Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Co se považuje za kolo? Má to mít mj. pedály nebo se na tom musí dát odrážet. A nesmí to jet víc než pětadvacítkou

14. 10. 2023 | 8:04

Může "slabý" elektroskutr či "silná" elektrokoloběžka na cyklostezku? Může se na nich do lesa stejně jako na kole? Ministerstvo dopravy na základě četných žádostí a dotazů vydalo toto stanovisko k elektrokoloběžkám a kolům vybaveným motorkem, jejich technickým parametrům a kategorizaci. Uveřejňujeme ho v plném znění:

nextbike3
ilustrační foto

1) Definice:

Jízdním kolem se rozumí i koloběžka, jízdní kolo s pedály, které je vybaveno přídavným elektrickým motorem dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
schvalování vozidel kategorie L (dále jen „nařízení EU 168/2013“), tříkolka a vícekolka, stejně jako
vícesedadlové jízdní kolo a jim podobné vozidlo poháněné lidskou silou.

Jízdní kolo (tedy i koloběžka) se považuje za jízdní kolo i v případě, že je dodatečně vybaveno pomocným motorkem, jestliže:

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola,
b) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
c) v případě použití spalovacího motoru nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3,
d) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/hod.
e) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

2) Kategorizace:

Dále jsou popsány jednotlivé kategorie či skupiny, do kterých mohou být zařazena předmětná vozidla.

a) Jízdní kolo vybavené přídavným elektrickým motorem dle nařízení EU 168/2013. Jedná se o šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud
rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h.

b) Jízdní kolo dodatečně vybavené pomocným motorkem. Musí být zachován charakter jízdního kola, motorek musí být namontován dodatečně, výkon elektromotoru nepřesáhne 1 kW, objem válce nebo válců spalovacího motoru 50 cm3, maximální konstrukční rychlost 25 km.h-1 a montáž pohonného systému na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

c) Motocykl, pokud vozidlo nesplňuje požadavky uvedené v písmenech a) nebo b) a lze ho schválit podle požadavků nařízení EU 168/2013.

d) Vozidlo kategorie Z, pokud vozidlo nesplňuje požadavky uvedené v písmenech a) nebo b) a nelze ho schválit podle požadavků nařízení EU 168/2013. Např. vozidla nespadající pod písmena a) nebo b), která nejsou vybavena alespoň jedním místem k sezení nebo vozidla vybavená místem k sezení pro řidiče nebo jezdce s výškou R-bodu ≤ 540 mm u kategorií L1e, L3e a L4e a s výškou R-bodu
≤ 400 mm u kategorií L2e, L5e, L6e a L7e, atd.

3) Přepínače:

Je-li předmětné vozidlo vybaveno jakýmkoliv přepínačem režimu jízdy, nezáleží na tom, zda manuálním nebo elektronickým, a jakýkoliv z jízdních režimů nesplňuje požadavky pro vozidla uvedené v bodu 2) písm. a) nebo b), pak se jedná buď o motocykl, nebo o vozidlo kategorie Z. Upozorňujeme, že není podstatné jaký režim v daném okamžiku je spuštěn.

4) Rychlost:

Pokud je vozidlo konstruováno na maximální konstrukční rychlost vyšší než 25 km(hod. v jakémkoliv režimu nebo motor není vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jeho výkon není postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/hod., pak se opět jedná buď o motocykl, nebo o vozidlo kategorie Z.

5) Výkon:

Pokud je v jakémkoliv jízdním režimu výkon motoru vyšší než 1 kW nebo objem válce či válců motoru větší než 50 cm3 nebo výkon motoru přesáhne 250 W a není vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jeho výkon není postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h-1, pak se opět jedná o motocykl, nebo o vozidlo kategorie Z.

6) Charakter jízdního kola nebo koloběžky:

Vždy musí být zachován charakter jízdního kola nebo koloběžky – tedy v případě jízdního kola musí být možné se běžně pohybovat pomocí šlapání do pedálů a v případě koloběžky se pohybovat pomocí odrážení. Pokud toto není zachováno, jedná se o motocykl nebo o vozidlo kategorie Z.

7) Dodatečné vybavení pomocným motorkem:

U těchto vozidel je nutné, aby pomocný motorek byl na vozidlo dodatečně namontován, tedy, aby bylo možné vozidlo provozovat i bez tohoto dodatečně namontovaného pomocného motorku. Montáž pohonného systému na vozidlo si nevyžádá zásah do jeho nosných částí.

8) Požadavky na jednotlivé druhy vozidel z pohledu schválení a registrace:

a) Jízdní kolo vybavené přídavným elektrickým motorem dle nařízení EU 168/2013: vozidlo nepodléhá schválení technické způsobilosti a nepodléhá registraci.

b) Jízdní kolo dodatečně vybavené pomocným motorkem: vozidlo nepodléhá schválení technické způsobilosti a nepodléhá registraci.

c) Motocykl: vozidlo podléhá schválení technické způsobilosti a registraci v registru silničních vozidel,

d) Vozidlo kategorie Z: vozidlo podléhá schválení technické způsobilosti, ale nepodléhá registraci.

V případech, kdy se bude jednat o motocykl nebo o vozidlo kategorie Z, tak se již nejedná o jízdní kolo a jeho řidič je povinen provozovat ho jako motorové vozidlo v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění, což znamená, např. být držitelem příslušného řidičského oprávnění.

Ministerstvo dopravy ČR/Ivan Novák, ředitel Odbor provozu silničních vozidel

převzato z www.liberec.cz