Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

I za jeden vynesený odpadkový koš do městské popelnice hrozí podnikatelům pokuta až 300 tisíc

09. 07. 2019 | 5:47

Město Nový Bor připomíná prostřednictvím informačních letáků a samolepek na městských kontejnerech podnikatelům a drobným živnostníkům jejich povinnosti spojené s tříděním a nakládáním s odpady. I za jeden vynesený odpadkový koš do městské popelnice nebo kontejneru hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Obecní nádoby na odpad slouží pouze obyvatelům, nikoliv podnikajícím subjektům.

ODPADKY
ilustrační foto

Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. určuje, že každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu. Ten smí odevzdávat jen osobám oprávněným k nakládání s nimi a kdykoliv při kontrole oprávněnými orgány musí prokázat, jakým způsobem se svými odpady naložil. Tato povinnost se týká i drobných živnostníků, jako jsou kadeřnice nebo účetní.

„V případě, že tak ještě někteří podnikatelé neučinili, je třeba, aby kontaktovali svozovou firmu a uzavřeli s ní smlouvu nejen na směsný komunální odpad, ale i na tříděný odpad. Ta zajistí přistavení odpovídajících kontejnerů, popřípadě pytlů. Do nich podnikatelé vytřídí z odpadu nebezpečné a využitelné složky (papír, sklo, plasty, apod.) a zbytek zařadí mezi směsný odpad. Svozová firma se pak postará o další naložení s vytříděným a směsným odpadem,“ upřesnila Zdeňka Schreibová, vedoucí technického oddělení, zeleně a komunálního odpadu na novoborském městském úřadě.

Pokud podnikatel pravidla pro nakládání s odpady nedodržuje, vystavuje se riziku pokuty. Od obce může podle zákona dostat pokutu až 300 tisíc korun. Pokud si na něj posvítí inspekce životního prostředí, hrozí mu až desetimilionová sankce.

Základní povinnosti při nakládání s odpady shrnuje Příručka pro živnostníky, kterou vytvořila Česká asociace odpadového hospodářství.

NB/Radmila Pokorná