Vozidlo musí být řádně očištěno od námrazy a sněhu, nabádá policie. Může udělit pokutu ve výši 2000 Kč

112
05. 01. 2021 | 7:45

V následujících dnech mají teploty klesat hlouběji pod bod mrazu a sněžení se může objevit i v nižších polohách, což se projeví i na motorových vozidlech v podobě námrazy nebo sněhu. Řidiči by měli věnovat pozornost především oknům, ze kterých musí mít dostatečný výhled, aby byli schopni reagovat na situace v silničním provozu.

zima19irma3auta
ilustrační foto

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb. řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.

Řidiči by dále měli před jízdou odstranit sníh a led z povrchu vozidla (i přípojného), neboť by uvolněný kus ledu nebo větší vrstvy sněhu mohly ohrozit ostatní účastníky provozu (nejen řidiče, ale také chodce)

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. j) zák. č. 361/2000 Sb. řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jeho nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

V případě porušení výše uvedených ustanovení může policista uložit příkazem na místě pokutu do výše 2000 Kč.

Řidiči by si před jízdou také měli zkontrolovat registrační značky (vpředu i vzadu) na vozidle, zda nejsou znečištěny blátem nebo zakryty sněhem tak, že se stávají nečitelnými, neboť by se tak mohli dopustit přestupku:

V souladu s ustanovením § 125c odst. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 361/2000 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku, pokud řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost

Za uvedený přestupek hrozí pokuta od 5 000 do 10 000 Kč a zákaz činnosti (zákaz řízení motorových vozidel) na dobu od šesti měsíců do jednoho roku.  

Policisté Libereckého kraje tedy apelují na všechny řidiče, aby především v zimních měsících věnovali zvýšenou pozornost svým vozidlům a před jízdou je vždy řádně očistili od námrazy a sněhu, neboť tím chrání nejen svůj život a zdraví, ale i ostatní účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích.
 

PČR/Martina Frýdová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace