Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Česká Lípa dělá další preventivní opatření v péči o zeleň ve městě

27. 07. 2019 | 8:24

Dlouhotrvající sucho je problém, který již od loňského roku intenzivně řeší celá republika. Jednotlivá města a obce vymýšlejí nejrůznější způsoby, jak to málo vody, které naprší, v zemi co nejdéle udržet a ochránit tak trávu, květiny a stromy před spalujícím suchem. K preventivním opatřením v rámci péče o městskou zeleň přistoupila na začátku roku i Česká Lípa. Nyní škálu preventivních opatření rozšiřuje.

záhon květiny planting-2921805 1280
Ilustrační foto
„Nově jsme přestali obsekávat stromy ve městě. Vyšší tráva, která zůstane u kmenů, pomůže zadržet vlhkost a zabrání vysušování půdy pod stromy. Navíc se nám podaří ochránit kmeny stromů před mechanickým poškozením, ke kterým by mohlo dojít při neopatrné manipulaci se sekačkou. Pokud tedy občané uvidí okolo stromů vysokou trávu, je to záměr, neznamená to, že pracovníci odborné firmy nedokončili svoji práci,“ uvedl místostarosta Martin Brož, který má údržbu zeleně v České Lípě na starosti. A zároveň doplnil, že nyní probíhá označování suchých stromů, které budou v zimním období pokáceny. 
 
V létě navíc probíhá pravidelný řez keřů na veřejných prostranstvích ve městě. V letošním roce nechá město ořezat jen ty keře, u kterých je to nutné z důvodu bezpečnosti provozu. Ostatní keře se ořezávat nebudou. „Ačkoli máme seznam keřů, u kterých bude probíhat ořez, mohou nám občané i tak hlásit další keře, u kterých je dle jejich názoru z důvodu bezpečnosti nutné provézt ořez. Tyto keře ideálně i s adresou a fotkou mohou nahlásit paní Ivaně Kulasové na e-mail kulasova@mucl.cz,“ podotkl Martin Brož.
 
V současnosti ve městě probíhá již 3. vlna seče. To, jak často město seká, závisí především na počasí a rychlosti, s jakou tráva roste. Oproti předchozím letům však město neseká trávu na obvyklé 3-4 cm, ale nechává ji vyšší, seká se na zhruba 10 cm. Vyšší tráva pomáhá v zemi udržet vlhkost, zároveň se však při této výšce daří posekat i všechny kvetoucí trávy a plevele, které dělají potíže alergikům. 
 
„Téma nutnosti zlepšení zadržování vody v krajině je pro vedení města velmi důležité. Intenzivně se tedy zabýváme i myšlenkou zřízení květnatých luk, toto opatření však vyžaduje pečlivou přípravu. Pokud by tedy k nějakým opatřením došlo, počítáme s nimi až na další sezonu. Již v letošním roce jsme však učinili pokus a zřídili jsme tři tzv. květinové záhony z přímého výsevu, jejichž součástí je i luční kvítí, a uvažujeme o vysazení dalších,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Městský úřad Česká Lípa navíc od 24. července vydal zákaz odběru povrchových vod na celých povodích celkem 25 vodních toků na Českolipsku. Zákaz bude platit až do 30. září letošního roku.

www.mucl.cz