Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Na pediatrii českolipské nemocnice před odběrem krve pomůže projekční hledač žil

17. 01. 2024 | 8:33

Na dětském oddělení v českolipské nemocnici je prioritou minimalizovat bolestivý zážitek při odběru krve. Při tom na oddělení pediatrie pomáhá nový přístroj, tím je projekční hledač žil. Je to zařízení pro přesné a bezpečné posouzení stavu žil, což vede k optimálnímu "napíchnutí" malých pacientů.

hledačžil
Hledač žil. Foto: NsP CL

Princip hledače žil je založen na vyšší absorpci IR záření hemoglobinu oproti okolním tkáním.

Hledač žil. Foto: NsP CLInfračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Název značí „pod červenou“ (z latiny infra = „pod“).

Díky tomu lze detekovat až o 80% více neviditelných žil vč. jejich hloubky, které jsou následně v reálném čase promítány přímo na kůži pacienta.

Při odběru je možné zvolit hned několik typů zobrazení a jasu promítání, individuálně podle potřeby personálu nebo aktuálních světelných podmínek v ambulanci. Jeho použití dle studií snižuje míru neúspěšnosti vpichu a zároveň urychluje celkový čas odběru. Projekční hledač žil je uložen na mobilním rameni, tím personál při odběru nijak neomezuje a může se tak plně věnovat nejmenším pacientům. 

"Přístroj se nám osvědčil a je využíván častěji, než se původně předpokládalo, další využití by mohl najít v naší odběrové místnosti. V zahraničí je používání obdobných přístrojů častější a jsme velmi rádi, že díky modernímu přístupu personálu nemocnice ho můžeme využívat i na českolipské pediatrii," říká Vladimíra Pindrochová z oddělení zdravotechniky českolipské nemocnice.

TZ NsP CL