Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Policie v Liberci se připravuje na zajištění klidného průběhu hudebního festivalu Benátská

112
21. 07. 2019 | 17:26

V Liberci ve dnech 25. až 27. července proběhne již 27. ročník hudebního festivalu Benátská 2019. Hudební festival ve městě pod Ještědem v minulosti přilákal tisícovky návštěvníků prahnoucích po kulturním zážitku. Nejinak tomu bude i letos. Po čtyři dny bude hostit sportovní areál ve Vesci velké množství návštěvníků z Čech i ze zahraničí.

benatska1 2014 MENŠÍ
Ilustrační foto, Artur Irma

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje přijalo z toho důvodu bezpečnostní opatření, jehož záměrem je zajištění klidného průběhu celé akce. Prioritami bezpečnostního opatření jsou zejména dohled nad veřejným pořádkem a bezpečnost a plynulost dopravy v exponovaných místech pozemních komunikací. Policisté budou pochopitelně působit také v rámci prevence drobné kriminality, především proti kapesním krádežím či v oblasti požívání omamných a psychotropních látek u řidičů dopravních prostředků. Nedílnou součástí bezpečnostního opatření bude ze strany Policie ČR také prevence krádeží vozidel a věcí z nich.

Při výkonu služby policisté využijí monitorovací vůz Krajského ředitelství policie Libereckého a velitelsko-štábní mobilní pracoviště. Zapojeny do akce budou složky pořádkové, dopravní i cizinecké policie, ale také kriminalisté, kynologové či policisté anti konfliktního týmu.

Hlavními důvody nasazení sil a prostředků ze strany Policie ČR je zajištění dostatečných bezpečnostních opatření k zajištění ochrany života, zdraví, majetku a veřejného pořádku na místech s vysokou koncentrací osob.

Návštěvníky hudebního festivalu „Benátská 2019“, ale i běžné turisty, kteří v uvedené době, tedy mezi 25. - 27. červencem 2019 plánují navštívit Liberec žádáme, aby respektovali aktuální dopravní značení a pokyny policistů. V průběhu letních prázdnin jsou prováděny opravy v úseku páteřní komunikace první třídy č. 35 v obou jejích směrech mezi Libercem a Hodkovicemi, především pak v úseku Jeřmanic a sjezdu na Jablonec nad Nisou. Více o uzavírkách se můžete dočíst zde.

Dále pak klademe důraz na informovanost návštěvníků Benátské, hlavně pak majitele automobilů, aby své osobní věci neponechávali ve svých zaparkovaných vozech či ve stanech ve stanovém kempu. Zabezpečte si svá vozidla a cenné věci neponechávejte bez dozoru! Parkujte na místech k tomu určených, respektujte dopravní značení a dbejte zvýšené opatrnosti.

Předem také upozorňujeme na fakt, že řidiče čeká bezpočet dopravních kontrol a návštěvníci areálu budou z důvodu zajištění bezpečnosti podrobeni zvýšenému množství prohlídek. Upozorňujeme a žádáme návštěvníky, aby se připravili na případné časové prodlevy, byli trpěliví a dbali pokynů složek Policie ČR. Bezpečnost je pro nás prioritou.

PČR/Vojtěch Robovský