Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Jordánští vojáci si u hasičů vyzkoušeli i stříhání vraku pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení

112
17. 10. 2019 | 12:22

V rámci třítýdenního pobytu v České republice navštívila 15. - 16. 10. delegace ozbrojených sil Jordánského hášimovského království Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

JordanHZSnavsteva Jordancu na HZS LK 9
Foto: HZS

Během dvoudenního instrukčně metodického zaměstnání hasiči pro vojáky připravili program, který obsahoval jak teoretickou, tak praktickou část.

První den proběhl na stanici Liberec, kde skupina 20 příslušníků jordánských ozbrojených sil absolvovala seznamovací přednášku o Hasičském záchranném sboru České republiky, jeho organizační struktuře, struktuře HZS Libereckého kraje nebo směnném provozu sloužících hasičů. Prezentace se krátce dotkla i tématu integrovaného záchranného systému a jeho fungování v České republice.

Po základních informacích měli vojáci možnost navštívit Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje, kde se seznámili s jeho fungováním. Dále se vojáci přesunuli do výjezdových garáží stanice Liberec. Na stanici jim příslušníci předvedli novou mobilní požární techniku, vysvětlili princip údržby a přípravy prostředků k výjezdu a kontejnerový systém, který HZS LK využívá. Poté už přišel čas si některé činnosti vyzkoušet v praxi. V prostorách chemické služby proběhl nácvik použití a údržby dýchacích přístrojů a v další části si pod vedením zkušeného instruktora vyprošťování u dopravních nehod sami vojáci vyzkoušeli stříhání vraku pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Druhý den byl zaměřený na praxi a probíhal na stanici Jablonec nad Nisou, kde vojáci prošli speciálním výcvikovým zařízením hasičů – klecovým polygonem. Polygon prověřuje fyzickou a psychickou připravenost hasičů, protože simuluje některé reálné podmínky při zásahu včetně zakouřených prostor, zvukových, tepelných a světelných efektů. Celé „zátěžové kolečko" polygonu hasičů začíná výstupem do 6. patra cvičné věže, pokračuje zvedáním závaží v posilovně a dále se přechází do klecového bludiště. Po celou dobu pobytu je v klecích tma a do místnosti jsou pouštěny doprovodné efekty (kouř, hluk apod.). Vojáci zjistili, že s dýchacím přístrojem na zádech, maskou na obličeji a s helmou na hlavě je pohyb velice nesnadný, tento proces absolvovali s nadšením z nových zkušeností. Ve zbylých volných chvílích hasiči delegaci provedli po stanici a předvedli techniku i zázemí stanice.

HZS/Radka Kostelňáková