Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Požární stanice v Raspenavě se dočkala revitalizace a zázemí pro výcvikové zařízení

112
17. 11. 2023 | 14:23

Symbolickým přestřižením pásky byla v úterý 14. listopadu 2023 po deváté hodině v Raspenavě slavnostně otevřena požární stanice HZS Libereckého kraje. Ta prošla v letech 2022 a 2023 revitalizací a bylo k ní přistavěno zázemí pro tamější výcvikové zařízení, které slouží hasičům.

hasiči raspenava1
Foto: HZS LK

Slavnostního otevření v rámci projektu s názvem Výstavba zázemí pro výcvikové zařízení Raspenava a revitalizace stávající stanice se zúčastnil mj. také náměstek hejtmana Libereckého kraje Zbyněk Miklík, radní Jiří Ulvr, generální ředitel HZS České republiky genpor. Vladimír Vlček a krajský ředitel HZS Libereckého kraje plk. Jan Hadrbolec. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na revitalizaci této stanice, kéž by takovýchto stanic bylo více. Přeji hasičům, aby jim sloužila a aby se vždy ve zdraví vrátili z výjezdu,“ uvedl ve svém projevu genpor. Vladimír Vlček. Krajský ředitel HZS Libereckého kraje plk. Jan Hadrbolec poděkoval za finanční podporu při realizaci projektu: „Celá zakázka by nemohla být uskutečněna bez projektu REACT–EU a bez finanční podpory Generálního ředitelství HZS České republiky. Jsem velmi rád, že se nám stanici podařilo rozšířit a pevně doufám, že najdeme další příslušníky, kteří tu budou rádi sloužit.“

Ve veřejné soutěži na dodavatele stavby zvítězila firma Stavby MH, s. r. o. Celkové náklady na realizaci této třetí etapy projektu byly ve výši 20 milionů korun, z toho přibližně 12,5 milionu bylo získáno díky evropskému projektu REACT–EU. Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016482. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti ZS IZS k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci a podpory obyvatelstvu zasaženému pandemií Covid-19 a dalšími mimořádnými událostmi.

Foto: HZS LKV nově přistavěném zázemí výcvikového areálu vzniklo modernizované pracoviště rozšířené nejen o novou učebnu, kde se lektoři a účastníci výcviku budou moci věnovat teoretické přípravě – provádět vyhodnocení proběhlého výcviku, zpětné videoprojekce s rozbory. Nové je také sociální zázemí, které můžou cvičící hasiči využít po skončení výcviku k okamžité očistě.

Po skončení oficiální části slavnostního otevření měli hosté příležitost prohlídky stanice i nového zázemí k výcvikovému zařízení.

HZS LK/Jaroslava Benešová