Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Oceněný psovod zachránil na Velký pátek ženu se sebevražednými sklony. Po domácí hádce spolykala prášky a prchla do lesa

112
16. 12. 2019 | 5:38

Vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže "Psovod roku" se stal   pprap. Miroslav Salava z oddělení služební kynologie Semily. Miroslav Salava pracuje u Policie ČR již od roku 1998 a od roku 2009 je zařazen jako psovod na Skupině základních kynologických činností v Semilech. Ocenění obdržel nejen za výborné výsledky v průběhu celého roku, ale i za následující čin:

psovodi
Foto: PČR

Psovodi na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje vyjížděli v tomto roce celkem k více jak 3000 případům, kdy ve 2700 případech použili služebního psa. Podíleli se zároveň na 241 pátracích akcích.

V křesťanském kalendáři je Velký pátek (latinsky dies passionis Dominy) pátkem před Velikonocemi, jedná se o součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Tento den je připomínkou utrpení (pašijí) a smrti Ježíše Krista na kříži. Velký pátek roku 2019 se však mohl stát dnem také utrpení. A to utrpení pro jednu rodinu, která si mohla připomínat smrt své dcery, matky, manželky.

Velký pátek je v České republice od roku 2016 státním svátkem. Pro mnohé je to příjemné prodloužení velikonočního volna, pro někoho den jako každý jiný. V letošním roce to však byl den, ve kterém je za hluboké noci v 03:35 hodin na tísňovou linku PČR přijato oznámení o pohřešování mladé ženy, která po rozepři s manželem odešla z domova a zanechala dopis na rozloučenou.

Do místa bydliště pohřešované ženy jsou vyslány policejní hlídky z okolí, dva psovodi se služebními psy a na pomoc přilétá i posádka vrtulníku s termovizí z Letecké služby Praha. Po získání základních informací o pohřešované, se rozbíhá pátrací akce. Jako mnoho před ní, a jako jistě mnoho po této. Policisté začínají propátrávat nejbližší okolí bydliště mladé ženy a potom okruh pátrání postupně rozšiřují. Od rodiny získali několik tipů na místa, kde by se mohla žena vyskytovat. Na základě těchto informací si psovodi vytipovaná místa rozdělují a začínají je postupně propátrávat.

Jeden psovod se služebním psem začal prohledávat prostor blíže místa bydliště pohřešované, druhý psovod se vydal pátrat do vzdálenějšího prostoru. Služební pes psovoda, který prověřoval prostor v okolí obce, kde pohřešovaná žila, zachytil pachovou stopu, po které postupoval asi 500 metrů okolím domu pohřešované. Tato stopa byla ale následně vyhodnocena jako pachová stopa patřící jedné z blízkých osob pohřešované, která po ní pátrala před příjezdem policie. Psovod proto navádí svého psa ještě dále od bydliště, kde se dostává na lesní cestu vedoucí stále více k hustěji zalesněnému prostoru.

Vzhledem k nočním hodinám, špatnému terénu a rozloze lesa se psovod snaží vcítit do pohřešované osoby a dle tohoto volí cestu po horizontu zalesněného prostoru směrem od jejího bydliště. Zhruba 300 metrů od okraje lesa psovod podle chování služební psa zaznamenává, že zachytil nějakou stopu. Po chvilce je si však již jistý, že jeho parťák narazil na pachovou stopu člověka. Tato stopa je za nedlouho dovede ke starému dřevěnému srubu. To, že služební pes odvedl dobrou práci, zjistí psovod hned u vstupních dveří srubu. Pod přístřeškem se zde totiž choulí osoba odpovídající popisu pohřešované.

Žena však leží obličejem k zemi. Na oslovení nereaguje a místo přivítání se mu dostává pouze hlubokého apatického výrazu. Psovod se ihned snaží zjistit, zda osoba není zraněná, ale komunikace je velmi obtížná. Nakonec se mu podaří z ní dostat, že užila devět tablet analgetik, kdy se však opět odmlčí. Psovod se snaží osobu přimět k tomu, aby byla alespoň trochu v bdělém stavu, a pokouší se povolat další pomoc. Bohužel v hustě zalesněném terénu se nedaří z důvodu špatného signálu radiostanice svoji pozici přesněji lokalizovat. Toto se bohužel nedaří ani za pomoci vrtulníku. Proto se snaží stále osobě poskytovat první pomoc a udržet ji při životě. Až následně druhý psovod dané místo nalézá, kdy pohřešovanou, která je podchlazená a intoxikovaná užitými léky, ihned společně vynášejí v náruči přes stromy a výmoly na větší otevřenou louku, kam se mohl dostat i lékař, který ji poskytl okamžitě první odborné ošetření a následně zajistil převoz do nemocnice.

Tímto se policistovi Oddělení služební kynologie Libereckého kraje podařilo změnit tento Velký pátek tak, aby nepřipomínal jenom utrpení, ale připomněl navždy radost ze zachráněného lidského života.