Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Čeští a polští hasičtí profesionálové si porovnali postupy při úniku nebezpečné látky a následné dekontaminaci

112
18. 09. 2019 | 14:25

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje se minuký týden zúčastnili cvičení konaného v rámci přeshraničního projektu Bezpečné pohraničí. Cvičení probíhalo pod vedením KW PSP ve Wroclawi a bylo zaměřeno na porovnání možností a schopností profesionálních jednotek v souvislosti se zásahem při výskytu nebezpečné látky, na dekontaminaci hasičů po zásahu a dekontaminaci civilních osob zasažených nebezpečnou látkou.

dekontaminace
Foto HZS

Profesionální hasiči z Liberce prezentovali dekontaminaci zasahujících hasičů i civilních osob. Polské kolegy rovněž seznámili se soupravou pro dekontaminaci osob SDO-2, která je v majetku Správy státních hmotných reserv a u HZS Libereckého kraje je v ochraňování. Představen byl také nový technický automobil TA-S1CH, který HZS Libereckého kraje získal z projektu Bezpečné pohraničí. Při cvičení se porovnávaly rozdíly v postupech prací a činností, souvisejících s výše uvedenými zásahy na polské a české straně.

Cílem celého projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi subjekty, odpovědnými za bezpečnost. Akce probíhá po celé délce česko-polské hranice, zahrnuje osm účastníků, a to HZS Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a PSP Dolnoslezského, Opolského a Slezského vojvodství.

HZS/Josef Málek a Lucie Hložková