Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Pětice hasičů dostala od hejtmana Záslužné medaile Integrovaného záchranného systému

15. 11. 2021 | 5:55

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 u příležitosti Dne válečných veteránů při slavnostním nástupu 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v areálu dolních kasáren Liberec udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta „Záslužné medaile Integrovaného záchranného systému“. Mezi řadou oceněných bylo rovněž pět příslušníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. 

medaile
Foto: HZS LK

Záslužnou medaili Integrovaného záchranného systému uděluje hejtman jako ocenění za významnou spolupráci při přípravě na mimořádné události, za záchranné a likvidační práce, za realizaci činností souvisejících s ochranou obyvatelstva, za významnou práci při zajišťování a zlepšování podmínek Integrovaného záchranného systému a krizové připravenosti, za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech, při příležitostech pracovních nebo životních jubileí, za mimořádně záslužný nebo hrdinský čin, za záchranu života nebo velkých materiálních kulturních a jiných hodnot. Medaile se uděluje ve dvou stupních zlatá I. stupeň a stříbrná II. stupeň.

Medaili I. stupně obdrželi:

Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro úsek ekonomiky plk. Ing. Zdeněk Borovička, který se během svého působení u sboru od roku 2005 podílí z ekonomického pohledu na zabezpečení všech významných akcí. Jednalo se například o výstavbu nové stanice v Doksech. Dále přispěl svým jednáním k získání pozemků pro výstavbu budoucích stanic HZS Libereckého kraje. Mimo jiné se významnou částí spolupodílel na přípravě a zabezpečení Mistrovství České republiky v požárním sportu v Liberci v roce 2018.

Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti plk. Ing. Jan Málek nastoupil ke sboru v roce 2002 na úsek stavební prevence, postupně pak zastával funkci velitele stanice v Jablonci nad Nisou a ředitele územního odboru Česká Lípa až po současnou pozici náměstka. Během svého působení se významně podílel na mimořádných událostech jako například při rozsáhlé evakuaci při nálezu nevybuchlé munice v Liberci v roce 2018. Od května 2020 do ledna 2021 byl rovněž pověřen plněním úkolů ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, a to v době mimořádných opatření a nouzových stavů v souvislosti s koronavirem.

Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení plk. Ing. Josef Málek významně přispěl k prohlubování spolupráce mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči v Libereckém kraji. Ze své pozice se podílel na zvládání nejsložitějších událostí a velel u nejnáročnějších zásahů v Libereckém kraji, rovněž spolupracoval na řadě evropských projektů a projektů přeshraniční spolupráce. Zasloužil se též o současnou podobu fondu Libereckého kraje pro dotace jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Medaili II. stupně obdrželi:

Koordinátor–metodik pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje kpt. Ing. Miloslav Miksánek. Aktivní člen Sboru dobrovolných hasičů obce Loukov téměř 40 let. V roce 2005 byl zvolen starostou Okresního sdružení hasičů ČMS Semily a do současnosti působí jako náměstek starostky sdružení. Pod jeho vedením pracovala řada sborů v okrese s téměř 8 tisícovou členskou základnou. Organizuje vzdělávání dobrovolných hasičů, spolupodílí se na výchově hasičských dětí a mládeže. Nelze opomenout ani péči o zasloužilé hasiče a bývalé funkcionáře.

Garant a analytik Statistického sledování událostí nprap. František Přichystal je u hasičského záchranného sboru Libereckého kraje více jak 15 let. Jeho služební kariéra je po celou tuto dobu úzce spjata s činností operačních středisek. Ze strany Krajského operačního a informačního střediska Libereckého kraje se podílel na zvládnutí řady závažných mimořádných událostí jako například bleskových povodní v Libereckém kraji v roce 2010 a 2013 ve Středočeském kraji, orkánu Herwart či tornádu v Jihomoravském kraji. V současnosti se podílí na modernizaci Informačního systému operačního řízení nejen na území našeho kraje.

HZS LK/Petra Knížková, Jakub Sucharda