Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Spolupráci s Německem a Polskem koordinují Euroregion Nisa či seskupení NOVUM

13. 03. 2024 | 19:50

Přeshraniční spolupráce v severních Čechách mezi Českem, Polskem a Německem se uskutečňuje například skrze Euroregion NISA, Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM nebo přes pravidelné schůzky podnikatelů v třístranném formátu. V materiálu, který dnes při zasedání v Jablonci nad Nisou projednala vláda, to uvedlo ministerstvo zahraničí. Dokument má ČTK k dispozici.

zzslk-cviceni-jina-rec-spolecny-postup
Dlouhodobě se sdružení NOVUM snaží vyřešit přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Archivní ilustrační foto

Euroregion NISA působí v prostoru takzvaného Trojzemí od iniciační konference v německé Žitavě v květnu 1991. Jde o dobrovolné sdružení obcí, měst, okresů a dalších samosprávných subjektů a institucí. Sdružení zatím nemá vlastní právní zakotvení. Úřadu předpokládá, že se bude zabývat přípravou a zaváděním strategie spravedlivé transformace či správou fondů malých projektů včetně toho, který vznikl na základě mezivládní dohody mezi Polskem a Českem ohledně těžby v hnědouhelném dole Turów.

Připravuje se též dohoda o záměru přeshraniční spolupráce Dolnoslezského vojvodství, Saska a Libereckého kraje. Cílem má být koordinace strategického a územního plánování a zavedení společné koncepce pro spravedlivou transformaci.

Mezi příklady úspěšných projektů sdružení Euroregion NISA ministerstvo řadí například jednotnou jízdenku platnou na celém území, propojení některých silnic, zřízení přeshraničních autobusových a vlakových linek, turistických tras a cyklotras. Dalšími jsou například zlepšování kvality vody v Lužické Nise, společné projekty na ochranu před povodněmi či spolupráce vysokých škol.

Euroregion NISA byl také iniciátorem založení Asociace euroregionů ČR. Vznikne národní kontaktní bod pro přeshraniční spolupráci, který bude provozovat asociace ve spolupráci s partnery z pohraničí. První dvě oblasti, jimž se má věnovat, jsou spolupráce složek integrovaného záchranného systému (IZS) a přeshraniční veřejná doprava. Aktéři mají identifikovat a odstraňovat limity spolupráce.

Do Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM spadá mimo jiné Liberecký kraj a Euroregion NISA. Dlouhodobě se sdružení snaží vyřešit přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (ZZS). Ostatní složky IZS mají podle úřadu uzavřené česko-polské mezivládní dohody a jejich spolupráce funguje.

Polsko se podle ministerstva při vyjednávání snažilo prosadit, aby rámcová smlouva obsahovala i konkrétní ustanovení ohledně financování a to, že by spolupráce byla bezplatná. "Česká strana reciprocitu nákladů podporuje, nemůže však akceptovat zanesení tohoto principu přímo do smlouvy. Fungování ZZS je hrazeno z rozpočtů krajů a ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) nemůže ve smlouvě k reciprocitě kraje zavázat. Dle názoru MZ ČR by financování mělo být kodifikováno v Ujednáních o spolupráci, která budou uzavírat kraje s vojvodstvími," uvedl resort. Česká strana má zájem pokročit v jednáních, vycházet chce z textu smlouvy již uzavřené s Německem.

Jako další příklad třístranné spolupráce ministerstvo zmínilo podnikatelské kooperační fórum, jehož 30. ročník byl loni v listopadu v Polsku v Karpaczi. Účastní se jej obchodní instituce typu regionálních hospodářských komor. Na fóru bylo podle ministerstva přihlášeno 45 českých subjektů, z toho zhruba 30 firem, které absolvovaly schůzky s polskými a německými partnery. Celkem se mezipodnikového jednání zúčastnilo 200 firem.

čtk