Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Sedm Ukrajinců, kteří byli zaměstnaní na stavbě na okraji Liberce a neměli potřebné doklady, čeká vyhoštění

112
06. 07. 2019 | 10:05

Minulý týden opět kontrolovali policisté z Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje cizince, kteří jsou na území České republiky nelegálně a mohou neoprávněně vykonávat zaměstnání.

Stejně tak, jako při předchozích akcích, přizvali policisté k součinnosti inspektory z Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj.

Objektem kontroly zúčastněných složek se tentokrát stala stavba na okraji Liberce. Policisté zkontrolovali bezmála dvě desítky pracovníků, z nichž více jak polovinu tvořili cizinci z Ukrajiny, Slovenska a Rumunska.

Policisté odhalili sedm cizinců z Ukrajiny, kteří na stavbě vykonávali pracovní činnost bez potřebných povolení. Po nezbytné kontrole totožnosti byli zajištěni a se všemi policisté zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění pro neoprávněné zaměstnání. V krajním případě může cizincům hrozit postih v podobně zákazu pobytu na území členských států EU až na pět let.

Správní orgán, v tomto případu Policie ČR, nyní rozhodně o datu, do kdy musí cizinci opustit území států Evropské unie a po jakou dobu nebudou moci na území těchto států přicestovat.

PČR/Vojtěch Robovský