Řidiči víc jak sedmi desítek nákladních vozidel se opět ocitli pod policejním drobnohledem

112
28. 07. 2022 | 5:40

Ve dnech 21. a 22. července 2022 proběhla v Libereckém kraji celorepubliková dopravně bezpečností akce, která byla primárně zaměřena na dodržování pravidel silničního provozu řidiči nákladních vozidel a autobusů. Do akce se zapojilo celkem 17 policistů z Dopravního inspektorátu a Oddělení silničního dohledu, kteří během dvou dnů zkontrolovali 44 nákladních vozidel, 3 řidiče autobusové dopravy a 23 osobních automobilů. U zastavených a kontrolovaných vozidel odhalili celkem 45 dopravních přestupků, z nichž 31 vyřešili na místě v příkazním řízení a udělily tak pokuty v celkové výši 32 600,- Kč. Zbývajících 14 přestupků bylo oznámeno k dalšímu projednání příslušnému správnímu úřadu.

policie kontr2
Foto: PČR

Kontrola nákladních vozidel a kamionů je obsáhlejší než u osobních vozidel, policisté svoji pozornost mimo jiné věnují správné přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR a dodržování povinností osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě tzv. „AETR“, jako je maximální doba řízení, délka a četnost přestávek, nebo například správná funkce digitálního tachografu. Dále se kontroluje technický stav užitkových vozů, zda je správně zabezpečen a upevněn přepravovaný náklad, hmotnost a rozměry vozidel. S tímto policisté současně sledují povinnou dokumentaci, pátrání po osobách, věcech, vozidlech a problematiku ilegální migrace či převoz zbraní nebo drog.

Právě u dodržování sociálních předpisů zaznamenali liberečtí policisté pochybení u 5 provinilců, kteří si nedopřáli bezpečností přestávku a překročili maximální dobu řízení a u devíti řidičů se našly nedostatky ve správném užívání tachografu. Sedm nákladních vozidel bylo ve špatném technickém stavu spočívajících v přetížení či nesprávném zajištění nákladu. Třem řidičům byla zakázána další jízda. A jako vždy se našlo i pár hříšníků, kteří si při řízení vyřizovali telefonní hovory, nebo nebyli připoutáni bezpečnostním pásem. Chvályhodné je, že nikdo z kontrolovaných řidičů nebyl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

V dopravně bezpečnostních akcích tohoto rázu budou policisté pokračovat i nadále, neboť jednou z hlavních priorit Krajského ředitelství policie Libereckého kraje je snížit nepříznivý vývoj a nárůst dopravní nehodovosti. Zvláště pak při provozu nákladních vozidel a kamionů, kde dopravní nehody mívají často fatální následky.

PČR/Dana Burešová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace