Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V Jablonci nacvičovali evakuaci obyvatel po uvolnění skalního masivu v Podhorské ulici. Přístřeší ztratilo 100 osob

112
19. 11. 2019 | 8:02

V pátek 15. listopadu 2019 byla Základní škola, Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace, místem konání taktického cvičení.

evakuace 1
Foto: HZS LK

Podle námětu cvičení došlo k fiktivnímu uvolnění skalního masivu nad panelovým domem v Podhorské ulici, při kterém ztratilo přístřeší 100 osob. Statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen „SMJnN") se pak muselo postarat o 45 evakuovaných osob. Z toho důvodu došlo k aktivaci zařízení civilní ochrany pro evakuaci a nouzové přežití a organizování humanitární pomoci (dále jen „zařízení CO") v základní škole Mozartova.

Cílem taktického cvičení bylo procvičit součinnost mezi HZS Libereckého kraje, pracovníky SMJnN, jednotkami požární ochrany (dále jen „PO") a členy Českého červeného kříže při aktivaci, zprovoznění, obsluze a ukončení činnosti v zařízení CO.Foto: HZS LKZařízení CO bylo vybaveno materiálem nouzového přežití ze skladu SMJnN. Obsluhu zabezpečovali zaměstnanci určené školy. Součinnost poskytly povolané jednotky PO zřizované SMJnN, a to Penčín - Bratříkov a Rádlo. První pomoc a psychosociální pomoc v zařízení CO zabezpečovali členové Českého červeného kříže oblastního spolku Jablonec nad Nisou. Veřejný pořádek zajišťovali strážníci Městské policie Jablonec nad Nisou. Evakuované osoby pak „hráli" žáci 9. ročníku základní školy. Ti dle připravených rozeher „znepříjemňovali" obsluze zařízení CO život a nutili je řešit různé neobvyklé situace, například zdravotní problémy, absenci léků, psychický šok, ale také třeba pavouka či rodinu s morčetem. Vše se nakonec podařilo za ukázkové spolupráce všech zúčastněných složek vyřešit.Foto: HZS LKVšem, kteří se podíleli na přípravě cvičení a jeho realizaci, patří velké poděkování. Zvláštní dík patří také žákům 9. ročníku za jejich aktivitu. V neposlední řadě je třeba poděkovat řediteli ZŠ Mozartova Mgr. Karlu Opočenskému, který nám umožnil vlastní realizaci cvičení v prostorách školy.

HZS LK/Monika Dostálová