Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Opakování matka moudrosti: Hasiči mají mnoho dobrých rad, jak v pohodě prožít i přežít léto

27. 06. 2019 | 20:00

Konec školního roku se pomalu blíží a začne období výletů, odpočinku na chalupě či zahraniční dovolené u moře. Aby vás nic nepříjemně nepřekvapilo a mohli jste se v klidu těšit z letní pohody, připravili hasiči několik doporučení a rad.

cestování
ilustrační foto

Odjezd na dovolenou:
• Vždy nezapomeňte zkontrolovat, zda jste vypnuli elektrické spotřebiče, především žehličku, vařič, ale také televizor, počítač. Vyplatí se spotřebiče odpojit přímo z elektrických zásuvek, aby v případě úderu blesku nedošlo ke zničení majetku.
• Nezapomeňte zkontrolovat i uzavření vodovodních kohoutků, uzavření plynu.
• Při delším odjezdu z bytu se vyplatí domluvit se například se sousedy nebo příbuznými, aby váš byt nebo dům občas zkontrolovali a nechat u nich klíče. Hasiči tak v případě nutného zásahu nebudou muset volit násilný vstup.
• Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale voda může protéci i k sousedům pod vámi. Poryv větru pak může rozbít okenní sklo. Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty jako zahradní nábytek či květinové truhlíky. Při silném větru mohou spadnout či odletět a někoho zranit.
• Abyste v pořádku dojeli na místo své dovolené, dobře si naplánujte trasu a dělejte dostatek přestávek, aby nedošlo k únavě, která může způsobit mikrospánek a následnou dopravní nehodu. Před cestou si zkontrolujte vybavení svého auta, technický stav, lékárničku a nepodceňujte ani nákup přenosného hasicího přístroje.

Ilustrační foto

Aktivity:
• Pozor při sportování, například u vodáctví člověk často riskuje při sjíždění splavů, které vůbec nezná, a navíc často vyrazí na vodu bez nezbytného vybavení, jako jsou helmy či vesty.
• Při vodních hrátkách neskákejte do neznámé vody, nejdříve si zjistěte její hloubku. Nebezpečné je koupání v noci, kdy může dojít ke ztrátě orientace.
• Rozhodně se také nekoupejte, jste-li pod vlivem alkoholu.
• Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti i v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte například s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče...
• Při svých turistických výletech neodhazujte nedopalky cigaret, mohly by způsobit požár lesa nebo požár přírodního porostu.

Ilustrační foto

Děti:
• Bez školních povinností si užívají čas prázdnin hlavně děti a někdy se stane, že experimentují s otevřeným ohněm v blízkosti seníku či stohu, vyloučené nejsou pokusy s cigaretami nebo zábavní pyrotechnikou. Proto své děti maximálně hlídejte. Na základě zákona o požární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (a všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich děti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše 25 000 korun.

Rozdělávání ohně v přírodě:
• Celoroční zákaz kouření a rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně platí v lesích. Rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně je také zakázáno ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
• V případě vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nařízením hejtmana kraje je zakázáno mj. rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě, pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích, používání pyrotechniky, ohňostrojů nebo létajících balónků přání.
• I v případě, že nařízením kraje nebylo vyhlášeno období sucha, je třeba při manipulaci s otevřených ohněm používat především zdravý rozum. Pokud se takové činnosti nelze zcela vyhnout, zajistěte místo před rozšířením ohně na okolní hořlavé materiály, neponechávejte oheň bez dozoru a připravte si prostředky pro jeho uhašení.
• Samostatnou kapitolou jsou cigaretové nedopalky a nedbalost kuřáků při jejich odhazování. Volným odhozením nedopalku či jeho neúplné uhašení může způsobit požár. „Teplota okraje žhnoucí cigarety přesahuje 420°C, což je dostatečná teplota pro zapálení suchých přírodních materiálů," upozorňuje kpt. Ing. Radek Poloprutský, vyšetřovatel příčin požárů HZS Libereckého kraje.

Ilustrační foto


• Jak dodává, jen v období od 1. června do 31. srpna loňského roku vyjížděli hasiči v Libereckém kraji k bezmála 200 požárům v přírodním prostředí. „Ve většině případů byla příčina nedbalost při používání otevřeného ohně," doplnil Poloprutský. Za způsobený požár může být fyzické osobě udělena sankce až do výše 25 000 korun. Pokud však požárem způsobená škoda přesáhne 5 tis. Kč, jedná se o trestný čin.

HZS/Zdenka Štrauchová