Česká Lípa má zajištěnou údržbu komunikací a zeleně na další dva roky, pokračují dosavadní firmy

02. 10. 2022 | 16:37

Důležité služby, jako je čistění a zimní údržba komunikací a autobusových zastávek, a údržba zeleně, má město Česká Lípa zajištěné na další dva roky. Městu se podařilo ve výběrových řízeních vybrat dodavatele, u obou zakázek zvítězily ve výběrovém řízení stávající firmy. S oběma firmami jsou uzavřeny rámcové smlouvy na následující dva roky.

CLnewC
Foto: www.mucl.cz

Čištění a zimní údržbu komunikací a autobusových zastávek ve městě tak bude mít nadále na starosti firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 54,9 mil. Kč vč. DPH. O údržbu zeleně se bude i v následujících dvou letech v České Lípě starat firma TV Facility Group a.s., a to za nabídkovou cenu 74,3 mil. Kč vč. DPH. Služby budou firmy poskytovat na základě rámcových smluv, uhrazené částky za služby se budou řídit skutečně odvedenými pracemi, nesmí ale přesáhnout vysoutěženou cenu. 

„Obě zakázky muselo město soutěžit opakovaně, soutěžili jsme je totiž poprvé v době vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, kdy šly ceny benzinu a dalších komodit strmě nahoru. Oproti zvyklostem jsme rámcové smlouvy neuzavřeli na čtyři roky, ale jen na dva. Věříme, že za dva roky již bude situace stabilizovaná a městu se podaří vysoutěžit služby za výrazně příznivější ceny. Nyní jsou služby za vyšší ceny, než jsme byli v minulosti zvyklí, je to ale dáno dobou, ve které jsme. Město navíc nemůžeme delší dobu nechat zcela bez jakékoli údržby,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová. 

Dřívější smlouva na údržbu komunikací skončila k 30.6.2022, smlouva na údržbu zeleně pak skončila o měsíc později, 31.7.2022. Údržba města v období do podpisu smluv nových byla zajištěna překlenovacími smlouvami, kdy se prováděly jen ty nejnutnější služby. Nyní už údržba probíhá za nových podmínek. 

www.mucl.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace