Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Seminář ve vratislavických Desítkách přiblíží možnosti využití brownfields a greenfields 

26. 10. 2019 | 18:36

Necelých tři sta padesát míst, z toho bezmála padesát na prodej a téměř dvacet k pronájmu. Taková je databáze takzvaných brownfields a greenfields v Libereckém kraji. Možnostmi jejich využití se bude zabývat seminář, který se uskuteční v úterý 12. listopadu od 10 hodin v kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Vstup je zdarma.

brownfield 510545 05 547b7e5842
Foto: LK

Seminář pořádají Liberecký kraj, Agentura regionálního rozvoje a agentura CzechInvest. Záštitu nad ním převzala Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Napomáhat likvidaci a znovuvyužití zanedbaných a nefunkčních objektů či areálu na území našeho kraje je pro nás prioritou. A je potěšitelné, že řadu těchto brownfieldů se již podařilo v uplynulých letech zrevitalizovat. Takovými příklady jsou třeba pivovary ve Cvikově a Frýdlantu, takzvaná Ruská vila v Hrádku nad Nisou či podstávkový dům číslo 5 v Oldřichově v Hájích,“ uvedla Radka Loučková Kotasová.

Začátek semináře přinese souhrnné informace o aktivitách Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields. Představí se portál Investičních příležitostí Libereckého kraje, který je k dispozici na internetové adrese www.investujpodjestedem.cz; jeho součástí je i databáze těchto míst v Libereckém kraji.

Dojde také na prezentaci úspěšných projektů obnovy těchto míst — například zauhlovací a vodárenské věže ve Vratislavicích nad Nisou, stejně jako plánů, které se teprve chystají (areál Vratislavické kyselky). Další část semináře se pak bude zabývat dotačními tituly, které jsou určeny pro úpravy brownfieldů a greenfieldů, a možnostmi jejich čerpání.

Na seminář se lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese https://investujpodjestedem.cz/seminare/elektronicka-prihlaska-na-seminar/, popřípadě na e-mailové adrese m.psenicka@arr-nisa.cz.

Užitečné informace jsou k nalezení na webu odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz, dále na stránkách
Portálu investičních příležitostí Libereckého kraje www.investujpodjestedem.cz a na stránkách Agentury regionálního rozvoje http://www.arr-nisa.cz a agentury CzechInvest http://www.czechinvest.org.

Pro úplnost: brownfield je nemovitost, pozemek nebo objekt, který se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, není využíván a je zanedbaný, případně i kontaminovaný. Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Jako greenfield je označováno území, které dosud zastavěno nebylo. Využívá se například jako zemědělská půda. V českém významu znamená tento pojem slovní spojení „zelená louka“.

LK/Jan Mikulička