, navzdory všemu výše popsanému, podaří zahájit. Předpokládám, že se budou brousit nůžky na přestřižení pásky...

PŽ: Moc bych si to přál a věřím, že stejné přání mají i všichni Liberečané, kteří bazén navštěvují. Nejsem naivní a vím, že to výběrem dodavatele nekončí, ale vlastně začíná. Na straně města je na odboru majetkové správy a sportu připraven skvělý tým lidí, který se tomuto projektu věnuje naplno a je na realizaci dobře připraven.

Pod vedením Ing. Schejbala se bazénu věnuje Ing. Hozák s Ing. Janouškem, kteří znají projekt do poslední čárky a jsou u příprav od začátku. To jsou lidé, bez kterých si neumím představit, že by bylo možné rekonstrukci úspěšně realizovat. Jen zmíním, že jsme dokončili výběr na technický dozor investora a BOZP. To je také nedílnou součástí procesu rekonstrukce, abychom měli někoho, kdo se těchto činností za město zhostí. A na souhře tohohle týmu lidí, na technickém dozoru a na kvalitě dodavatele bude potom záležet, jestli za dva roky budou politici cvakat nůžkami (smích). Věřím, že ano.

Prozradím, že jsme dotazem, zda se zúčastní tendru, už oslovili největší stavební firmy v Česku, protože se dění kolem bazénu stává "divácky přitaživým", abych použila termín ze své někdejší profese. Pokud nám odpovědí, budeme alespoň tušit zájem ze strany dalších největších hráčů na stavebním trhu a doufat, že se přestavba bazénu konečně posune k realizaci. Vám děkuji za rozhovor.

Alena Roubalová