Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Policisté, strážníci, hasiči a  hygienici, ale i veterináři a úředníci, kontrolovali ubytovny v Jablonci

112
17. 09. 2023 | 8:07

Ve čtvrtek se v Jablonci nad Nisou uskutečnila rozsáhlá společná akce, iniciovaná primátorem města Milošem Vele, zaměřená na kontroly tamních ubytovacích zařízení. Do tohoto opatření byli s policisty z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou zapojeni také policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie v Liberci.

Dále se zapojili strážníci jablonecké městské policie, hasiči z jabloneckého územního odboru Hasičského záchranného sboru, pracovníci Krajské hygienické stanice Liberec, Krajské veterinární správy Liberec a také pracovnice jabloneckého magistrátu, a to z oddělení sociálně právní ochrany dětí a také ze stavebního úřadu.

Během dopoledne byly uvedenými složkami zkontrolovány na území města celkem tři ubytovny a jejich přítomní obyvatelé. Policisté se zaměřili především na kontroly oprávněnosti pobytu cizinců a pátrání po osobách. V jedné z kontrolovaných ubytoven například zjistili porušení povinnosti ubytovatele podle zákona č. 326/1999Sb. o pobytu cizinců a v druhé ubytovně nedostatky při vedení domovní knihy, což bylo kvalifikováno jako přestupek, který budou policisté i nadále šetřit. Během této dopolední akce policisté zkontrolovali téměř 180 osob z toho více jak 50 cizinců.

Foto: PČR

Hasiči se při této akci zaměřili na kontroly příslušných dokumentací a kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Na jedné z ubytoven ovšem zjistili zásadní nedostatky na úseku požární ochrany, a to jak ve zmíněné dokumentaci, tak i v kontrolách samotných požárně bezpečnostních zařízeních. Veškeré tyto zjištěné nedostatky budou šetřit a řešit i v následujících dnech.

Nevhodné hygienické podmínky v jedné z ubytoven u některých ubytovaných zjistili pracovníci z krajské hygienické stanice, kteří se budou zjištěnými nedostatky i nadále zabývat. Zástupci Krajské veterinární správy z Liberce ani pracovníci jednotlivých odborů jabloneckého magistrátu neshledali při kontrolách závažnější protiprávní jednání.

PČR/Dagmar Sochorová