Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Hejtman Půta: Za zachování speciálního týmu letecké záchranné služby budeme bojovat

22. 10. 2019 | 15:01

AKTUALIZOVÁNO: Ministerstvo zdravotnictví na začátku října vypsalo výběrové řízení na provozování letecké záchranné služby po roce 2021. Pro její činnost však stanovilo Libereckému kraji nepřijatelné podmínky. Dle zadání by případný nový provozovatel nemusel zajišťovat vybavení vrtulníku pro speciální záchranné akce, a to například metodou slaňování.

vrtulníkZZSTOP
archivní foto

Hejtman Martin Půta proto odeslal v pondělí 21. října po mimořádné schůzi krajské rady dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi se zásadními připomínkami a nesouhlasným stanoviskem.:

Ministerstvo zdravotnictví na začátku října vypsalo výběrové řízení na provozování letecké záchranné služby po roce 2021. Pro její činnost však stanovilo Libereckému kraji nepřijatelné podmínky. Dle zadání by případný nový provozovatel nemusel zajišťovat vybavení vrtulníku pro speciální záchranné akce, a to například metodou slaňování. Hejtman Martin Půta proto odeslal v pondělí 21. října po mimořádné schůzi krajské rady dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi se zásadními připomínkami a nesouhlasným stanoviskem.

„Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje a Horská služba České republiky má v současné době speciálně vycvičené týmy, které s vrtulníkem létají, slaňují a zachraňují v náročném terénu lidské životy. Tím plní veškeré činnosti dle metodického pokynu ministerstva ke speciálním záchranným pracím včetně lanových technik. Nesouhlasím s omezením, či dokonce vyloučením této činnosti, protože by došlo k zásadnímu snížení dostupnosti a kvality neodkladné péče všem, kteří ji na území Libereckého kraje potřebují. Za hlavní selhání považuji to, že s námi, jakožto se zřizovatelem zdravotnické záchranné služby, podmínky tendru předem nikdo nekonzultoval. Náš názor by tak odpovědní úředníci znali ještě před vyhlášením výběrového řízení,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Letecká záchranná služba v Liberci létá se speciálními záchrannými týmy do nepřístupného terénu již od roku 1997 a poskytuje standardní, ale i speciální přednemocniční neodkladnou péči. Díky tomu rychle a kvalitně zasahuje i ve vzdálených nebo nepřístupných místech. Zároveň bez nutnosti zvláštních investic disponuje materiálem pro speciální činnosti a kompletním vycvičeným týmem – lékař, zdravotnický záchranář, člen horské služby.

„Liberecká letecká záchranná služba je plně schopná zajistit dopravu lékaře s vybavením na místo zásahu ve velmi krátkém čase. Nový tendr ministerstva zdravotnictví ji, bohužel, vrací o 20 let zpět. Liberecký kraj kvůli svým geografickým podmínkám letecké specialisty potřebuje. Řada míst je zde špatně dostupná pozemní cestou. Naši obyvatelé by podle podmínek tendru byli nuceni na lékařskou pomoc čekat o desítky minut déle. S těmito negativními dopady zásadně nesouhlasíme a je to pro nás naprosto nepřijatelné,“ uzavřel MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví.

LK/Filip Trdla       

archivní foto

Stanovisko hejtmana LK

Liberecký kraj je zásadně proti omezení či dokonce zrušení speciálních záchranných prací při Letecké záchranné službě (LZS) v Liberci, o jejichž konci po roce 2021 rozhodlo ministerstvo zdravotnictví.

S rozhodnutím zrušit činnost specializovaných týmů, které létají, slaňují a zachraňují v náročném terénu, nesouhlasíme a proti plánu ministerstva protestujeme. Jsem přesvědčen o tom, že pokud bychom neměli vlastní speciální týmy a létaly k nám na pomoc vrtulníky odjinud, docházelo by k hazardování se zdravím a možná i životy lidí. Ti by totiž na potřebnou pomoc čekali o desítky minut déle, než když máme své trénované a zkušené letecké záchranáře.

Na fungování a vylepšování Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK), včetně LZS, každý rok poskytneme stovky milionů korun. Například na provoz záchranky a investice jsme v roce 2018 vynaložili přes 220 milionů korun, mimo jiné za nákup nových sanit nebo defibrilátorů a vylepšení stanovišť záchranářů. Připravujeme také rozsáhlou modernizaci výjezdového stanoviště a zázemí Letecké záchranné služby na libereckém letišti. Nerozumím proto tomu, když speciální službu, která stojí 250.000 Kč, což je ve srovnání s krajskými náklady výrazně nižší částka, nechce ministerstvo hradit.

Jsem přesvědčen, že více než 61 tisíc výjezdů za pacienty za rok (2018), kdy v 555 případech vzlétl vrtulník, rozhodně není zanedbatelný počet. Navíc, když počet výjezdů rok od roku stoupá. To podle mého přesvědčení rozhodně není důvodem pro omezení speciální záchranné činnosti letecké služby, spíše naopak. Zvlášť v případech, kdy máme v Libereckém kraji hned několik turisticky hojně navštěvovaných lokalit, jako například skalní města, horolezecké ferraty apod., kam se za zraněnými pacienty dostanou výhradně specializované týmy s vrtulníkem. A pokud tam k člověku s vážným úrazem poletí záchranáři z Hradce Králové, Ústí nad Labem nebo Prahy, mohou minuty navíc, které vrtulník stráví na cestě, rozhodovat o dalším životě zraněného. Navíc liberecká LZS létá na pomoc zraněným do nepřístupných míst už od roku 1997 a jejich rychlost i poskytnutí speciální přednemocniční neodkladné péče je naprosto neoddiskutovatelná.

Ministerstvo se zrušit specializaci leteckých záchranářů v Libereckém kraji rozhodlo, aniž by se obtěžovalo nás, jako zřizovatele a provozovatele Zdravotnické záchranné služby LK, o svém záměru předem informovat nebo s námi svůj plán prodiskutovat. Postavilo nás před hotovou věc. Proti záměru jsme se ostře vyhradili a z rozhodnutí krajské rady jsem poslali dopis s nesouhlasem na ministerstvo.

Omezovat speciální záchranné práce plošně v rámci celé republiky je špatné a krátkozraké rozhodnutí. Ti, kteří takto rozhodli, by měli vyjet z Prahy do našeho kraje, aby zjistili, jak je členitý a jak často je kvůli jeho rozmanitosti třeba speciálních záchranných činností. Pokud by ministerstvo trvalo na svém, jsme připraveni za zachování speciálních záchranných prací při Letecké záchranné službě v Libereckém kraji bojovat.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje