Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Česká Lípa se stane členem Destinačního managementu Lužické a Žitavské hory, chce tak podpořit turistiku

24. 09. 2019 | 13:35

Vyšší počet turistů v České Lípě, zapojení do zajímavých projektů s možností čerpání dotačních prostředků, navázání spolupráce s podnikateli, prohloubení vztahů s partnery v blízkém německém pohraničí. To a mnoho dalšího získá město Česká Lípa vstupem do destinačního managementu Lužické a Žitavské hory, který českolipští zastupitelé schválili na svém zářijovém zasedání. Roční členský příspěvek města je 100 tisíc korun.

CL DamZvrchu2 menší
Foto: Mad

„V České Lípě máme skvěle fungující Regionální turistické informační centrum. Aby toto centrum mohlo svoje aktivity dále rozvíjet a navazovat spolupráci s dalšími partnery, je vhodné, aby město bylo členem některého z existujících destinačních managementů. Spojení s Lužickými a Žitavskými horami se mi zdá jako ideální, už jen díky již existující dobré spolupráci s příspěvkovou organizací Lipý, naším infocentrem, Libereckým krajem a saskými partnery. Žitava se navíc v letošním roce stala spolupracujícím městem České Lípy, vstup do destinačního managementu na tyto snahy jen logicky navazuje,“ uvedl českolipský radní pro kulturu a cestovní ruch Michal Prokop. 

Cílem destinačního managementu Lužické a Žitavské hory je především obnova zaniklé značky tohoto regionu, představení atraktivity regionu a unikátních míst, kterou zde mohou turisté navštívit. Rozjeté jsou již nyní konkrétní projekty, jako je Lužická pivní stezka, zapojení se do projektu propagace Křišťálového údolí nebo spolupráce s Filmovou kanceláří Liberec.

Česká Lípa byla do současnosti pouze členem Svazku měst a obcí Novoborsko, kam každoročně přispívala částkou 200 tisíc Kč. Tento členský příspěvek od nového roku město rozdělí. Novoborsku bude přispívat částkou 100 tisíc Kč, Lužickým a Žitavským horám poté částkou stejnou. Výdaje města na členství v podobných spolcích se tak nenavýší. 

„Na Českolipsku funguje ještě jeden destinační management, a to Máchův kraj. Vzhledem k tomu, že i k němu má Česká Lípa blízko, chceme spolupracovat i s tímto spolkem. Bohužel nemůžeme být jako město členem dvou destinačních managementů, a proto uzavřeme s Máchovým krajem memorandum o partnerství. Pro Českou Lípu to znamená, že nebudeme platit žádný pravidelný členský příspěvek, ale budeme se moci zapojit do projektů, které nás budou zajímat. A finanční prostředky pak vynaložíme pouze na spoluúčast v konkrétním projektu,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.

www.mucl.cz