Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Policie z autobusu pozorovala, kdo za jízdy telefonuje a jak se dodržují pravidla jízdy na dálnici. Pak inkasovala

112
17. 09. 2019 | 17:17

Již počtvrté v tomto roce využili  policisté na území Libereckého kraje k dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu a k dokumentaci dopravních přestupků řidičů služební autobus, ze kterého policisté skrytě natáčeli jednání řidičů v průběhu jeho jízdy.

pčrBus1
Foto: PČR

Akce, do které bylo nasazeno na dvě desítky dopravní policistů probíhala na silnici č. I/35  a dálnici č. D10 v úseku Bílý Kostel nad Nisou - Ohrazenice a dále Ohrazenice - Příšovice a policisté se prioritně během ní zaměřili na nepozornost za volantem a  plynulý dálniční provoz.

S ohledem na vývoj dopravní nehodovosti a nekázeň některých řidičů nákladních vozidel se policisté zaměřili primárně na způsob jízdy řidičů právě nákladních vozidel, zakázané předjíždění nákladních vozidel v určitých úsecích pozemní komunikace, používání povinného bezpečnostního pásu řidiči, předměty bránící řidiči ve výhledu z vozidla, držení hovorového nebo záznamového zařízení, respektování dopravního značení, technický stav vozidel a všechny formy nevěnování se řízení.

To je on. Policejní autobus.

"Autobus má při dokumentaci přestupkových jednání výhodu nadhledu, jelikož některá protiprávní jednání řidičů nákladních vozidel nelze za jízdy z osobního motorového vozidla Policie ČR dokumentovat, protože řidiči nákladních vozidel jsou před pohledem policistů obvykle ukryti ve vysoko položené kabině nákladního vozidla", uvedl kpt. Ing. Jan Frieser z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. 

V případě zjištění protiprávního jednání řešili přestupek ihned policisté v doprovodných vozidlech jedoucích za autobusem Tito zastavili vozidlo na vhodném stanovišti a projednali zjištěné protiprávní jednání řidiče. Kromě uvedeného zaměření byli policisté připraveni projednávat veškerá porušení dopravních předpisů, například kontrolovali také dodržování předepsaných dob řízení a odpočinku řidičů včetně dodržování nejvyšší povolené rychlosti nákladních vozidel. Dále se hlídky zaměřily také na pátrání po hledaných osobách, věcech a motorových vozidlech, v neposlední řadě na odhalování alkoholu a jiných návykových látek u řidičů.

Během akce, která probíhala v průběhu celého dne zadokumentovali na videozáznam celkem 43 přestupků v částce 22.800 korun.

Foto: PČR


Při akci bylo zjištěno a projednáno příkazem na místě přestupků/uložená sankce celkem:

bezpečnostní pásy 21/10900 Kč

technický stav vozidla 4/3300 Kč

držení telefonu za jízdy 11/5600 Kč

nezajištěný náklad 1/200 Kč

výhled z vozidla 2/1500 Kč

způsob jízdy 2/800 Kč

vyhazování předmětů za jízdy 1/500 Kč

U jednoho z řidičů policisté zjistili drogy za volantem, kdy byl pod vlivem pervitinu.

V případech, kdy řidič souhlasil s projednáním přestupku na místě, byl uložen příkazový blok. V případě, kdy řidič se zadokumentovaným protiprávním jednáním nesouhlasil, bylo vyhotoveno oznámení přestupku, kdy věc posléze projedná příslušný správní orgán ve správním řízení. Správní orgán obdrží jako důkazní prostředek pořízený videozáznam.

Nesprávný způsob jízdy byl v tomto roce za období od 1.1. - 31. 8. na území Libereckého kraje nejčastější hlavní příčinou vzniku dopravní nehody. Z celkového počtu 3096 dopravních nehod v Libereckém kraji byl nesprávný způsob jízdy hlavní příčinou v 1550 případech. Druhou nejčastější příčinou dopravních nehod byla nepřiměřená rychlost, a to v 401 případech.

Využití autobusu se ukázalo jako velmi efektivní nástroj dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

PČR/Vladimíra Šrýtrová