Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Vedení Liberce se chystá poděkovat aktérům sametového zlomu, opozice se nezúčastní, nemá chuť na chlebíčky. Fajn. Alespoň nebude žádná ostuda

15. 11. 2019 | 16:00

Instalace velkoformátových fotografií ve tvaru V, které jsou k vidění na náměstí před radnicí, připravil na klíč spolek G300 se studenty Střední školy Kateřinky. Dnes na instalaci naváže v Malé výstavní síni vernisáž fotografií Milana Drahoňovského z koncertu Karla Kryla, který se usklutečnil 6. prosince 1989 v tehdejším pavilónu A Libereckých výstavních trhů. Chybět nebudou zpěvákova vlastní výtvarná díla, linoryty.

Listopad
Foto: MML

Zítra, 16. listopadu, se v obřadní síni historické radnice sejde na slavnostním zasedání zastupitelstvo města, aby přijalo slavnostní deklaraci k 30. výročí Listopadu. Opoziční Změna pro Liberec se slavnostního aktu nezúčastní. Už rozeslala do médií vlastní Deklaraci k událostem 17. listopadu 1989, v níž mj. stojí: "Zastupitelé za Změnu pro Liberec proto zcela v souladu s nabytou svobodou nechají radniční akci těm, kdo se rádi poslouchají a rádi se dojímají nad svými vlastními slovy. Nechť má každý svobodu dělat, co uzná za vhodné...".

Jednotliví zastupitelé zvolení za ZPL pak zveřejnili svůj názor, jak s odstupem 30 let vnímají Listopad 89. Názory jsou mnohdy nesmyslné až komické, protože se jejich obsah zcela míjí s obsahem deklarace. Jsou jen typicky změnařskou, tj. slaboduchou obžalobou dění, jež po jejich soudu následovalo poté, co byly svoboda a demokracie před třiceti lety úspěšně vybojovány. Polistopadové dění kritizují jak starší změnařské ročníky, které Listopad 89 zažily, tak ti, co tehdy udatně tahali gumového kačera.

"Pamatuji si dobře na dobu před rokem 89, na Listopad i roky následující. Jsem už příliš starý, abych šel poslouchat prázdné fráze Ivana Langra, hejtmana nebo kohokoliv z dnešních mocných a u chlebíčků pak marnil čas. Nedává mi smysl poslouchat prázdná slova od lidí, kterých si nevážím. Nevěřil jsem tehdejším komunistům a nevěřím to ani těm současným," uvedl mj. lídr ZPL Jan Korytář a evidentně neřeší, že KSČM se po loňských komunálních volbách do zastupitelstva vůbec nedostala.

Změna byla nejsilnější stranou ve vedení Liberce v letech 2014 - 2018. Za čtyři roky nedokázala napravit nic z toho, za co dodnes i v reakci na deklaraci kritizuje své předchůdce i následovíky. Nedovedla město posunout ani o milimetr kupředu, pouze svou neschopností ledacos zakonzervovala, případně prohloubila. Vyrobila i řadu vlastních průšvihů, s nimiž město bojuje ještě rok od doby, kdy se na radnici změnilo vedení.

"ZpL nesleduji a její názory nijak komentovat nebudu. Pletou si oslavu s poděkováním všem aktivním občanům v roce 1989. A to se sluší, proto to děláme," uvedl k žádosti našeho portálu o stanovisko náměstek primátora Ivan Langr (SLK). Langr je autorem deklarace, která se má zítra schvalovat a jako náměstek mj. pro kulturu má liberecké oslavy Listopadu 89 na starost. I proto je Změnou zmiňován v negativních souvislostech a je za svou práci pro zdárný a důstojný průběh oslav vyloženě dehonestován. Není to ale věcná kritika, nýbrž dlouho provozovaná odplata za to, že Langr v minulém volebním období opustil řady ZPL a přešel k dnes vládnoucím SLK.

Změnu navíc předběhl Jaromír Baxa z jejího satelitu LOL, který na propagandistickém kanále ZPL zveřejnil svoje výhrady k radniční deklaraci. Zcela nesmyslně uvádí klimatické téma, o něž v Listopadu 89 (vyjma událostí v Teplicích, jež se jako obvykle dusily ve smogu) šlo opravdu až na posledním místě. Baxa rozpoutal zatím vlahou diskusi, kdy je v jednom příspěvku řečeno to podstatné: "Jak sám uvádíte, pane Baxo, jste z generace, které se komunistický režim v podstatě nedotkl. Proto se vám asi nedaří vcítit se do situace, která kolem 17. listopadu nastala.
Vaše zjednodušení...mi připadá podivné... ke každému bodu by se dala vést široká diskuze... Můžeme se, pane Baxo, do toho pustit, a to díky konkrétním lidem, kteří se před 30 lety nebáli.".

Jinými slovy, Změna a LOL to zase pořádně popletly. A že nebudou v sobotu na radnici? Jedině dobře, alespoň neztropí žádnou ostudu. To by bylo vůči lidem, kteří se o zdárný průběh listopadových událostí před třeceti lety zasloužili, velice neuctivé.

"Hlavní liberecké oslavy se ale odehrají v neděli 17. listopadu – začneme pietním aktem s odhalením památníku na schodech liberecké radnice (tzv. speech corner); od 17.11 hodin pak v Divadle F. X. Šaldy zahájí komponovaný pořad s písněmi a autentickými dokumenty. Pořad nese název  17 ZASTAVENÍ LISTOPADU  a jeho součástí je křest knihy „Liberec 89, sametová revoluce“. Pořad v divadle není určen veřejnosti. Bude však v přímém přenosu vysílán na velkoplošné obrazovce umístěné na náměstí Dr. E. Beneše u radnice," vypočetla na radničním webu mluvčí města Jana Kodymová.

Alena Roubalová

 

Text prohlášení, kvůli kterému se strhla změnařská bouře ve sklenici vody:

V předvečer 30. výročí listopadových událostí roku 1989 se s uznáním a respektem obracíme ke všem libereckým spoluobčanům, kteří zejména v prvních hodinách a dnech po masakru na Národní třídě, tak nejistých a stále hrozících dalším represivním zásahem totalitní moci, aktivně vstoupili do veřejného dění a rozhodli se bez ohledu na možné důsledky a navzdory hrozbám a provokacím soustavy komunistických orgánů otevřeně prosazovat ideály svobody, demokracie a masarykovského humanismu.

Děkujeme všem členům tzv. Liberecké iniciativy, rodícího se Koordinačního centra OF, hercům Divadla F. X. Šaldy i Naivního divadla Liberec, představitelům Lifóra, vysokoškolskému stávkovému výboru, odvážným středoškolákům i žurnalistům a v neposlední řadě stovkám neorganizovaných jednotlivců.

Jsme si vědomi osobního příspěvku každého z nich k poklidnému převzetí moci z rukou stranických organizací KSČ a městského národního výboru, k objektivnímu informování ostatních spoluobčanů o vývoji v tehdejším Československu a k nastolení demokratických poměrů v již tehdy stotisícovém městě Liberec.

Třicet let po památných událostech, které vrátily Československo a posléze Českou republiku do rodiny standardních liberálních demokracií, se i v mezinárodním kontextu ukazuje, že svoboda a občanská, politická a sociální práva nejsou nikterak samozřejmá, ale že je musíme trvale ochraňovat a naplňovat, aby se nestala jen bezobsažným pojmem. Z historie dobře víme, že svobodu a demokracii vyprazdňuje lhostejnost občanů. Buďme tedy za všech okolností všímaví k dění ve vlastní zemi, zejména pak k podpoře a ochraně demokratických institucí.

Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

Zdroj: www.liberec.cz