Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Slabina ještědského skiareálu letos odstraněna nebude, realizaci nové sjezdovky zabrzdily nedostatky v dokumentaci EIA 

20. 07. 2019 | 5:55

Je dobře, že liberecká radnice přestala cpát, obrazně řečeno, hodně objemnou krychli do velmi malé koule a upustila od zpoplatnění parkování na periferii krajského města. Jakékoliv opatření by stejně kladný výsledek nepřineslo, záporné body by ale byly stoprocentní.

jestedoslava5TOPvyhlídkadolů
archivní foto: Artur Irma

Je-li na sídlišti třikrát víc aut než bytů, nemůže existovat uspokojivé řešení. Doteď to nějak funguje, neznám případ, že by někdo jezdil kolem bloku celu noc a nic… Nějak to dopadne vždycky. Podstatné je, že se už nebudou prodávat desetitisícová vyhrazená místa, to bylo hodně přes čáru.

Vedení města se nyní snaží najít alespoň lehce uspokojivé dopravní řešení (jednosměrky, kolmé nebo příčné parkování atd.) v hodně neuspokojivém prostoru a chce k parkování vyčleňovat i další plochy. Samozřejmě za povyku radniční opozice, která pro parkování za uplynulé čtyři roky neudělala vůbec nic a teď brání každý volný metr silou své chřadnoucí propagandy.

Až skončí fáze úprav dopravního řešení a budou k dispozici další plochy, může se začít uvažovat o zpoplatnění, protože každé zlepšení má svoje náklady. Radnice by se ale měla angažovat především tam, kde má obecní byty, sídliště s byty družstevními nechť přenechá bytovým družstvům a společenstvím vlastníků a vychází jim jako majitel pozemků všemožně vstříc. Netřeba za ně z ohně tahat úplně všechny horké kaštany. Nechť si také ony "užijí popularity" pramenící z nepopulárních kroků.

Bez pózování lokálních politiků v plavkách a všelidových veselic je konečně v provozu Lesní koupaliště. Protože už vana neprotéká, podařilo se jej napustit. Voda má ale jen kolem 16 stupňů, což je pro tuto lokalitu příznačné, takže se tam mnoho otužilců nevyskytuje. Počasí totiž dostalo rozum a tropy pominuly. Troufám si doufat, že tímto konstatováním anabáze kolem Lesáku končí a nádrž v Lidových Sadech si už bude žít svým životem. Městské lesy, které jej mají ve správě, budou dbát o přiměřenou čistotu vody, sekat trávu, udržovat okolí… Tak, jak to činí jiní provozovatelé jiných libereckých koupališť. Stranou mediálního zájmu.

Liberec má městského architekta, resp. vedoucího kanceláře architekta města. Stal se jím poradce primátora pro architekturu a urbanismus, který už tuto roli neoficiálně zastával od nástupu současné vládnoucí koalice. Nyní jeho angažmá konečně dostalo oficiální rámec. Městský architekt má co řešit. Čtyři roky v rozvoji zabrzděné město má tolik restů, že bude potíž stanovit už jen to, odkud to klubko problémů začít rozmotávat.

Městský architekt bude v četných ohních – bude muset ustát ataky aktivistů, kteří si hrají na znalce rozvoje a urbanismu, aniž je k tomu cokoliv opravňuje, a bude se potýkat i s veřejným míněním, kde co člověk, to „architekt“. Také musí dbát na oprávněné zájmy investorů a majitelů pozemků, kteří už dávno mají zpracované studie, a tudíž i arzenál argumentů k tomu, aby následná realizace byla alespoň v zásadních obrysech podle jejich představ.

Nebude to jednoduchá pozice, protože se vlivy politické a ekonomické budou mísit s vlivy občanskými a mediálními. Je tudíž nejvyšší čas předložit alespoň koncepce na řešení vybydlených lokalit v centru města, které jsou jeho velkou ostudou. Bude to běh na dlouhou trať a odněkud se začít musí. Slov, článků a diskusí už bylo dost.

Nevymýšlet vymyšlené se rozhodl Liberecký kraj a nebude vytvářet vlastní nový odbavovací systém pro příměstskou autobusovou dopravu. Místo toho využije ten, který používá v dopravě Praha a Středočeský kraj. Pořizovací náklady jsou srovnatelné, spolupráce s pražským systémem ale nabízí větší možnosti rozvoje do budoucna. Nový systém například umožní nákup časového kuponu přes internet, což nyní nelze. Roční náklady na provoz nového systému kraj odhaduje na 15 milionů korun, jeho pilotní spuštění plánuje na léto příštího roku.

No tak sláva. Jsem toho názoru, že kraj bude mít v dohledné době dost velkou „honičku“ s tím, aby autobusovou dopravu jako celek vůbec zajistil. Kauz ve veřejné dopravě přibývá tempem příslovečných hub po dešti a je například otázkou, jak dlouho ještě největší dopravce v kraji – soukromý BusLine – bude schopen odolávat tlakům a potížím, do nichž se dostal převážně vlastní nenasytností. Přičemž je víc než jasné, že bez BL se dopravní obslužnost kraje i jeho největších měst zajistí těžko.

Od chřadnoucí veřejné dopravy na skok do krematoria: Je tomu přesně rok, co jej Liberec získal zpět do své správy. Tisková zpráva radnice vydaná po posledním jednání rady města mj. popisuje, cit.: že už byla opravena budova, do které dlouhodobě zatékalo. Po převzetí krematoria se urgentně opravila nefunkční chladící technologie. Liberec nechal opravit i malou obřadní síň do architektonické podoby jejího vzniku v polovině sedmdesátých let. Po roce intenzivních stavebních prací je tedy provoz krematoria jak po stavební, tak po technologické stránce opraven a zachráněn od možného dalšího zničení. V rámci budovy krematoria byly nově spuštěny virtuální prohlídky velké i malé obřadní síně. Už jsou také patrné výsadby a úpravy stávajících dřevin v urnovém háji, protože město přijalo k těmto pracím zahradnici.

A teď to podstatné z TZ MML: Do budoucna je plánována obnova komplexní péče o hrobová místa na základě dílčích objednávek od nájemců hrobových míst tak, aby nájemcům odpadla starost o pronajatá hrobová místa.

Což je bezpochyby zcela zapadnuvší zpráva týdne!

Kdo má s hřbitovem u krematoria co do činění, ví, jak to tam nyní vypadá. Hrobová místa si nájemci v rámci možností udržují, takže přibývá především umělých květin. Jejich okolí ale vypadá poněkud neuspořádaně. Musí se vrátit stav, kdy se správa hřbitova postará i o jednotlivá hrobová místa, bude na nich vysazovat sezónní trvalky a likvidovat plevel. Už proto, že za to v mnoha případech dostala od nájemců hrobových míst zaplaceno na příslušný počet let dopředu. Vím, o čem mluvím.

Ohlédnutí za končícím týdnem končím na Ještědu: Skiareál Ještěd musí do příštího roku odložit plán na vybudování nové páteřní sjezdovky Nová Skalka za 150 milionů korun. Původně ji chtěl mít hotovou do letošní zimy. Nestihne to. Přípravy zpozdilo, že původně vyhotovenou dokumentaci EIA dostal skiareál letos v květnu od krajského úřadu k dopracování. Skiareál připomínky vypořádá do srpna, čímž padá termín nezbytného mýcení, jež mělo začít rovněž v srpnu.

Nová sjezdovka má částečně odstranit slabinu areálu, což jsou úzké trati, jež už dávno nevyhovují současnému pojetí rekreačního sjezdového lyžování. Nová Skalka se měla rozšířením dočkat až padesátimetrové šířky a osvětlení. Lepších parametrů se měl dožít i legendární Slalomák, Liberecká a Beranova cesta od dolní stanice kabinové lanovky ke konečné tramvaje. Kvůli vybudování nové sjezdovky a rozšiřování současných má být ovšem vykáceno skoro sedm hektarů lesa, což je nemilosrdná daň za posun libereckého skiareálu ke standardu.

Všem normálním lidem hezký víkend.

Alena Roubalová

Načítám...
Napiš komentář