Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Rychlým nalezením ztracených turistů vyvrcholil společný polsko-český projekt policejních složek

112
14. 10. 2019 | 5:35

Svou poslední částí, společným cvičením polských a českých policistů na téma pátrání po pohřešovaných osobách, vyvrcholil projekt „Zvýšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí“.

zelená hranice
Foto PČR

Ve dnech 3. a 4. října 2019 tak proběhlo společné cvičení, jehož cílem bylo nalezení skupiny pohřešovaných turistů, kteří se ztratili v obtížném lesnatém terénu v podhůří Jizerských hor. Milošovský les na polském území byl vhodným prostorem pro efektivní nácvik náročné pátrací akce, které se zúčastnilo na šest desítek polských a českých policistů.

V pozdních odpoledních hodinách scénář předpokládal přijetí oznámení o pohřešování skupiny čtyř osob, která ztratila v hustém lesním porostu orientaci a do místa určení nedorazila. Aby policisté měli situaci ztíženu, skupinka osob se rozdělila a navíc byly zjištěny také informace o jejich možných zdravotních problémech.
Několik skupin policistů, složených shodně vždy jak z českých tak polských strážců zákona, využilo technické prostředky zakoupené v rámci projektu. Jednalo se zejména o GPS zařízení, která podávala hlavnímu štábu okamžité informace o propátraném prostoru a výskytu hlídek, ale také počítačové sestavy, svítilny, termokamery či další vybavení, která napomáhají v pátrání v těžko přístupných terénech. Nad celou operací dohlíželi velitelé za využití štábního vozidla a dokonale tak navigovali a mapovali propátraný terén. Foto: PČRV pozdních večerních hodinách, pod příkrovem tmy, byly dvě skupinky nezvěstných turistů vypátrány. Zraněným osobám byla poskytnuta okamžitá první pomoc vyškolenými zdravotníky z řad policistů a došlo také k jejich transportu speciální čtyřkolkou na místo velení. Policistům se za využití technických prostředků podařilo celý scénář taktického cvičení naplnit.

Partnery projektu jsou Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Krajské ředitelství policie ve Wroclavi. Policejní složky obou zemí podepsaly vzájemnou spolupráci v rámci Programu Interreg VA Republika Česká – Polská 2014-2020 Fondu Mikroregionů Nisa - Nysa na počátku února roku 2019.

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně spolupráce mezi polskou a českou policií, zvýšení kompetencí příslušníků policie v oblasti přeshraničního spolupráce, zvýšení účinnosti a efektivity spolupráce policií obou zemí ku prospěchu místních obyvatel a turistů v polsko-českém pohraničí. Základními předpoklady v realizaci projektu bylo zavedení změn ve vzájemné spolupráci obou partnerů projektu. Foto: PČRVýrazně přispění ke zrychlení výměny informací, úpravám koordinace a hospodárnosti společných činností, ale také k rychlejšímu, přesnějšímu a efektivnějšímu realizování společných činnosti dolnoslezské a liberecké policie. Kromě jiného měl projekt přinést také znatelné zvýšení profesních znalostí účastníků projektu prostřednictvím společných školení a cvičení a navázání přímých kontaktů na pracovníky institucí na polsko-českém pohraničí.

V rámci spolupráce byly vytvořeny dvoujazyčné informačně – preventivní letáky pro osoby, turisty a návštěvníky příhraničních oblastí lesů a hor s radami v případech, kdy se ztratí. Jako další etapou projektu bylo zrealizováno několik jazykových školení pro policisty a byl vypracován také tematický polsko-český a česko-polský slovník zaměřený na policejní tématiku pátrání po osobách a věcech.Foto: PČRDosavadní spolupráce polské a české policie nejednou prokázala velmi dobré výsledky.  Avšak uskutečněná cvičení poukázala také na to, že je i nadále nutné pokračovat v dalších společných cvičeních a v prohlubování spolupráce, zejména ve výměně praktických zkušeností a v řešení konkrétních problémů.

V budoucnosti, na základě této spolupráce, budou realizovány další projekty týkající se pracovních činností policejních složek v polsko-českém pohraničí.

PČR/Vojtěch Robovský