Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

První „velké“ zbrojnice se liberečtí hasiči dočkali až v roce 1909, dnes měli mnoho důvodů slavit

112
17. 10. 2019 | 18:37

K příležitosti oslav 110. výročí otevření hasičské zbrojnice v Liberci byly předány medaile dlouholetým příslušníkům a spolupracujícím osobám, složili slib noví příslušníci, byla odhalena pamětní deska a pokřtěna nová publikace.

110 let na Barvířské 4
Foto: HZS

První liberecký sbor hasičů byl založen již v roce 1863, avšak své první „velké“ zbrojnice se hasiči dočkali až v roce 1909, kdy jim 17. října téhož roku byla slavnostně předána hasičská zbrojnice v Barvířské ulici č.p. 29 v Liberci. Zbrojnice se postupem doby stala stanicí profesionálních hasičů a ve správě hasičů je i v současnosti, kdy slouží jako prostory krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Po úvodních proslovech hostů byly slavnostně předány medaile HZS ČR za věrnost II. a III. stupně dlouholetým příslušníkům.

Medaile HZS ČR za věrnost III. stupně (10 let služebního poměru) byla udělena těmto příslušníkům:

•           nprap. Marcel Bažant

•           nprap. Karel Bukvic

•           nstržm. Lukáš Dostrašil

•           por. Iva Honc Dymokurská

•           pprap. Miroslav Hauzr

•           plk. Pavlína Havlištová Martinů

•           nstržm. Pavel Honc

•           ppor. Tomáš Janoušek

•           nstržm. Martin Kočí

•           pprap. Radek Matějíček

•           nprap. Tomáš Moravec

•           nprap. Pavel Polák

•           nprap. František Pospíšil

•           nprap. Jiří Snášel

 

Medaile HZS ČR za věrnost II. stupně (20 let služebního poměru) si převzali tito příslušníci:

•           pprap. Michal Bien

•           nprap. Josef Halama

•           ppor. František Luňák

•           ppor. Radek Musil

•           npor. David Patrman

•           pprap. Tomáš Rulec

•           kpt. Robert Slaziník

•           nstržm. Pavel Svárovský

Foto: HZS

Po předání věrnostních medailí krajský ředitel HZS LK předal dvě medaile Hasičského záchranného sboru LK. Medaili lze udělit za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS kraje na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému nebo ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Dále je možno ji udělit za dlouhodobou a vynikající činnost při příležitostech životních nebo pracovních jubileích nebo za mimořádně záslužný čin.

Medailí HZS Libereckého kraje byli oceněni:

•           Rudolf Broulík, bývalý vedoucí oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana LK. Medaili obdržel za dlouholetou spolupráce s HZS LK v oblasti fungování integrovaného záchranného systému a krizového řízení v kraji.

•           Jan Kubale a to za dlouhodobý výkon služby. Jan Kubale je nejdéle sloužící příslušník HZS LK v délce 40,5 roku (od května 1971 do listopadu 2011).

Po předávání medailí akce pokračovala slavnostním složením služebního slibu dvaceti novými příslušníky z celého kraje. Všichni nováčci složili slib.

Dalším bodem slavnostního aktu byl křest nové publikace s názvem „110 let v Barvířské“, ve které je popsána historie hasičských sborů v Liberci. Publikace byla vydána k příležitosti výročí 110 let působení hasičů v Barvířské ulici. Publikaci pokřtili přípitkem ředitel HZS Liberecké kraje plk. Ing. Luděk Prudil, primátor Liberce Jaroslav Zámečník, brig. gen. Ing. František Zadina, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitka Volfová a autor publikace Karel Boháč (bývalý krajský ředitel HZS Libereckého).

Celá akce vyvrcholila odhalením pamětní desky, jejíž úkolem je připomínat významné mezníky libereckých hasičů, kterými jsou založení prvního hasičského sboru na území Liberce v roce 1863, slavnostní otevření hasičské zbrojnice v roce 1909 v ulici Barvířská, založení českého hasičského sboru města Liberec  v roce 1945, vznik Hasičského záchranného sboru České republiky k datu 1.1. 2001. Deska také nese základní hasičské motto: „Sobě ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“. Umístěna je na čelní straně budovy krajského ředitelství v ulici Barvířská. Desku odhalili společně primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník a krajský ředitel hasičů Luděk Prudil. U odhalení desky byl přítomen i pan Vladimír Drbohlav, bývalý obyvatel bytu, který byl původně součástí hasičské zbrojnice, kde bydlel společně s rodiči a jehož tatínek Antonín býval zastupujícím velitelem požárního sboru města Liberec.

Foto: HZS

Během celého programu byla připravena statická ukázka nové techniky, kterou liberečtí profesionálové disponují. K vidění byl automobilový žebřík AZ 42 Iveco – Magirus, který je určen pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou, technický automobil TA- S1CH sloužící pro zásahy s nebezpečnými látkami, cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4000/240-S2T SCANIA a pásové obojživelné vozidlo HÄGGLUNDS BV206, které je určeno k zásahům v těžce přístupném terénu a při povodních. Výstavu techniky doplnil jablonecký veterán z roku 1918 PRAGA typ L.

HZS/Radka Kostelňáková