Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Město Nový Bor se ohradilo proti neoprávněnému navyšování výroby plastů v Arnultovicích

06. 05. 2019 | 9:46

Město Nový Bor podalo stížnost na Ministerstvo životního prostředí ČR, Krajský úřad Libereckého kraje, Českou inspekci životního prostředí Liberec a Krajskou hygienickou stanici, pobočka Česká Lípa proti opakovanému porušování územního plánu (dále jen ÚP) několikanásobným navyšováním výroby ve společnosti SAND Profile, s.r.o., která podniká v městské části Arnultovice. Výtky směřuje na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ LK). Ten minulý rok povolil firmě v rozporu s ÚP města Nový Bor navýšení výroby tepelného zpracování syntetických polymerů (plasty, pryž) na 450 tun/rok až 950 tun/rok.

„Nyní jsem zcela náhodně obdržel informaci, že je před dokončením EIA k dalšímu navýšení zpracovávaných surovin až na 2700 tun/rok, a to v lokalitě, kde náš územní plán neumožňuje průmyslovou výrobu. Proti takovému porušování zákona se budeme bránit všemi dostupnými prostředky, a to včetně případného soudního sporu“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák a upozornil, že už při současném neoprávněném objemu výroby uniká do ovzduší silně zapáchající látka. Vinou toho došlo k výrazně negativnímu narušení pohody bydlení, proti čemuž se obyvatelé brání stížnostmi na novoborské radnici a u České inspekce životního prostředí Liberec (dále jen ČIŽP).  

Společnost SAND Profile, s.r.o. získala v roce 2005 stavební povolení na výrobní halu, v níž měla probíhat výroba ztužujících prvků pro autosedačky se vstupním materiálem umělohmotný granulát PVC o objemu 80 tun/rok. V té době byla stavba umístěna podle platného ÚP ve funkční ploše „plochy smíšených aktivit“ s hlavním využitím drobná výroba promíšená s bydlením.

„V polovině června 2016 nabyl účinnosti nový územní plán města, který změnil funkční využití některých ploch včetně plochy, v níž probíhá výroba zmíněné společnosti. V dané ploše je jasně uvedeno, že zde lze umisťovat pouze  malovýrobu, přidruženou výrobu, řemeslnou výrobu, nikoliv průmyslovou výrobou,“ zdůraznil Jaromír Dvořák.

Navzdory tomu společnost SAND Profile, s.r.o. instalovala novou linku na extruzi pryže a KÚ LK jí povolil 23. 4. 2018 navýšení objemu výroby na 450 tun/rok až 950 tun/rok. „KÚ LK si ani nevyžádal stanovisko našeho úřadu územního plánování, rozhodl o nás bez nás,“ řekl Jaromír Dvořák s tím, že povolení bylo vydané bez jakéhokoli omezení – stanovení limitů. „Příslušný zákon o ochraně ovzduší totiž pro tuto technologii nestanovuje limity,“ doplnil Jaromír Dvořák. KÚ LK může však limity pro danou výrobu stanovit sám.

O stanovisko k podmínkám využívání území na pozemcích firmy SAND Profile, s.r.o. za účelem dalšího rozšíření výroby si ale zažádala českolipská společnost Envikon s.r.o. Té novoborský úřad územního plánování 23. 4. 2018 jasně sdělil, že v dané lokalitě se v r. 2016 změnil územní plán a nelze zde provozovat průmyslovou výrobu.

„Mohu jen považovat za zajímavé, že povolení Krajského úřadu LK bylo vydané ve stejný den jako naše stanovisko, které navýšení dané výroby neumožňuje,“ řekl Jaromír Dvořák.  

Následně ministerstvo životního prostředí zahájilo 18. 6. 2018 zjišťovací řízení k EIA na záměr rozšíření výroby plastových a pryžových výrobků ve společnosti SAND Profile. To bylo na žádost firmy na začátku srpna ukončené. Jak vyplývá ze zveřejněné žádosti na portálu CENIA, firma chtěla navýšit výrobu z 950 tun/rok na 2700 tun/rok. „Odrazový objem přitom povolil v rozporu s naším územním plánem jen o pouhé dva měsíce dříve Krajský úřad Libereckého kraje. Zajímavé rovněž je, že zpracovatelem EIA byla společnost Envikon, která prokazatelně disponovala informací o platném využití plochy a věděla, že zde není možná průmyslová výroba,“ doplnil Jaromír Dvořák.

Po řadě stížností obyvatel na silný zápach, který provází výrobu v SAND Profile, s.r.o., provedla ČIŽP několik kontrol a plánuje další na měření pachových látek v ovzduší v nejbližších týdnech. Následovat by měla v září 2019 instalace dospalovací jednotky. Na základě měření by měl KÚ LK stanovit specifické emisní limity pro další výrobu.  

„I když kvitujeme kroky ze strany ČIŽP, nemůžeme je akceptovat a tím legalizovat neoprávněnou průmyslovou výrobu. Proto s ohledem na dokončování nové EIA opětovně upozorňujeme, že jak současně povolený objem výroby 950 tun/rok, tak i záměr firmy na navýšení na 2 700 tun/rok, je zcela v rozporu s platným územním plánem a trváme na tom, aby výroba byla uvedena na úroveň původně povolené kapacity,“ zdůraznil Jaromír Dvořák.

TZ Nový Bor

Načítám...
Napiš komentář