Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Nové vyhlášky o místním poplatku z pobytu a o poplatku ze psů z peněženek Českolipanů více  nevytáhnou

02. 12. 2019 | 10:01

Počínaje prvním lednem roku 2020 začnou v České Lípě platit dvě nové vyhlášky, které českolipští zastupitelé schválili na svém listopadovém zasedání. Staré vyhlášky o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt (č. 8/2010) a o místním poplatku z ubytovací kapacity (č.9/2010) nahradí nová vyhláška o místním poplatku z pobytu. Změny pak zastupitelé odsouhlasili i ve vyhlášce o místním poplatku ze psů.

česká lípa DamPanorama1menší
Foto: Mad
„Občané se nemusejí bát, protože poplatky, které z veřejných vyhlášek vyplývají, se zvyšovat nebudou, zůstanou stejné jako jsou nyní. V listopadu však ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o místních poplatcích, na kterou jsme museli reagovat novými vyhláškami. Do nových vyhlášek jsme tedy zapracovali změny, které nám ukládá zákon. Nicméně do vyhlášky o místním poplatku ze psů jsme přidali také několik změn, které vycházejí z dosavadních zkušeností s vybíráním poplatků v České Lípě,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 
 
Novinkou u místního poplatku z pobytu je, že tento poplatek budou platit i ti lidé, kteří se neubytují v hotelu, ale třeba v bytě soukromé osoby (využijí například oblíbené služby Airbnb). Poplatek od ubytovaných vybere a odvede městu ten, kdo pobyt poskytne. Zákon stanovuje maximální sazbu tohoto poplatku na 21 Kč/osoba/den, kdy ubytovaný platí za každý započatý den pobytu v maximální délce 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů v daném městě. V České Lípě bude tento poplatek stanoven na 19 Kč, což je součet sazeb poplatků placených v současné době (15 Kč za lázeňský a rekreační pobyt a 4 Kč ubytovací kapacitu). Na místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místním poplatku za ubytovací kapacitu město ročně vybere cca 200 tis. Kč. 
 
Zákon zároveň stanovuje okruh osob, které jsou od nově ustanoveného poplatku za pobyt osvobozeny. Patří k nim například osoby mladší 18 let, vojáci nebo osoby vykonávající sezónní práci. 
 
Nový zákon přinesl změny i do agendy správy místního poplatku ze psů. Stanovuje, že poplatníkem je každý majitel psa s trvalým pobytem v obci, ale také například cizinci s ohlášeným místem pobytu. Zákon zároveň osvobozuje od placení poplatku zdravotně hendikepované osoby a také všechny útulky pro zvířata. Také říká, že na sníženou sazbu poplatku mají nárok všichni občané od 65. roku věku bez ohledu na to, zda pobírají důchod. 
 
Kromě těchto změn jsou však v nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů ještě další novinky. „Nejvýraznější změnou je, že zavádíme povinnost platit tento poplatek pro všechny majitele psů, kteří mají ohlášen trvalý pobyt na radnici. Sazba poplatku pro ně bude za prvního psa 500 Kč. Zjistili jsme, že lidé tohoto přihlášení často zneužívají právě pro to, aby se poplatku vyhnuli. Od nového roku již budou mít povinnost poplatek hradit. Abychom zohlednili, že někteří lidé nejsou hlášeni na radnici z vlastní vůle, ale protože nemají jinou možnost a nevíme, kde skutečně bydlí, stanovili jsme výši poplatku právě na 500 Kč, což je polovina základní sazby poplatku v bytových domech,“ vysvětlila českolipská starostka. 
 
Nově se bude také poplatek platit jednorázově a to k 31. květnu každého roku. Osvobozeni od poplatku budou majitelé psů, kteří se používají na canisterapii a také ti, kteří si vezmou psa z útulku.

Roční příjem z poplatku za psa je v České Lípě cca 1,3 mil. Kč. Povinnost platit má ten, kdo je majitelem psa staršího tří měsíců. Sazby jsou rozděleny podle místa, kde majitel psa žije. Sazba za prvního psa v bytovém domě je 1000 Kč, osoby starší 65 let platí 200 Kč. Poplatek za psa v rodinném domě je 200 Kč, snížená sazba je 100 Kč. Stovku za psa platí i obyvatelé okrajových městských částí. S každým dalším psem se sazba poplatku zvyšuje. 

www.mucl.cz