Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Vedení Liberce zveřejnilo, dva měsíce od prvního dne voleb, programové prohlášení pro nastávající čtyřletku

23. 11. 2022 | 11:00

AKTUALIZOVÁNO: Liberec dnes zveřejnil Programové prohlášení koaličního vedení krajského města na roky 2022 - 2026. Dokument níže zveřejňujeme v plném znění. Volby do zastupitelstev obcí se roku 2022 konaly v termínu 23. - 24. září, ustavující zasedání zastupitelstva, jež z nich vzešlo, se v Liberci uskutečnilo 18. října. Programové prohlášení vyšlo dnes a zítra je první řádné zastupitelstvo v novém složení.

LBC pros18 01panoramaMad
Panoramatické foto krajského města Mad

V Liberci koalici uzavřelo vítězné uskupení starostů, TOP 09 a KDU-ČSL s druhým ANO, k nimž se přidali ještě občanští demokraté a Piráti. Koalice má 29 z 39 křesel.

V programovém prohlášení koalice v Liberci pro příští čtyři roky je kromě jiného modernizace zchátralého plaveckého stadionu i obnova lanovky na Ještěd, která je už přes rok mimo provoz po tragické nehodě. Ročně by mělo jít z rozpočtu města na investice a další výdaje půl miliardy korun, v této částce nejsou započítané dotace. Novinářům to dnes řekl primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Náměstkyně primátora Šárka Prachařová (ANO) uvedla, že do programového prohlášení zahrnuli jen projekty, u kterých je reálné, že je budou moci realizovat. "Abychom tam neměli nějaké věci, na které nebudeme následně v rozpočtu mít," dodala.

Podle dalšího náměstka, Petra Židka (ODS) jsou v programovém prohlášení jen body, na nichž je shoda v celé koalici.

Náměstek Jan Hruška (Piráti) uvedl, že se programovému prohlášení věnovali velice detailně, aby odpovídal realitě městského rozpočtu. "Bavili jsme se i o nějakém propojení. Když vezmu například městské bydlení, tak tady bude potřeba spolupráce napříč odbory," dodal.

V Liberci dál vládne takřka identická koalice jako poslední čtyři roky. Ke starostům, ANO a ODS přibyli Piráti, kteří se do libereckého zastupitelstva dostali poprvé. Koalice má 29 z 39 mandátů. Podle jejího programového prohlášení by se dluh Liberce, který je nyní zhruba 1,5 miliardy, měl každoročně snížit o 100 milionů korun. Koalice také slibuje, že nezvýší daň z nemovitosti.

V plánech koalice je i zvýšení kapacity Domu seniorů Františkov, obnova Technikova pavilonu a budovy bývalé diskotéky Casino v areálu výstaviště nebo odstranění ostudných buněk u autobusového terminálu a přesunutí zázemí nádraží do budovy Uranu. Pokračovat chce koalice v modernizaci Divadla F. X. Šaldy i kina Varšava nebo v přípravě projektů proměny lokality takzvaného Papírového náměstí, revitalizaci deseti sídlišť i okolí přehrady Harcov a Veseckého rybníku. Koalice slibuje také opravu nejméně 50 ulic po celém městě, dokončení rekonstrukce Sokolské a Vítězné ulice, výstavbu Nové Pastýřské nebo přípravu projektů Nové Žitavské a první etapu nové obchvatové komunikace, mimoúrovňové křižovatky Oblouková.

Zároveň se bude koalice snažit naplnit parametry požadavků, aby se Liberec mohl zařadit po roce 2030 mezi klimaticky neutrální města Evropy. V plánech je také příprava výstavby první bioplynové stanice v Liberci, vznik městské agentury pro nájemní bydlení nebo rozvoj sportovního areálu ve Vesci, na Ještědu a Sport Parku. Koalice také slibuje, že zvýší částku určenou na financování sociálních služeb na území města ze současných sedmi milionů nejméně na12 milionů korun nebo že podpoří vybudování kapacit dětské paliativní péče ve městě.

Komunální volby v Liberci vyhráli starostové ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, získali 12 mandátů. Druhé ANO má 11 zastupitelů a třetí LOL šest. Po čtyřech zastupitelích mají ODS a SPD a dva Piráti.

čtk, lo

DOKUMENT: Programové prohlášení pro volební období 2022–2026

Liberec si zaslouží správu, která je rozumná, hospodárná a citlivá k aktuálním potřebám města i globálním výzvám moderní doby. Hledání řešení problémů by mělo probíhat s respektem k druhým a bez vzájemného nepřátelství. Každý jeden nápad musí být posuzován z hlediska svého přínosu, nikoliv stranických barev navrhovatele. Základem dobré správy města je vstřícnost a otevřenost k občanům, zaměstnavatelům a podnikatelskému i neziskovému sektoru. Hlavním úkolem politických představitelů by přitom měla být vědomá snaha zlepšovat kvalitu života Liberečanů. Na těchto principech vzniká programové prohlášení a se stejným vědomím bude přistupováno i k jeho plnění.

Programové prohlášení koalice vymezuje základní programový rámec pro činnost Rady statutárního města Liberec složené ze zástupců koaličních volebních stran Starostové pro Liberecký kraj společně s TOP 09 a KDU-ČSL, ANO 2011, ODS společně se Sportovci a Česká pirátská strana ve volebním období 2022–2026. Širším programovým rámcem pro činnost koalice jsou volební programy koaličních partnerů. Pravidelně přitom budeme plánovat a vyhodnocovat plnění jednotlivých bodů programového prohlášení. Zároveň jsme připraveni s ohledem na společenskou situaci upravovat svoji činnost takovým způsobem, aby reflektovala aktuální problémy občanů města.

Členové Zastupitelstva statutárního města Liberec za koaliční strany se tímto hlásí k programovému prohlášení koalice. Při prosazování programového prohlášení jsme připraveni spolupracovat se všemi zvolenými zastupiteli.

Ekonomika a správa města
⦁    Vytvoříme vstřícné prostředí pro návštěvníky magistrátu při čekání.
⦁    Každý rok splatíme dluh města minimálně ve výši 100 mil. Kč.
⦁    Participativní rozpočet budeme organizovat každoročně, postupně navýšíme finance vyčleněné na projekty až na 10 mil. Kč ročně a upravíme kategorie projektů.
⦁    Vyčleníme příspěvek pro osadní výbory na jejich fungování.
⦁    Pro posílení transparentnosti nabídneme osadním výborům účast v hodnotících komisích větších veřejných zakázek.
⦁    Daň z nemovitosti nebude obyvatelům Liberce navýšena.
⦁    Budeme usilovat o vznik centrálního skladu civilní ochrany obyvatelstva.
⦁    Navýšíme počet strážníků městské policie.

Strategický rozvoj a dotace
⦁    Budeme vyhledávat dotační finanční zdroje, připravovat projektové žádosti a pomáhat s realizací projektů ve všech oblastech rozvoje města.
⦁    Začneme připravovat rozšíření Domu seniorů Františkov pro navýšení lůžek libereckým občanům.
⦁    Budeme pracovat na projektu obnovy libereckého výstaviště, a to konkrétně rekonstrukci Technikova pavilonu a budovy bývalé diskotéky Casino.
⦁    Odstraníme buňky u autobusového terminálu a zázemí nádraží přesuneme do budovy Uranu.
⦁    Budeme hledat dotační zdroje na výstavbu kanalizací a realizovat je jako zásadní ekologická opatření.

Sociální záležitosti
⦁    Navýšíme financování sociálních služeb na území města ze současných 7 na nejméně 12 mil. Kč (včetně terénních služeb).
⦁    Posílíme kapacity tzv. odlehčovací služby pro pečující.
⦁    Podpoříme vybudování kapacit dětské paliativní péče ve městě.
⦁    Budeme pokračovat v úspěšném projektu asistentů prevence kriminality.
⦁    Budeme maximálně spolupracovat s Libereckým krajem na modernizaci krajské nemocnice a výstavbě Centra urgentní medicíny.
 

Školství, kultura a cestovní ruch
⦁    Ve školách budeme podporovat a financovat intenzivnější prevenci rizikových jevů, ale i vzdělávání dětí ve zdravotní výchově a praktickém nácviku první pomoci.
⦁    S Libereckým krajem budeme jednat o založení liberecké konzervatoře jako místa vzdělávání hudebních a dramatických talentů.
⦁    Budeme pokračovat v modernizaci Divadla F. X. Šaldy a udržíme jej jako třísouborové divadlo.
⦁    Přispějeme každému školákovi ze základní školy na vstupenku na alespoň jedno divadelní představení za rok.
⦁    Zajistíme další financování na opravu kina Varšava jako kulturní památky.
⦁    Postupně navýšíme finanční objem dotací na podporu nezávislé kultury na nejméně 4 mil. Kč.
⦁    Veškeré finance vybrané z turistických poplatků za ubytování věnujeme na rozvoj cestovního ruchu ve městě.

Architektura, veřejný prostor a dopravní stavby
⦁    Budeme i nadále usilovat o výstavbu rychlého vlakového spojení do Prahy včetně realizace krajského přestupního terminálu veřejné dopravy, tzv. Central station.
⦁    Budeme pokračovat v projektu Papírové náměstí 2030.
⦁    Finančně podpoříme obnovu architektonicky cenných objektů ve městě a budov v městské památkové zóně.
⦁    V Londýnské ulici vybudujeme sběrný dvůr a ReUse centrum pro opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí.
⦁    Postupně dobudujeme chybějící přístřešky a nástupiště na zastávkách MHD a vylepšíme zastávky pro meziměstské autobusy na terminálu Fügnerova.
⦁    Připravíme a zahájíme revitalizace 10 libereckých sídlišť včetně řešení parkování a dětských hřišť – například ve Vesci, Ruprechticích, na Gagarinově a dalších.
⦁    Zrevitalizujeme okolí přehrady Harcov a Veseckého rybníku, stejně tak budeme podporovat další rozvoj Lesního koupaliště.
⦁    Napříč městem budeme vysazovat stromy a umisťovat veřejné objekty zpříjemňující život občanů, jako jsou například pítka, lavičky, koše a grilovací místa.
⦁    Budeme pokračovat v budování chybějících úseků vnitřního městského okruhu i dalších potřebných komunikací, a sice v ulicích Sokolská, Nová Pastýřská a Vítězná.
⦁    Provedeme opravy nejméně 50 ulic po celém městě.
⦁    Projekčně dokončíme a budeme realizovat investiční projekty, zejména Strakonická a Nová Baltská.
⦁    Projekčně připravíme projekty Nová Žitavská a první etapu nové obchvatové komunikace mimoúrovňové křižovatky Oblouková.
⦁    Zrealizujeme připravené a s osadními výbory projednané projekty jako např. chodník v Křižanské ulici nebo točku MHD Plátenická.
⦁    Postavíme nové chodníky v ulicích Ostašovská, Londýnská i na dalších místech.
⦁    S pomocí dotací zrevitalizujeme okolí parku na Rybníčku včetně přilehlé cyklostezky Odra-Nisa.
⦁    Budeme prověřovat napojení sídliště Rochlice ekologickou veřejnou dopravou.
⦁    Při výstavbě bytů a domů ve městě budeme dodržovat Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury.
⦁    S pomocí dotace a vícezdrojového financování zrealizujeme projekty kanalizací Ještědská a Kadlická, Lukášovská jako přínos k čistotě vod na území města.
⦁    Připravíme projektovou dokumentaci na odkanalizování Karlinek a části Ostašova.
 

Územní plánování, energetika a majetkoprávní záležitosti
⦁    Městské objekty v maximální možné a efektivní míře využijeme k instalaci solárních panelů.
⦁    Vykoupíme pozemky pod lanovou dráhou na Ještěd a najdeme partnera, který ji na své náklady vybuduje a bude provozovat.
⦁    Nabídneme občanům města nové plochy pro zahradničení a komunitní zahrady.
⦁    Budeme se snažit naplnit parametry požadavků, aby se Liberec mohl zařadit po roce 2030 mezi klimaticky neutrální města Evropy.
⦁    Zaměříme se na městskou komunitní energetiku a připravíme plán na její realizaci.
 

Technická správa a informační technologie
⦁    Prověříme organizaci linek MHD.
⦁    Předplacené kupóny pro MHD bude možné pořídit online a prostřednictvím aplikace.
⦁    Zavedeme úseková měření rychlosti ve městě s cílem zvýšení bezpečnosti.
⦁    Budeme pokračovat v nefinanční podpoře provozu sdílených kol a koloběžek ve městě.
⦁    V Technických službách města Liberec změníme systém správců komunikací a zavedeme grafický systém kontroly prací ve vrstvě GIS přístupný vedení města a veřejnosti.
⦁    Zveřejníme mapu města, která bude obsahovat například přehled aktuálních i budoucích uzavírek a rekonstrukcí, aby občané znali termín oprav předem.
⦁    Rozšíříme počet životních situací, které budou moci občané vyřídit pomocí Portálu občana – nově bude možné třeba vzdáleně získat kartu pro parkování v rezidenční zóně.
⦁    Připravíme výstavbu první bioplynové stanice v Liberci, abychom energeticky využili bioodpad z území města.
⦁    V rozpočtu města budou vyčleněny prostředky na celoplošné opravy chodníků a zároveň navýšíme prostředky směřující do údržby komunikací.
⦁    Budeme efektivně nahrazovat veřejné osvětlení tak, abychom snížili spotřebu a emise CO2.
 

Majetková správa, sport a sportovní infrastruktura
⦁    Při stavbě nových a rekonstrukcích stávajících veřejných staveb budeme usilovat o maximální energetickou soběstačnost budov, a to při dodržení ekonomické efektivity.
⦁    Zrekonstruujeme městský plavecký bazén při hledání cest vícezdrojového financování, aby zůstal centrem sportu i odpočinku pro občany města a zachoval si i celorepublikový význam.
⦁    V centru postavíme moderní a bezpečný skatepark v celobetonové a bezúdržbové podobě.
⦁    Vytipujeme vhodná místa pro vybudování workoutových hřišť a zajistíme jejich výstavbu.
⦁    Spolu s řediteli základních škol najdeme cestu k otevření školních hřišť veřejnosti.
⦁    Zdvojnásobíme příspěvek na pravidelnou sportovní činnost mládeže, navýšíme podporu sportování a dalších zájmových aktivit mládeže ve městě na 34 mil. Kč ročně s bonifikací pro kluby s vyšší energetickou náročností.
⦁    Zaměříme se na rozvoj sportovního areálu Vesec (např. o moderní autokemp, lanové centrum, pumptrack, trial park a podobné sportovně rekreační aktivity), sportovního areálu Ještěd a Sport Parku jako míst volnočasových aktivit.
⦁    Budeme se věnovat rekonstrukci a rozvoji sportovišť a sportovní infrastruktury.
⦁    Budeme rekonstruovat školní budovy v majetku města – například půjde o základní školy U Soudu, Barvířská, Orlí či Ještědská nebo mateřskou školu Stromovka.
 

Městské bydlení a místní Agenda 21
⦁    Dokončíme 1. etapu sociálního bydlení v ulici Na Žižkově a budeme pokračovat v přípravě dalších projektů a rekonstrukcích městských bytů.
⦁    Připravíme vznik městské agentury pro nájemní bydlení.
⦁    Zajistíme pokračování úspěšného Centra bydlení Liberec na podporu zabydlování občanů města, ale i pro řešení přechodného bydlení ve složitých situacích.
⦁    Zapojíme veřejnost do přípravy projektů důležitých staveb.
⦁    Zapojíme veřejnost do přípravy digitálních projektů (např. online lítačka, Portál občana apod.) ve formě uživatelských testování.
⦁    V pravidelné dvouleté frekvenci budeme pořádat veřejná fóra s občany.
 

dokument byl podepsán odpovědnými zástupci všech zúčastněných stran