Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Použití reflexních prvků  v silničním provozu je za snížené viditelnosti povinné ze zákona

112
12. 11. 2022 | 10:14

Chodci jsou nejvíce zranitelnými účastníky v silničním provozu, následky střetu vozidla s chodcem může skončit zraněním nebo i smrtí. Řidiči nemají v úmyslu chodce srazit, většinou je to právě z důvodu toho, že v určitý okamžik prostě osobu pohybující se na pozemní komunikaci nevidí.

CHODCI
ilustrační archivní foto

Za snížené viditelnosti se stávají chodci pro řidiče viditelnými díky reflexním prvkům, a to až na vzdálenost 200 metrů. Chodce, který se pohybuje na pozemní komunikaci v tmavém oblečení bez reflexních prvků, řidič zaregistruje na vzdálenost pouze 18 metrů, což zkracuje dobu, po kterou může adekvátně zareagovat.

Použití reflexních prvků za snížené viditelnosti v silničním provozu je uvedeno v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, konktrétně v § 53 odstavec 9:

  • Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

V Libereckém kraji budou v následujících týdnech probíhat preventivní akce zaměřené na viditelnost chodců v silničním provozu. Policisté ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti budou preventivně upozorňovat veřejnost, aby při chůzi po pozemních komunikacích pamatovali především na to, aby každý byl za snížené viditelnosti co nejvíce viditelný. Při akcích budeme také poukazovat na význam reflexních prvků. Vzhledem k tomu, že účastníky silničního provozu jsou i děti, tak budeme apelovat na rodiče, aby jejich děti, které se pohybují na pozemních komunikacích, měly na sobě dostatek reflexních doplňků, a to nejen při cestě do školy nebo školky.

Každého z oslovených účastníků silničního provozu policejní preventisté obdarují reflexní páskou, někdo si odnese domů i nákupní tašku s reflexními prvky a dětem budou rozdávat přívěsky z reflexního materiálu, které se dají upevnit na batoh, oblečení apod..

Cílem těchto preventivních akcí je především osvětově působit na chodce, aby v rámci své bezpečnosti užívali prvky z retroreflexního materiálu, které by měli mít na sobě umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu ze všech stran, nejlépe na pohyblivé části těla (konce rukávů, v blízkosti kolen nebo v úrovni pasu).   

PČR/Martina Frýdová