Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký primátor se žádostí u policie neuspěl, dostat může jen obecné informace

29. 04. 2024 | 13:24

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) neuspěl se žádostí u policie a státního zastupitelství o získání konkrétního stanoviska ke korupční kauze spjaté s radnicí. Ve dvou, zřejmě nesouvisejících, větvích případu je obviněno osm lidí, z toho jeden je bývalý náměstek primátora a jeden je bývalý úředník. Primátor může dostat jen obecné informace. Vyplývá to z vyjádření náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové pro ČTK.

ZamečníkOficRetezKytky
Jaroslav Zámečník, primátor Liberce

"Státní zastupitelství jako orgán veřejné žaloby není podle zákona oprávněno poskytovat stanoviska či právní rady dalším subjektům, nadto v konkrétní věci," uvedla Doušová.

Primátor se na orgány činné v trestním řízení obrátil s tím, zda město může pokračovat v přípravě projektů a zakázek, včetně chystané komplexní rekonstrukce městského plaveckého bazénu za tři čtvrtě miliardy korun, které podle některých médií vyšetřuje policie. "V obecné rovině lze uvést, že dotazy tak, jak jsou koncipovány, by mohly směřovat například na osobu, která poskytuje právní služby (advokát), anebo na odborný právní aparát, kterým jistě Statutární město Liberec disponuje," uvedla Doušová.

Konkrétní stanovisko primátor nezískal ani v žádosti, aby ho policie zbavila mlčenlivosti a mohl tak konkrétněji informovat další radní a členy zastupitelstva. K povinnosti takzvané mlčenlivosti v souvislosti s úkony trestního řízení lze podle Doušové v obecné rovině odkázat na výjimky ze zákazu zveřejnění informací, které jsou uvedeny v trestním řádu. "Podle paragrafu 8d, odstavce 1, věty druhé trestního řádu lze osobní údaje, na které se zákaz vztahuje, zveřejnit i tehdy, když to odůvodňuje veřejný zájem, který převažuje nad zájmem na ochranu soukromí dotčené osoby," uvedla Doušová. Případné porušení tohoto zákazu by bylo možné postihnout jako přestupek podle zákona o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. "Posouzení, zda byla konkrétním jednáním naplněna skutková podstata takového přestupku, není v pravomoci státního zastupitelství, ale příslušného správního orgánu," dodala.

čtk